NLB in KBC zaključila postopek prodaje NLB Vite

29. maj 2020

NLB d.d. je po izpolnitvi vseh odložnih pogojev v skladu s kupoprodajno pogodbo z dne 27. decembra 2019 zaključila postopek prodaje svojega 50-odstotnega deleža v družbi NLB Vita d.d. v okviru skupnega prodajnega postopka s KBC.

NLB Vita d.d. bo tudi v prihodnje nadaljevala dolgoročno partnerstvo z NLB d.d., saj bo NLB d.d. še naprej zagotavljala primarno prodajno pot (ang. »bancassurance«).

NLB Komuniciranje