Z zaključkom akvizicije Komercijalne banke a.d. Beograd NLB postaja tretja največja banka v Srbiji po bilančni vsoti

30. december 2020

Z današnjim zaključkom postopka nakupa 83,23-odstotnega deleža v Komercijalni banki a.d. Beograd (KB) je NLB dosegla zadnji mejnik v tej pomembni transakciji, s katero še naprej udejstvuje svojo strategijo - postati vodilna finančna institucija s sedežem in fokusom v domači regiji, Jugovzhodni Evropi.

Za transakcijo so bila pridobljena vsa potrebna soglasja regulatorjev, vključno s soglasji Evropske centralne banke in Narodne banke Srbije. Končna nakupna cena v skladu z določili kupoprodajne pogodbe, sklenjene z Republiko Srbijo 26. februarja 2020 (vključno z natečenimi obrestmi od 1. januarja 2020) znaša 394,7 milijonov evrov.    

»Družine rastejo in se širijo, tudi naša. Veseli nas, da lahko v naši družini - NLB Skupini - zaželimo  prisrčno in iskreno dobrodošlico našim novim kolegom iz Komercijalne banke. Ravno tako smo izredno ponosni, da smo postopek nakupa pripeljali do konca skladno s časovnim načrtom, predvidenim ob podpisu pogodbe. Ta transakcija predstavlja še en pomemben mejnik na poti preobrazbe NLB Skupine v regijskega prvaka,« je poudaril predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak

Minister za finance vlade Republike Srbije Siniša Mali pa je ob zaključku prodaje dejal: »Zelo smo zadovoljni z uspešnim zaključkom te transakcije, ki je pomemben pokazatelj zaupanja investitorjev v Srbijo, ne glede na vse izzive, s katerimi se letos spoprijema svet. Odločno in pravočasno ukrepanje naše vlade je zagotovilo makroekonomsko stabilnost ter omogočilo kontrolo nad javnimi financami.  Zato je Srbija dosegla najboljše rezultate gospodarske rasti v Evropi, kar je natanko tisto, kar je prepoznala resna finančna institucija, kot je NLB. Prepričan sem, da bo z jasno vizijo in strategijo NLB prinesla svežo in pozitivno energijo v naš finančni sektor. Poleg tega pa bo ta finančna injekcija uporabljena na odgovoren način za poplačilo nekaterih dolgoročnih in dragih zadolževanj, pa tudi za nove investicije za dodatno podporo gospodarski rasti v Srbiji. S to investicijo bo ob koncu tega leta skupni priliv neposrednih tujih investicij v Srbiji znašal skoraj 3 milijarde evrov.«

“Poslovni rezultati Komercijalne banke so zelo dobri ne glede na premnoge izzive, s katerimi se soočajo vse države in gospodarstva zaradi epidemije COVID-19. Zato sem trdno prepričan, da bodo rezultati banke še dodatno izboljšani ob priključitvi k NLB Skupini, bančni skupini, ki deluje na področju Jugovzhodne Evrope. Celoten proces je bil zelo zahteven, za njegovo izvedbo pa je bilo potrebnega veliko dela in strokovnega znanja, zato smo še posebej zadovoljni, da smo ga uspešno zaključili na transparenten način,” je dodal predsednik Izvršnega odbora Komercijalne banke Vladimir Medan.

V našem fokusu ostajajo stranke in domača regija

Srbija je že dolgo časa strateško pomembno tržišče za NLB Skupino, ki je odločena postati vodilna mednarodna banka s sedežem in fokusom na področju Jugovzhodne Evrope. Medtem ko se v vseh državah, v katerih posluje, NLB Skupina uvršča na eno od prvih treh mest, je bila do danes naša prisotnost v Srbiji (največjem od naših trgov po številu prebivalcev) skromna.

Z uspešnim zaključkom nakupa Komercijalne banke pa bo NLB postala tretja največja bančna skupina v Srbiji, saj se bo njen tržni delež po bilančni vsoti s 30. septembrom 2020 zvišal s približno 2 % na več kot 12 %. Obseg poslovanja NLB Skupine v Srbiji bo tako, poleg slovenskega tržišča, največji in najpomembnejši, saj bo skupina s tem pridobila več kot 800.000 aktivnih strank na področju poslovanja s fizičnimi osebami in največjo poslovno mrežo v državi s kar 203 poslovalnicami. Naša že tako trdna pozicija v BiH in Črni gori pa se bo še dodatno okrepila preko dveh bank, ki sta na teh dveh trgih ravno tako v lasti Komercijalne banke.

S prevzemom KB se bodo zvišali krediti strankam NLB Skupine za približno 1,8 milijarde evrov, depoziti pa za približno 3,3 milijarde evrov. KB je v letu 2019 dosegla približno 170 milijonov evrov neto prihodkov. V prvem polletju leta 2020, zaznamovanem s pandemijo COVID-19, je KB poslovala stabilno in uspešno ter ustvarila skoraj 80 milijonov evrov neto prihodkov. NLB tako v skupino vključuje stabilno franšizo, ki bo s svojim trenutnim poslovanjem in predvideno močno prihodnjo rastjo povečala dobiček na delnico in s tem torej vrednost za delničarje. Kapitalski količniki po nakupu bodo tudi za razširjeno NLB Skupino ostali nad regulatornimi zahtevami in nad cilji uprave banke (15,75 %), kar bo omogočilo nadaljevanje izplačila dividend.

“Ta mejnik ne bo vplival na strateški fokus NLB Skupine ali na našo vizijo. Vzpostavljamo sodobno, digitalizirano in učinkovito banko, prizadevamo pa si postati vodilni na srbskem tržišču do leta 2025. Še naprej bomo na voljo družbi in okolju ter z odgovornim in trajnostnim pristopom k poslovanju ter vlogi, ki jo imamo kot sistemsko pomembna institucija, izboljševali kakovost življenja v regiji. Skupaj bomo postali ena od družb, ki pomenijo največ. Za nas namreč ta regija ni le točka na zemljevidu, to je naš dom,” je poudaril predsednik uprave NLB.

Brez sprememb pri vsakodnevnem poslovanju strank

Banke NLB in KB v vseh državah, kjer sta prisotni obe bančni skupini, bodo nemoteno nadaljevale z delom kot samostojne banke vse do pravne združitve. NLB bo poskrbela, da bo proces integracije potekal čim bolj gladko ter tako zagotovila nemoteno tranzicijo in visoko raven učinkovitosti, pri čemer se bomo osredotočili predvsem na stranke NLB in KB ter njihove potrebe, pa tudi na zaposlene in druge deležnike.

Sprememb pri vsakodnevnem poslovanju strank kratkoročno ne bo. Vse naše storitve bomo nemoteno zagotavljali tudi v prihodnje, vsi pogoji za depozite, kredite in račune strank ostajajo nespremenjeni. Glede na to, da obstaja velik potencial za dodatno krepitev produktov in storitev, ki jih ponuja Komercijalna banka, tako s pomočjo znanja in zmogljivosti NLB kot tudi sinergijskih učinkov in poslovnih priložnosti Skupine v celotni regiji, bodo storitve združene banke še boljše, njihova kakovost pa toliko večja. V prihodnjih tednih bo strankam obeh naših bank, pa tudi vsakemu, ki želi postati član naše družine, na voljo obsežen paket dobrodošlice, vključno z združeno mrežo brezplačnih bankomatov v celotni NLB Skupini. Razvoj segmenta poslovanja s fizičnimi osebami tudi v prihodnje ostaja naša strateška usmeritev, zato se bomo posvetili hitri in intenzivni pripravi najboljših storitev in izboljšanju uporabniške izkušnje za naše stranke. Še naprej bomo krepili sodelovanje z našimi strankami segmenta pravnih oseb, katerim bomo ponudili izboljšane storitve, na primer regionalno platformo za dokumentarno poslovanje, odkup terjatev, lizing in ostale storitve. Naredili bomo vse, kar lahko, da bodo naše stranke skupaj z nami pripravljene - na vse, kar sledi.

*****************************

Kratka predstavitev NLB Skupine: NLB Skupina je največja bančna in finančna skupina v Sloveniji z izključnim strateškim interesom v regiji Jugovzhodne Evropi. Pokriva tržišča, katerih skupno število prebivalcev znaša približno 17,4 milijone. Poleg NLB d.d., ki je matična družba v Sloveniji, NLB Skupino sestavlja šest bank na področju JV Evrope, štiri od katerih presegajo 10-odstotni tržni delež, več podjetij za pomožne storitve (upravljanje sredstev, upravljanje nepremičnin, itd.) in manjše število nestrateških družb, ki so v postopku kontrolirane likvidacije. NLB je javna družba, katere delnice kotirajo na Ljubljanski borzi, globalna potrdila o depozitu pa so uvrščena v trgovanje na Londonski borzi. NLB Skupina je edina finančna institucija, ki se osredotoča izključno na področje JV Evrope ter na zagotavljanje inovativnih, enostavnih, strankam prijaznih rešitev in najboljše možne uporabniške izkušnje na vseh trgih, kjer deluje. Z jasno začrtano poslovno strategijo si prizadeva upravičiti zaupanje delničarjev. Poleg tega pa NLB Skupina ni zgolj finančna skupina. Ob dobrih poslovnih rezultatih, ki prispevajo k razvoju gospodarstva na področju JV Evrope, si prizadeva za izboljšanje družbenega okolja, v katerem deluje, pa tudi za boljšo kakovost življenja. Saj za nas ta regija ni le točka na zemljevidu. To je naš dom.

Kratka predstavitev KB: Komercijalna banka a.d. Beograd je z 10,2-odstotnim tržnim deležem tretja največja banka v Srbiji po bilančni vsoti in največja banka v Srbiji po številu poslovalnic. Kot univerzalna banka ima več kot milijon strank na področju fizičnih oseb, od katerih jih je več kot 800.000 aktivnih. Banka ima v lasti tudi dve podružnici v dveh drugih državah na področju JV Evrope - v Bosni in Hercegovini ter Črni gori. Zagotavlja tudi storitve upravljanja investicijskih skladov prek svoje družbe KomBank Invest a.d. Beograd. Banka je bila ustanovljena leta 1970, njene delnice pa od avgusta 2006 kotirajo na Beograjski borzi. Od konca novembra 2019 je bila z 83,23-odstotnim lastniškim deležem večinska lastnica KB Republika Srbija, po tem, ko je deleže odkupila od nekaterih mednarodnih finančnih institucij (kot na primer EBRD in IFC). 

Kontaktne osebe:

Valerija Pešec

Vodja Odnosov z investitorji

Tel.: +386 1 476 9122

E-mail: valerija.pesec@nlb.si

Andrej Krajner

Direktor NLB Komuniciranja

Tel.: +386 1 476 2967

E-mail: andrej.krajner@nlb.si

Odnosi z vlagatelji