Postopek pravne pripojitve N Banke d.d. k NLB d.d. uspešno zaključen

1. september 2023

V skladu s Pravili Ljubljanske borze in 158. členom Zakona o trgu finančnih instrumenov (ZTFI-1), NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana, Uprava NLB d.d. objavlja:

Z današnjim vpisom pripojitve v sodni register se je uspešno zaključil postopek pravne pripojitve N Banke d.d. k družbi NLB d.d.

Spomnimo: NLB d.d. se je marca 2022 odgovorno in odločno odzvala na nenaden izziv za finančno stabilnost slovenskega bančnega sektorja, ki je bil posledica ukrepov proti ruski Sberbank in njenim hčerinskim bankam, tudi Sberbank d.d., in z Enotnim odborom za reševanje v vsega nekaj dneh sklenila kupoprodajno pogodbo za pridobitev 100-odstotnega deleža v Sberbank d.d.. Z vstopom NLB d.d. v njeno delniško strukturo se je poslovanje Sberbank d.d. stabiliziralo, strankam sta bila znova omogočena dostop do sredstev na računih in nemoteno poslovanje, banka pa se je preimenovala v N Banko d.d.

Z današnjim vpisom pravne pripojitve v sodni register je bil narejen prvi od zadnjih korakov v tem zahtevnem procesu; prav ta konec tedna pa bo potekal še proces operativne pripojitve N Banke z NLB.

Odnosi z vlagatelji

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!