NLB d.d., Ljubljana objavlja nove kapitalske zahteve ECB

14. februar 2019

NLB d.d., Ljubljana je prejela sklep o določitvi bonitetnih zahtev s strani ECB, ki se uporablja od 1. 3. 2019 in ki nalaga, da NLB na konsolidirani podlagi vzdržuje skupno kapitalsko zahtevo SREP (TSCR) v višini 11,25%, ki obsega minimalno kapitalsko zahtevo v okviru prvega stebra v višini 8% (P1R) in kapitalsko zahtevo v okviru drugega stebra v višini 3,25% (P2R), ki jo je treba imeti nad minimalno kapitalsko zahtevo.

Sklep temelji na procesu nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) na podlagi katerega je ECB formalno obvestila NLB d.d., Ljubljana o znižanju:

  • kapitalske zahteve v okviru drugega stebra (P2R) iz 3,5% na  3,25% CET1

Odločitev skupaj z zahtevo po skupnem kapitalskem blažilniku vodi do skupne kapitalske zahteve v višini 14,75%. Podrobnosti strukture kapitalskih zahtev so predstavljene v spodnji tabeli:

Proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP zahteva)

 

2017

2018

2019

 

Kapitalska zahteva v okviru

prvega stebra (Pillar 1 (P1R))

 

CET1

4,50%

4,50%

4,50%

Tier1

6,00%

6,00%

6,00%

Total capital

8,00%

8,00%

8,00%

  

Kapitalska zahteva v okviru

drugega stebra (Pillar 2 (P2R))

CET1

3,50%

3,50%

3,25%

 

 

Skupna kapitalska zahteva SREP

(Total SREP Capital Requirement (TSCR))

 

CET1

8,00%

8,00%

7,75%

Tier 1

9,50%

9,50%

9,25%

Total capital

11,50%

11,50%

11,25%

  

                                                                                                       Zahteva po skupnem blažilniku

                                                                                                (Combined Buffer requirement (CBR))

 

Varovalni kapitalski blažilnik

(Conservation buffer)

CET1

1,25%

1,88%

2,50%

Blažilnik za druge sistemsko pomembne banke

(O-SII buffer)

CET1

0%

0%

1,00%

Proticiklični blažilnik

(Countercyclical buffer)

CET1

0%

0%

0%

 

 

Celotna kapitalska zahteva (Overall capital requirement (OCR) = MDA threshold)

 

CET1

9,25%

9,88%

11,25%

Tier 1

10,75%

11,38%

12,75%

Total capital

12,75%

13,38%

14,75%

Na dan 30. 9. 2018 je količnik CET1 NLB Skupine znašal 16,9%, kar je nad novo SREP zahtevo. NLB Skupina namerava vzdrževati dodatni interni kapitalski blažilnik nad regulatornimi zahtevami. Trenutno sporočeni srednjeročni ciljni količnik celotnega kapitala približno v višini 17% bodo pristojni organi banke redno pregledovali, da bo odražal vsakokratne veljavne kapitalske zahteve.

Odnosi z vlagatelji