Objava MREL zahteve

1. julij 2021

NLB d.d., Ljubljana (»NLB d.d.«) sporoča, da je dne 1. julija 2021 prejela odločbo Banke Slovenije (»BS«) v zvezi z zahtevo MREL (minimalna zahteva glede kapitala in kvalificiranih obveznosti).

MREL zahteva, ki jo mora od 1. januarja 2024 zagotoviti NLB d.d. na konsolidirani podlagi na ravni skupine v postopku reševanja (NLB Resolution Group, ki sestoji iz NLB d.d. in nestrateškega dela NLB Skupine) znaša 27,29 % zneska skupne izpostavljenosti tveganju (Total Risk Exposure Amount) in 8,03 % mere skupne izpostavljenosti (Leverage Ratio Exposure). NLB d.d. mora zagotavljati linearno povečevanje kapitala in kvalificiranih obveznosti zaradi približevanja MREL zahtevi, zato mora 1. januarja 2022 zagotoviti 25,38 % zneska skupne izpostavljenosti tveganju in 8,03 % mere skupne izpostavljenosti.

S to odločbo preneha veljati predhodna BS odločba o MREL zahtevi z dne 7. aprila 2020.

Odnosi z vlagatelji