Izdaja podrejenih obveznic

29. januar 2020

Po tem, ko je družba NLB d.d. (v nadaljevanju tudi: družba) dne 23. 1. 2020 objavila informacijo o načrtovani izdaji podrejenih obveznic za uvrstitev v dodatni kapital (v nadaljevanju: podrejene obveznice), družba sporoča, da je bilo zbiranje naročil za nakup njenih podrejenih obveznic z ISIN kodo XS2113139195, ki so bile ponujene dobro poučenim vlagateljem izven Združenih držav Amerike, uspešno zaključeno.

Podrejene obveznice bodo predvidoma izdane 5. 2. 2020 v skupnem nominalnem znesku 120 milijonov evrov. Glavnica podrejenih obveznic se bo obrestovala po obrestni meri 3,40 % letno, njihova prodajna cena pa bo enaka 100 % njihove nominalne vrednosti.

Baza investitorjev je razpršena in vključuje kakovostne mednarodne kot tudi regionalne investitorje.

Odnosi z vlagatelji