NLB d.d., Ljubljana objavlja nove kapitalske zahteve ECB

28. november 2019

NLB d.d., Ljubljana je prejela sklep o določitvi bonitetnih zahtev s strani ECB, ki se uporablja od 1. 1. 2020 in ki nalaga, da NLB na konsolidirani podlagi vzdržuje skupno kapitalsko zahtevo SREP (TSCR) v višini 10,75 %, ki obsega minimalno kapitalsko zahtevo v okviru prvega stebra v višini 8 % (P1R) in kapitalsko zahtevo v okviru drugega stebra v višini 2,75 % (P2R), ki jo je treba imeti nad minimalno kapitalsko zahtevo.

Sklep temelji na procesu nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) na podlagi katerega je ECB formalno obvestila NLB d.d., Ljubljana o znižanju:

  • kapitalske zahteve v okviru drugega stebra (P2R) iz 3,25 % na 2,75 % CET1.

Odločitev skupaj z zahtevo po skupnem kapitalskem blažilniku vodi do skupne kapitalske zahteve v višini 14,25 %. Podrobnosti strukture kapitalskih zahtev so predstavljene v spodnji tabeli:

 

Proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP zahteva)

 

2017

2018

2019

 2020

 

Kapitalska zahteva v okviru

prvega stebra (Pillar 1 (P1R))

 

CET1

4,50 %

4,50 %

4,50 %

 4,50 %

Tier1

6,00 %

6,00 %

6,00 %

 6,00 %

Celotni kapital

8,00 %

8,00 %

8,00 %

 8,00 %

  

Kapitalska zahteva v okviru

drugega stebra (Pillar 2 (P2R))

CET1

3,50 %

3,50 %

3,25 %

 2,75 %

 

 

Skupna kapitalska zahteva SREP

(Total SREP Capital Requirement (TSCR))

 

CET1

8,00 %

8,00 %

7,75 %

 7,25 %

Tier 1

9,50 %

9,50 %

9,25 %

 8,75 %

Celotni kapital

11,50 %

11,50 %

11,25 %

 10,75 %

  

                                                                                                     Zahteva po skupnem blažilniku

Combined Buffer Requirement (CBR) 

Varovalni kapitalski blažilnik

(Conservation buffer)

CET1

1,25 %

1,88 %

2,50 %

 2,50 %

Blažilnik za druge sistemsko pomembne banke

(O-SII buffer)

CET1

0 %

0 %

1,00 %

 1,00%

Proticiklični blažilnik

(Countercyclical buffer)

CET1

0 %

0 %

0 %

 0 %

 

 

Celotna kapitalska zahteva (Overall capital requirement (OCR) = MDA threshold)

 

CET1

9,25 %

9,88 %

11,25 %

 10,75 %

Tier 1

10,75 %

11,38 %

12,75 %

 12,25 %

Celotni kapital

12,75 %

13,38 %

14,75 %

 14,25 %

Priporočilo kapitalske smernice v okviru drugega stebra (P2G)

Ob upoštevanju zaključkov iz nadzorniških stresnih testov, opravljenih v letu 2018, ECB pričakuje, da bo Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana na konsolidirani podlagi izpolnjevala kapitalske smernice v okviru drugega stebra (P2G) v višini 1,00 %, ki bi jih moral v celoti sestavljati navadni lastniški temeljni kapital ter bi jih bilo treba imeti nad celotno kapitalsko zahtevo (OCR).

Odnosi z vlagatelji