Objava načrtovane izdaje podrejenih obveznic za uvrstitev v dodatni kapital

23. januar 2020

NLB d.d. je naročila UBS Investment Bank, da skupaj z NLB d.d. organizira izdajo podrejenih obveznic z dospelostjo čez 10 let in možnostjo predčasnega odpoklica po 5 letih. Če bodo tržne razmere to dopuščale, bodo ponujene dobro poučenim vlagateljem izven Združenih držav Amerike.

NLB d.d. ne namerava storiti ničesar za dopustitev javne ponudbe obveznic v katerikoli državi.

Odnosi z vlagatelji