Skupščina NLB sklicana za 10. junij

29. april 2019

Danes, 29. aprila je NLB objavila sklic 33. Skupščine delničarjev NLB d.d., ki bo 10. junija 2019 s pričetkom ob 11:00 uri.

Sklic Skupščine, predlogi sklepov z obrazložitvami ter ostala gradiva za skupščino so objavljeni tukaj, in na voljo vsem zainteresiranim deležnikom.

Odnosi z vlagatelji