Imenovana nova članica Nadzornega sveta NLB - predstavnica delavcev

22. januar 2021

Banka je s strani Sveta delavcev Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana dne 22.1.2021 prejela informacijo, da je Svet delavcev banke izvolil za članico nadzornega sveta banke - predstavnico delavcev Tadejo Žbontar Rems.

Njen mandat se prične z dnem 22.1.2021 in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njene izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem je bila imenovana.

Odnosi z vlagatelji