Objava višine Pribitka v zvezi s podrejenimi obveznicami z oznako NLB27 in ISIN kodo SI0022103855

7. maj 2019

NLB d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Izdajatelj) v skladu s Pogojem 3.5 (f) podrejenih obveznic z oznako NLB27 in ISIN kodo SI0022103855 (v nadaljevanju: Obveznice) objavlja, da Pribitek znaša 4,159 %.

Odnosi z vlagatelji