Pojasnila glede predloga izplačil članom Nadzornega sveta

8. oktober 2019

Uprava in Nadzorni svet NLB d.d. sta v okviru pripravljenih predlogov sklepov in gradiv za prihajajočo skupščino delničarjev NLB d.d., sklicano dne 9.9.2019 in s predvidenim dnem zasedanja 21.10.2019, v točki 2 dnevnega reda predlagala povišanje trenutne ravni prejemkov članov Nadzornega sveta, obenem pa tudi delno spremembo koncepta prejemkov.

Nadzorni svet dodatno pojasnjuje, da je predlagana sprememba predvsem posledica želje, da se končno stabilizira delo in sestava Nadzornega sveta, obenem pa tudi normalizira pogoje za opravljanje njegovih nalog in funkcije članov Nadzornega sveta.

Člani Nadzornega sveta nadzorujejo in pregledujejo delo Uprave banke, ki je ECB sistemsko pomembna bančna skupina, zaradi česar morajo tudi njihovi prejemki odražati tržno raven, pri čemer trenutne ravni niso skladne s pogoji, ki veljajo na trgu.

Predlagana raven prejemkov temelji na javno znanih ravneh prejemkov nekaterih primerljivih bančnih skupin, obenem pa tudi na primerjalni analizi, pripravljeni s strani ugledne svetovalne družbe.

Potreba po zagotovitvi stabilnosti, predvsem pa po zadržanju strokovnosti in izkušenj pri članih Nadzornega sveta je bila izrecno večkrat izpostavljena tudi s strani Evropske centralne banke v okviru procesa pregleda notranjega kapitala banke. Zaradi navedenega je Nadzorni svet na jasnem stališču, da bi bilo primerno, da skupščina delničarjev NLB d.d. potrdi predlagane spremembe, ki so uravnotežene, hkrati pa upoštevajo tako tržne ravni kot tudi ravni primerljivih bančnih skupin in konkurentov banke.

Odnosi z vlagatelji