Objava načrtovane izdaje podrejenih Tier 2 obveznic - november 2022

21. november 2022

V skladu s Pravili Ljubljanske borze in 1. točko 1. odstavka 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ( ZTFI-1) NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana objavlja:

Družba NLB d.d. (”NLB”) obvešča javnost, da je podelila mandat BofA Securities Europe SA kot edinemu organizatorju (Sole Lead Manager) morebitne izdaje podrejenih obveznic, namenjene vključitvi v dodatni kapital NLB (Tier 2), z dospelostjo čez 10 let in možnostjo predčasnega odpoklica po 5 letih, ki bodo izdane, če bodo pogoji na trgu za to primerni. NLB bo pri tem sodelovala kot soorganizator (Co-Lead Manager). Obveznice bodo ponujene dobro poučenim vlagateljem izven Združenih držav Amerike.

Odnosi z vlagatelji 

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!