Sprememba višine kapitalskega blažilnika za NLB d.d.

26. november 2021

V skladu s Pravili Ljubljanske borze, 17. členom Uredbe (EU) št. 596/2014 in 130. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: NLB d.d.) sporoča, da je dne 24. novembra 2021 prejela odločbo Banke Slovenije (»BS«) o spremembi višine kapitalskega blažilnika za druge sistemsko pomembne banke.  Kapitalski blažilnik se določi na podlagi velikosti banke, pomena za infrastrukturo finančnega sistema, zapletenosti poslovanja, čezmejne dejavnosti in medsebojne povezanosti. Banka Slovenije preverja ustreznost kapitalskega blažilnika za druge sistemsko pomembne banke najmanj enkrat letno.

NLB mora od 1.1.2023 naprej na konsolidirani podlagi z navadnim lastniškim temeljnim kapitalom vzdrževati kapitalski blažilnik v višini 1,25 % skupne izpostavljenosti tveganjem. To predstavlja povišanje za 25 bazičnih točk glede na predhodno veljavno odločbo. 

Odnosi z vlagatelji 

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!