Izdaja podrejenih obveznic

12. november 2019

Po tem, ko je družba NLB d.d. (v nadaljevanju tudi: družba) dne 4. 11. 2019 objavila informacijo o načrtovani izdaji podrejenih obveznic za uvrstitev v dodatni kapital (v nadaljevanju: podrejene obveznice), družba sporoča, da je bilo zbiranje naročil za nakup njenih podrejenih obveznic z ISIN kodo XS2080776607, ki so bile ponujene dobro poučenim vlagateljem izven Združenih držav Amerike, uspešno zaključeno. Podrejene obveznice bodo predvidoma izdane 19. 11. 2019 v skupnem nominalnem znesku 120 milijonov evrov. Glavnica podrejenih obveznic se bo obrestovala po obrestni meri 3,65% letno, njihova prodajna cena pa bo enaka 100% njihove nominalne vrednosti.

Baza investitorjev je razpršena in vključuje kakovostne mednarodne kot tudi regionalne investitorje.

Odnosi z vlagatelji