Objava načrtovane izdaje podrejenih Tier 2 obveznic

20. januar 2022

V skladu s Pravili Ljubljanske borze in 17. členom Uredbe (EU) št. 596/2014, družba NLB d.d., Ljubljana (NLB d.d.) obvešča javnost, da je podelila J.P. Morgan mandat, da skupaj z NLB d.d. kot skupna organizatorja (Joint Lead Managers) organizirata serijo predstavitvenih sestankov pred morebitno izdajo podrejenih obveznic, namenjenih vključitvi v dodatni kapital NLB d.d. (Tier 2), z dospelostjo čez 10 let in možnostjo predčasnega odpoklica po 5 letih, ki bodo izdane, če bodo pogoji na trgu za to primerni. ING in UniCredit bosta pri tem sodelovala kot višja vodilna soorganizatorja (Senior Co-Lead Managers). Obveznice bodo ponujene dobro poučenim vlagateljem izven Združenih držav Amerike.

Odnosi z vlagatelji 

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!