Objava nasprotnih predlogov k predlogom sklepov 36. Skupščine delničarjev NLB d.d.

12. maj 2021

Na podlagi 130. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov in 300. člena Zakona o gospodarskih družbah družba NLB d.d. objavlja nasprotna predloga delničarjev.

Nasprotna predloga sta objavljena tudi na spletni strani družbe (www.nlb.si), RNS (Regulatory News Service, London Stock Exchange) in na spletni strani AJPES. Če bi se želeli z nasprotnima predlogoma seznaniti na sedežu družbe, to lahko storite vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave nasprotnih predlogov do vključno dneva zasedanja skupščine, ob predhodni najavi na telefonsko številko 01 470 70 33, kjer bomo dosegljivi vsak delavnik med  9. in 11. uro ali na elektronski naslov Skupscina2021@nlb.si.

Nasprotni predlog delničarja Republike Slovenije

Nasprotni predlog delničarja VZMD

Odnosi z vlagatelji