NLB Skupina v polletju s 94,3 milijona evrov čistega dobička

6. september 2019

Danes, 6. septembra, se je Nadzorni svet NLB d.d. sestal na svoji 57. seji, na kateri je obravnaval poslovanje NLB Skupine v prvih šestih mesecih letošnjega leta. NLB Skupina je v polletju ustvarila 94,3 milijona evrov čistega dobička. Hčerinske banke na trgih JV Evrope so nadaljevale z dobrim poslovanjem in k dobičku skupine pred obdavčitvijo prispevale 38,4 %. Več podrobnosti o poslovanju NLB Skupine v prvi polovici leta je na voljo v Medletnem poročilu NLB Skupine, ki je bilo objavljeno danes. V ponedeljek, 9. septembra ob 9. uri dopoldne pa lahko zainteresirani deležniki spremljajo predstavitev poslovnih rezultatov v živo na tej povezavi. Po predstavitvi se bo uprava NLB srečala z investitorji (t. i. non-deal roadshow) v Združenem kraljestvu in ZDA.

Dobiček pred oslabitvami in rezervacijami je znašal 116,0 milijona evrov in je v primerjavi z enakim obdobjem lani porasel za 12,5 %.

Čisti skupni prihodki iz poslovanja so znašali 257,4  milijona evrov, kar pomeni 6-odstotno rast glede na enako obdobje lani (1-6 2018: 243,0 milijona evrov). Rast temelji na višjih neto obrestnih prihodkih (5 % več glede na enako obdobje lani) in višjih prihodkih iz čistih opravnin (3 % več glede na enako obdobje lani). Neto obrestni prihodki so porasli v vseh bankah NLB Skupine, saj so beležile rasti obsega kreditov in znižanje obrestnih odhodkov. Neto krediti strankam so bili 2 % višji kot ob koncu leta 2018, medtem ko so se depoziti strank zvišali za 3 %. Rast izhaja predvsem iz depozitov prebivalstva, ki so se v prvih šestih mesecih leta povečali za 313,3 milijona evrov oziroma za 4 %. Neto obrestna marža ostaja stabilna, strošek tveganja pa je znašal 0 bt.

Trend izboljševanja kakovosti kreditnega portfelja se je nadaljeval. Delež slabih posojil se je zmanjšal na 6,0 %, medtem ko se je mednarodno primerljiv delež nedonosnih izpostavljenosti (v skladu s smernicami EBA) znižal na 4,1 % in je tako skorajda že na ciljni srednjeročni vrednosti (4 %). Količnik skupnega kapitala za NLB Skupino je konec junija dosegel 16,5 %, kar je nad regulatornimi zahtevami. Kljub vse bolj zahtevnemu gospodarskemu okolju nizkih obrestnih mer NLB Skupina uspešno nadaljuje po poti do uresničitve srednjeročnih finančnih ciljev.  

Nadzorni svet se je na seji seznanil tudi s ključnimi elementi nove strategije NLB Skupine in prižgal zeleno luč za ustanovitev nove leasing družbe. Kot je znano, so z zaključkom privatizacije NLB prenehale veljati določene zaveze, med njimi tudi prepoved opravljanja lizinške dejavnosti. Z novo družbo bo NLB dopolnila nabor svojih storitev z najsodobnejšimi lizing rešitvami, osredotočenimi na mobilnost, v Sloveniji, sčasoma pa tudi v regiji.

Nadzorni svet je potrdil tudi sklic skupščine delničarjev NLB d.d., na kateri bo skupaj z upravo predlagal spremembo obstoječega sistema plačila članov nadzornega sveta po izvedeni privatizaciji banke. Več informacij bo na voljo v sklicu skupščine, ki ga bo banka objavila v ponedeljek, 9. septembra.

Člani nadzornega sveta so se na seji seznanili tudi s poročili strokovnih služb banke za drugo trimesečje in podali soglasje k tistim poslom, za katere je to potrebno.

Nadzorni svet NLB

NLB Skupina v prvem polletju

S pravo rešitvijo ob pravem trenutku na pravem mestu

Osredotočeni smo na zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje, z inovativnimi rešitvami pa določamo trende. Strankam želimo ob pravem trenutku na pravem mestu ponuditi pravo storitev.

  • Mobilna banka Klikin: uporablja jo že 1/3 strank banke. Število uporabnikov se je glede na enako obdobje lani povečalo za 64 %.
  • Hitri kredit za fizične osebe: aprila je bil uveden na ravni NLB Skupine, stranke pa so ga dobro sprejele.
  • Video klic 24 ur na dan, vse dni v letu:  NLB ga kot edina banka v Sloveniji strankam omogoča že dve leti. Uporaba se je glede na enako obdobje lani povečala kar za 134 %. 
  • Spletna aplikacija NLB Odkup terjatev: z njo poslovne stranke lažje, hitreje, pregledneje, bolj ugodno in brez papirja upravljajo z nezapadlimi terjatvami, ki jih želijo prodati banki. 
  • Poslovni forum Kopaonik: kot generalni sponzor smo podprli poslovni forum, na katerem se je zbralo približno 1300 udeležencev – gospodarstvenikov, predstavnikov državnih institucij in nevladnih organizacij.

Prepleteni smo z okoljem, v katerem živimo in poslujemo

NLB Skupina ni zgolj finančna skupina. Poleg uspešnega poslovanja in dobrih finančnih rezultatov, ki pripomorejo h gospodarskemu razvoju regije, sodelujemo tudi pri tkanju družbenih niti v okolju, kjer živimo, ter prispevamo k boljši kakovosti življenja.

Prispevamo k enakopravnem vključevanju gluhih v vsakdanje življenje:

  • vsako sredo popoldne lahko preko video klica s pomočjo tolmača znakovnega jezika samostojno opravijo osnovne bančne storitve in se posvetujejo z bančnikom.  
  • s podporo projektu Gledališki tolmač smo gluhim pomagali vstopiti v svet gledališke umetnosti. Štiri predstave s tolmačenjem v znakovni jezik si je ogledalo več kot 80 gluhih, med njimi tudi najmlajši.

Spodbujamo podjetništvo in trajnostni razvoj

  • NLB Banka Beograd je že osmo leto zapored v okviru akcije NLB Organic nagradila najboljše projekte s področja organske pridelave in predelave hrane. Z njo podpira družinsko podjetništvo, hkrati pa trajnostni razvoj, skrb za okolje in zdravje prebivalcev. 
  • NLB Banka Sarajevo je podprla nov ciklus predavanj v okviru Akademije za podjetnike

Projekt Šport mladih:  širom Slovenije spodbujamo mlade rekreativce h gibanju in zdravemu načinu življenja. V okviru 38 lokalnih klubov v projektu sodeluje več kot 3000 otrok iz 31 slovenskih občin.