Trdna dejstva: Kdo je uspešen novi izvoznik?

V infografiki so prikazana trdna dejstva, kdo je uspešen novi izvoznik in kdo ne.
Analiza celotnega izvoznega sektorja v slovenski predelovalni industriji, ki sta jo naredila doc. dr. Anže Burger in izr. prof. Matija Rojec, je namreč pokazala, da so vsi tisti izvozniki, ki začnejo z več kot tremi različnimi proizvodi, po nekaj letih veliko bolj uspešni kot tista izvozna podjetja, ki začnejo izvažati le tri različne izdelke. Novim uspešnim izvoznikom se po petih letih izvoza prodaja poveča kar za 70 %, medtem ko se manj uspešnim le za 22 %. Zaposlenost se v tem obdobju uspešnim novim izvoznikom poveča za 60 %, manj uspešnim samo za 13 %.


Trdna dejstva: Kdo je uspešen novi izvoznik?

maj, 2014

Za zavarovanje poslovanja lahko uporabite instrumente trgovinskega bančništva (trade finance) ali izvedene finančne instrumente za zavarovanje valutnega ali obrestnega tveganja.

Zavarovanje poslovanja

Ne zamudite dobrega poslovnega nasveta

Pridružite se več kot 24.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre poslovne finančne odločitve.


Prijavi se