Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

21. junij 2019

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (118. člen in 124. člen) družba NLB d.d., Ljubljana obvešča, da je dne 20.6.2019 od Slovenskega državnega holdinga d.d., Mala ulica 5, 1001 Ljubljana, ki deluje v imenu Republike Slovenije prejela obvestilo o spremembi pomembnih deležev.  

Odnosi z vlagatelji