Skupščina delničarjev NLB d.d. bo 14. junija 2021

4. maj 2021

36. Skupščina delničarjev NLB d.d. bo potekala 14. junija 2021, s pričetkom ob 11. uri, je v danes objavljenem sklicu sporočila NLB d.d. Skupščina bo tokrat potekala tako v živo v Cankarjevem domu v Ljubljani kot na spletnem portalu brez fizične prisotnosti delničarjev. Predlogi sklepov z obrazložitvami, ostala gradiva in navodila za skupščino so objavljena tukaj ter tako na voljo vsem zainteresiranim deležnikom.

Na skupščini bodo delničarji NLB d.d. glasovali o predlogu razporeditve bilančnega dobička za leto 2020. Uprava in Nadzorni svet NLB d.d. predlagata, da se 24,8 milijona evrov bilančnega dobička izplača delničarjem NLB d.d. v obliki dividend v dveh obrokih: prvi obrok v skupnem znesku 12,0 milijonov evrov 22. junija 2021, drugi obrok v skupnem znesku 12,8 milijona evrov pa 18. oktobra 2021, če bosta izplačilo oziroma prevzem obveznosti za izplačilo v skladu s tedaj veljavnimi predpisi. Predlagani znesek predstavlja največji znesek, ki ga trenutno dovoljuje ECB, medtem ko se banka še zmeraj zavzema za izplačilo celotnega dobička banke v skupnem znesku 92,2 milijona evrov.

Skupščina NLB d.d. bo imenovala tudi novega člana Nadzornega sveta NLB d.d., saj v letu 2021 poteče štiriletni mandat sedanjemu članu Petru Grozniku; seznanila pa se bo tudi z več poročili in glasovala o predlogu sprememb in dopolnitev Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana.

NLB Komuniciranje

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!