NLB organizator sindiciranega posojila za širitev in nadgradnjo prenosnega elektroenergetskega omrežja ELES-a

28. junij 2021

Sindikat bank v organizaciji NLB d.d., ki ga sestavljata še SKB Banka d.d. in SID Banka d.d. poleg NLB d.d., je z družbo ELES d.o.o. podpisal pogodbo o dolgoročnem sindiciranem posojilu v višini 60 milijonov evrov. To je že drugo posojilo, ki ga je NLB d.d. organizirala za družbo ELES d.o.o. v zadnjih dveh letih. Družbi, ki je sistemski operater prenosnega omrežja v Sloveniji, je na ta način zagotovila skupaj 135 milijonov evrov posojil, od tega je delež NLB d.d. v financiranju znaša 65 milijonov evrov.

S prejetimi posojili bo družba ELES, d.o.o. sistemski operater prenosnega omrežja Slovenije, financirala 10-letni Razvojni načrt prenosnega sistema Republike Slovenije.

Mag. Aleksander Mervar, direktor ELES-a, sodelovanje pozdravlja in pojasnjuje, da bo ELES v letih 2019 do 2022 v slovensko prenosno elektroenergetsko omrežje investiral za 400 milijonov evrov. Gre za rekordno visoka investicijska vlaganja, katerih razlog tiči v prilagajanju prenosnega omrežja bodoči strukturi proizvodnih virov, kjer se bo delež razpršenih obnovljivih virov električne energije skokovito povečeval, tako v naši državi kot v celinski Evropi. Vsi strateški dokumenti ELES-a, potrjeni na Ministrstvu za infrastrukturo in Vladi Republike Slovenije, predvidevajo med viri financiranja tudi najetje dolgoročnih posojil, katerih ročnost vračila je prilagojena amortizacijski dobi investicij, slednja pa metodologijam Agencije za energijo, na osnovi katerih ima ELES priznane stroške amortizacije. »Vesel sem, da je NLB, banka s sedežem v naši državi, uspela zagotoviti izjemno konkurenčno ponudbo v okvirjih, ki smo si jih začrtali. Poslovno sodelovanje med ELES in NLB je bilo in verjamem da bo tako tudi v prihodnje, na visoki ravni,« je dejal.

»Da je NLB banka s sistemsko pomembno funkcijo, dokazujemo tudi z zagotavljanjem ustreznih dolgoročnih virov financiranja ključnih infrastrukturnih projektov v državi, kot je denimo organizacija kar dveh dolgoročnih sindiciranih posojil za družbo ELES d.o.o. v prav toliko letih. S financiranjem investicij za širitev in nadgradnjo prenosnega elektroenergetskega omrežja v Sloveniji bomo pripomogli k zanesljivejši oskrbi z električno energijo, kar je ključen element za stabilno delovanje države, hkrati pa tudi izboljšuje kakovost bivanja v družbi, kar je eden naših osrednjih trajnostnih ciljev,« pa je ob podpisu pogodbe dejal predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.

NLB Komuniciranje

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!