NLB d.d., Ljubljana je z MIGA sklenila novo jamstvo za optimizacijo kapitala

30. november 2021

V skladu s Pravili Ljubljanske borze, 17. členom Uredbe (EU) št. 596/2014 in 130. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: NLB d.d.) obvešča javnost, da je s ciljem optimizacije kapitala na konsolidirani osnovi z Multilateral Investment Guarantee Agency (v nadaljevanju MIGA; del Svetovne banke) sklenila pogodbo o zavarovanju pred tveganjem razlastitve obveznih rezerv, ki jih ima Komercijalna banka a.d. Beograd pri svoji lokalni centralni banki. Ukrep varovanja tveganja bo stopil v veljavo 30. novembra 2021 in bo znižal obseg tvegane aktive NLB d.d. na konsolidirani ravni do 216,7 milijona evrov.       

Odnosi z vlagatelji

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!