NLB d.d., Ljubljana v pogovorih z MIGA glede pridobitve jamstva za optimizacijo kapitala na konsolidirani osnovi

14. maj 2021

V skladu s Pravili Ljubljanske borze, 17. členom Uredbe (EU) št. 596/2014 in 130. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: NLB d.d.) obvešča javnost, da se pogovarja z Multilateral Investment Guarantee Agency (v nadaljevanju MIGA; del Svetovne banke) glede sklenitve pogodbe o jamstvu, ki bo omogočila optimizacijo kapitala v zvezi s Komercijalno banko a.d. Beograd.

Transakcija, ki bo predvidoma izvedena kasneje letos, bi lahko znižala obseg tvegane aktive NLB d.d. na konsolidirani ravni do 252,13 mio EUR. Morebitna sklenitev transakcije bo NLB Skupino dodatno zavezala h krepitvi upravljanja okoljskih in družbenih dejavnikov tveganja poslovanja in zavezanosti k trajnostnosti.

V povezavi z morebitno transakcijo je MIGA objavila povzetek predlaganega jamstva, ki je dostopen na naslednji povezavi: https://www.miga.org/projects.

Odnosi z vlagatelji