NLB Postopno varčevanje 

Varčevanje z rednimi mesečnimi pologi, s katerim si lahko uresničiš vsaj delček sanj.

Lastnosti

 • Varčuješ lahko za različne namene - za potovanje okoli sveta, nov računalnik, vikend v Londonu ...
 • Če si polnoleten, lahko varčevanje preprosto skleneš kar prek NLB Klika
 • Skleneš lahko tudi več varčevanj hkrati, jih poimenuješ po svoje (npr. glede na cilj, za katerega varčuješ) in jih redno spremljaš v NLB Kliku
 • Namen varčevanja prilagodiš svojim finančnim potrebam. Vsako varčevanje pa lahko tudi poimenuješ, kar bo vidno na izpisku o prometu na računu  in v spletni banki  NLB Klik.
 • Redne in dodatne pologe lahko izvajaš prek NLB Teledoma, NLB Klika ali v kateri koli poslovalnici. Da pa ne pozabiš na redni mesečni polog, je priporočljivo, da kar odpreš trajni nalog. 
 • Varčuješ lahko kratkoročno od 181 do 365 dni in v tem intervalu lahko izbereš povsem poljubno število dni (npr. 248 dni). Lahko pa varčuješ tudi dlje in izbereš varčevanje za poljubno dobo od 13 do 120 mesecev (npr. 3 leta in 4 mesece ali 7 let in 10 mesecev).

 • Varčuješ v evrih, za varčevanje do 365 dni je obrestna mera nespremenljiva in v naprej določena za celotno varčevalno dobo, za daljše varčevanje pa je obrestna mera spremenljiva.

Kaj potrebuješ za sklenitev?

 • NLB Študentski račun ali kateri drugi osebni račun.
 • Stalno bivališče v Sloveniji ali bivalno vizo (za najmanj 6 mesecev).
 • Ob otvoritvi varčevanja s seboj prinesi osebno izkaznico ali potni list.
 • V primeru, da želiš položiti dodatna sredstva, se tvoje varčevanje zaključi ali bi ga predčasno prekinil, s seboj prinesi osebno izkaznico ali potni list.

Sklenitev varčevanja

Potrebuješ nasvet?

Pridi na sestanek in s svetovalcem za osebne finance bosta zagotovo našla najboljšo rešitev za uresničitev ciljev.

Naroči se na sestanek

Varčevanje lahko skleneš kar prek spleta!

Če si polnoleten in uporabljaš NLB Klik, lahko varčevanje mladih odpreš kar v spletni banki, vsak dan od 8.00 do 22.00. Za sklenitev varčevanja moraš imeti nameščeno komponento za digitalno podpisovanje.

 Skleni v NLB Kliku

Še ne uporabljaš NLB Klika? Naroči ga.

ali

Skleni varčevanje v poslovalnici

Obišči katero koli poslovalnico in skleni varčevanje. Če si mlajši od 18 let naj s teboj pride tudi en od staršev oz. skrbnik z osebnim dokumentom.

Jamstvo za vloge

Informacije o jamstvu za vloge so vam na voljo na straneh Banke Slovenije  in v dokumentu Informacija vlagateljem o zaščiti vlog.

Obrestne mere

Pogosta vprašanja

Mladoletne osebe so samostojni davčni zavezanci. Dohodki iz premoženja, npr. obresti vezanih vlog, ki jih prejemajo, se NE prištevajo k dohodkom staršev. Za prejete obresti se, če so izpolnjeni pogoji,  vloži napoved za odmero dohodnine od obresti na ustreznem obrazcu.

Zahtevek za razmejitev obresti lahko odda zakoniti zastopnik ali skrbnik.

Obresti, dobljenih na podlagi sklepa o dedovanju, dedič ni dolžan vključiti v svojo napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU.

Na podlagi 333. Člena ZdavP-2 preide na pravnega naslednika oz. naslednike dolžnost opraviti dejanja,  ki jih zakon določa za ugotovitev davčne obveznosti (vložitev napovedi za odmero dohodnine), na podlagi 48. Člena ZDavP-2, ki določa da univerzalni pravni naslednik v celoti prevzame davčne obveznosti in terjatve iz naslova davkov pravnega prednika,  pa preide na dediče tudi obveznost oziroma terjatev, ki je rezultat odmernega postopka na podlagi vložene napovedi.

Iz navedenega izhaja, da se v primeru smrti zavezanca za davek, postopek odmere izpelje s pravnimi nasledniki pokojnega davčnega zavezanca in sicer tako v primeru, ko pravni nasledniki vložijo napoved (zavezanec je umrl pred vložitvijo napovedi), kot v primeru, ko je napoved vložil davčni zavezanec, vendar je ta umrl pred izdajo odmerne odločbe. V obravnavanem primeru, ko je zavezanec umrl pred vložitvijo prej navedene napovedi oz. pred iztekom pogodbe o vezavi, je na podlagi 333. člena ZdavP-2 napoved dolžan vložiti zavezančev pravni naslednik oz. pravni nasledniki v imenu pokojnega davčnega zavezanca in za račun dediča oz. vseh dedičev. V kolikor dedič (kateri izmed dedičev) doseže obresti na podlagi lastne pogodbe o vezavi depozita, mora za te obresti vložiti ločeno napoved.

Banka v skladu s pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine za posamezno davčno leto, poroča podatke o obrestih, doseženih na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU ter podatke o zavezancih, ki so te obresti dosegli na podlagi pogodb o dolgoročno vezanih denarnih sredstvih ali dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah. Ne poroča pa o zavezancih, ki so jim bila denarna sredstva izplačana na podlagi sklepa o dedovanju.

NLB Plus

Plus

Tvoja sredstva je možno z osebnega računa avtomatsko preusmerjati na bolje obrestovani varčevalni račun mladih.

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek

Izpolnite obrazec in se dogovorite za sestanek.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
** - vnesite enega od spodnjih kontaktnih podatkov
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Naročite NLB Klik

Banka v kateri ste najhitreje, najbolj enostavno in pregledno uredite finance po svoje.
Kjerkoli in kadarkoli, 24 ur na dan, vse dni v letu.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.

V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih in potrditvi naročila v izbrani poslovalnici.

Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.