Petra Kakovič Bizjak odstopila iz članstva v Nadzornem svetu NLB

4. september 2020

Banka je s strani članice nadzornega sveta - predstavnice delavcev Petre Kakovič Bizjak, dne 1.9.2020 prejela odstopno izjavo z mesta članice nadzornega sveta banke - predstavnice delavcev.

Banka bo uredila vse potrebno za implementacijo odstopne izjave, pri čemer bo nadzorni svet odločal tudi o skrajšanju trimesečnega odpovednega roka, ki je sicer določen v statutu banke.

Odnosi z vlagatelji