Objava srečanj z investitorji in načrtovane izdaje podrejenih obveznic za uvrstitev v dodatni kapital

4. november 2019

NLB d.d je naročila UBS Investment Bank, da skupaj z NLB d.d. organizira vrsto srečanj z vlagatelji v obveznice po Evropi in vrsto klicev z vlagatelji med 6 in 8 novembrom 2019.  Če bodo tržne razmere to dopuščale, bo sledila izdaja podrejenih obveznic z dospelostjo čez 10 let in možnost predčasnega odpoklica po 5 letih, ki bodo ponujene dobro poučenim vlagateljem izven Združenih držav Amerike. NLB ne namerava storiti ničesar za dopustitev javne ponudbe obveznic v katerikoli državi.

Odnosi z vlagatelji