NLB d.d., Ljubljana objavlja novo SREP zahtevo

20. december 2022

V skladu s Pravili Ljubljanske borze in 158. členom Zakona o trgu finanačnih instrumenov (ZTFI-1) in v povezavi s 17. členom Uredbe EU 596/2014 NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana objavlja:

NLB Skupina je 16. decembra 2022 na podlagi odločitve Evropske centralne banke (ECB) prejela novo SREP zahtevo. Na podlagi odločitve ECB se za NLB znižuje zahteva iz drugega stebra (P2R) iz 2,60 % na 2,40 %, pri čemer smernica iz drugega stebra (P2G) ostaja nespremenjena v višini 1%. Nova odločitev velja od 1. januarja 2023.

Odnosi z vlagatelji 

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!