Izdaja podrejenih obveznic

18. november 2022

V skladu s Pravili Ljubljanske borze in 1. točko 1. odstavka 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ( ZTFI-1) NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana objavlja:

Družba NLB d.d., Ljubljana (v nadaljevanju tudi: družba) je dne 14. 11. 2022 objavila informacijo o podelitvi mandata sindikatu bank za organizacijo morebitne izdaje podrejenih Tier 2 obveznic za uvrstitev v dodatni kapital (v nadaljevanju: podrejene obveznice).

Družba se je odločila za odlog izdaje podrejenih obveznic.

Odnosi z vlagatelji 

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!