Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

NLB Skladi: V letu 2018 napovedujemo najvišjo donosnost trgu evropskih delnic

31. januar 2018

Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, je leto 2017 zaključila zelo uspešno. Od 18 podskladov v upravljanju, jih je kar 15 ustvarilo pozitivno donosnost, pri štirih je bila donosnost višja od 10 %. Položaj družbe NLB Skladi, največjega upravljavca premoženja v Sloveniji, se je tako še okrepil, skupna sredstva v upravljanju pa so konec leta 2017 presegla 1,2 mrd evrov.

Prodajno za NLB Skladi izjemno leto

Leto 2017 je bilo za nas prodajno zelo dobro. Z neto vplačili v višini +93 mio evrov, smo skoraj izenačili rekord iz leta 2015. Zlasti smo ponosni na rezultat pri postopnih varčevanjih, saj je bilo v letu 2017 sklenjenih kar 14.929 novih varčevalnih načrtov. To v primerjavi z letom 2016 predstavlja 66,5 % rast, « je povedal Kruno Abramovič, predsednik uprave NLB Skladov .  Po njegovih besedah so vzajemni skladi pravi hit v Evropi, kjer je bilo do novembra 2017 kar 703,7 mrd evrov neto prilivov v t.i. UCITS vzajemne sklade.

» Leto 2017 je bilo zelo dobro tudi po realiziranih donosnostih vzajemnih skladov. Od 18 podskladov, ki jih upravljamo, jih je kar 15 ustvarilo pozitivno donosnost, pri štirih je bila donosnost višja od 10 %, kar je še posebej izjemno v okolju negativnih realnih obrestnih mer v Evropi. Še bolj pozitivno sliko kažejo petletne donosnosti.« je še povedal Kruno Abramovič .

V letu 2018 napovedujemo najvišjo donosnost trgu evropskih delnic

»V letu 2018 kot najbolj perspektivne ocenjujemo evropske delniške trge« je dejal Marko Bombač, vodja analiz v družbi NLB Skladi . Zaradi nizkih obrestnih mer, visoke napovedane gospodarske rasti in posledično pričakovane višje inflacije, v družbi NLB Skladi absolutno prednost namenjajo delnicam pred obveznicam. Vrednotenja delniških trgov upoštevaje negativne realne obrestne mere niso pretirana, zlasti je zanimiv evropski delniški trg.

»Ameriškemu gospodarstvu gre dobro, morda že predobro, da bi bil zelo zanimiv kot naložba. Okrevanje trga dela bo pritiskalo na marže, pričakujemo pa tudi večjo dinamiko dvigovanja obrestnih mer, kot jo napoveduje ameriška centralna banka (FED). Ob vsem naštetem imajo ameriške delnice po večini kazalcev tudi visoka vrednotenja« je še pojasnil Bombač .

Še vedno svetujemo podpovprečno izpostavljenost trgom v razvoju

Trgi v razvoju so analitikom v družbi NLB Skladi že vse od konca 2009 manj všeč kot razviti trgi, to mnenje pa se ne spreminja niti v letu 2018. Gospodarska rast Kitajske se umirja, kar bo zaviralno vplivalo na cene surovin, ki so glavni motor gospodarstev trgov v razvoju. »Dodatno z rastjo obrestnih mer v ZDA in krepitvijo dolarja napram valutam tretjih držav, pričakujemo selitev dela špekulativnega kapitala iz bolj tveganih trgov v razvoju na bolj stabilne in institucionalno urejene razvite kapitalske trge,« je svoje mnenje strnil Bombač.

Med panogami NLB Skladi napovedujejo višjo donosnost cikličnim panožnim skupinam, zlasti izpostavljajo panožne skupine banke in trajne dobrine, medtem ko zavzemajo nizke pozicije v necikličnih panožnih skupinah kot so hrana, pijača in tobak ter javne storitve.

NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., je članica NLB Skupine, v 100-odstotni lasti Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana. Storitve trženja in prodaje investicijskih kuponov investicijskih skladov poleg družbe NLB Skladi opravlja še NLB d.d.

NLB Komuniciranje