NLB v pogovorih z MIGA glede pridobitve dodatnih jamstev za optimizacijo kapitala na konsolidirani osnovi

23. junij 2021

V skladu s Pravili Ljubljanske borze, 17. členom Uredbe (EU) št. 596/2014 in 130. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: NLB d.d.) obvešča javnost, da se z namenom optimizacije kapitala na konsolidirani osnovi z Multilateral Investment Guarantee Agency (v nadaljevanju MIGA; del Svetovne banke) dogovarja o sklenitvi pogodb o jamstvih za pet bančnih članic NLB Skupine.

Pogodbe o jamstvih naj bi NLB d.d. z MIGA sklenila za vsako posamezno bančno članico posebej. Transakcije, ki bodo predvidoma izvedene pozneje letos, bi lahko znižale tveganju prilagojeno aktivo NLB d.d. na konsolidirani ravni do 108 milijonov evrov. Morebitna izvedba transakcij bo NLB Skupino dodatno zavezala h krepitvi upravljanja okoljskih in družbenih dejavnikov tveganja poslovanja in zavezanosti k trajnostnosti.

V povezavi z morebitnimi transakcijami je MIGA objavila povzetke predlaganih jamstev, ki so dostopni na naslednji povezavi: https://www.miga.org/projects.

Odnosi z vlagatelji