Izdaja podrejenih obveznic - november 2022

21. november 2022

NLB d.d. je dne 21. 11. 2022 objavila informacijo o načrtovani izdaji podrejenih Tier 2 obveznic za uvrstitev v dodatni kapital (v nadaljevanju: podrejene obveznice). Družba se je na podlagi naročil dobro poučenih vlagateljev izven Združenih držav Amerike odločila izdati podrejene obveznice v skupnem nominalnem znesku 225 milijonov evrov.

Predvideni datum izdaje obveznic je 28. 11. 2022, v izplačilo pa bodo dospele dne 28. 11. 2032, pri čemer bo imel izdajatelj možnost predčasnega izplačila na dan 28. 11. 2027. Glavnica obveznic se bo obrestovala po obrestni meri 10,75 % letno, prodajna cena obveznic pa bo enaka 99,076 % njihove nominalne vrednosti. ISIN koda obveznic bo XS2413677464.

Baza investitorjev je razpršena in vključuje kakovostne mednarodne kot tudi regionalne in domače investitorje.

Odnosi z vlagatelji 

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!