Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

Izvajanje plačilnih storitev v času od 14. do 17. aprila 2017

V večini držav Evropske unije je 14. april 2017 praznik in dela prost dan, ponedeljek, 17. april 2017 , pa je dela prost dan tudi v Sloveniji. Slovenske banke poravnavamo plačila prek evropskih plačilnih sistemov, ki 14. aprila 2017 ne bodo delovali, zato bomo plačilne storitve izvajali na naslednji način:

Domače plačilne transakcije:

  • plačila med računi v okviru NLB: plačila, prejeta na bančnem okencu, prek elektronske banke NLB Proklik, spletne banke NLB Klik in mobilne banke NLB Klikpro, Klikin ter telefonske banke NLB Teledom, bomo izvršili isti dan po urniku za izvajanje domačih plačilnih transakcij v EUR;
  • evrska plačila na račune, odprte pri drugih bankah v Sloveniji : vsa plačila, ki ste jih uporabniki elektronske banke NLB Proklik, spletne banke NLB Klik in mobilnih bank NLB Klikpro in Klikin ter telefonske banke NLB Teledom že posredovali v izvršitev z valuto 14. april 2017, ter plačila, oddana na bančnem okencu in prek elektronske banke NLB Proklik, spletne banke NLB Klik in mobilnih bank NLB Klikpro in Klikin ter telefonske banke NLB Teledom 14. aprila 2017, bomo izvršili prvi naslednji delovni dan, tj. v torek, 18. aprila 2017. Plačila, ki jih boste uporabniki v izvršitev posredovali v četrtek, 13. aprila 2017, po mejnem času za oddajo plačil, bomo prevalutirali in posredovali v izvršitev na prvi naslednji delovni dan, tj. v torek, 18. aprila 2017.

Množična plačila SEPA

V petek, 14. aprila 2017, bomo izvajali le obdelavo paketov množičnih plačil SEPA za prejemnike plačil, ki imajo račun odprt v NLB . Paketi množičnih plačil SEPA, ki bodo poleg plačil za prejemnike plačil z računom v NLB vsebovali tudi plačila za prejemnike plačil pri drugih bankah, z datumom valute 14. april 2017, bodo v celoti prevalutirani na naslednji delovni dan, tj. torek, 18. april 2017 . Če želite izvršitev množičnih plačil SEPA na 14. aprila 2017 le za prejemnike v NLB, predlagamo, da pripravite ločeno datoteko.

Direktne obremenitve SEPA

Zaradi nedelovanja plačilnih sistemov ne bo mogoče posredovati podatkov za direktne obremenitve SEPA (SDD) z datumom valute 14. april 2017 . Prvi naslednji možen datum valute za SDD je torek, 18. april 2017. Podatke za Osnovno shemo SDD (CORE) in Medpodjetniško shemo SDD (B2B) je treba posredovati najpozneje dva delovna dneva pred datumom valute plačila, tj. 12. aprila 2017 (velja tako za prve-FRST, enkratne-OOFF, ponavljajoče-RCUR in zadnje-FNAL transakcije).

Zahtevke za Preklice nalogov SDD z datumom valute 18. aprila 2017 je treba posredovati najpozneje do 13. aprila 2017 do 9. ure.

Druge plačilne transakcije

Domača in čezmejna plačila v tuji valuti ter plačila v tretje države bomo izvajali po navedenem urniku:

Datum prejema/

obdelave

DATUM PORAVNAVE PLAČILNIH TRANSAKCIJ S TUJINO

Čezmejna plačila v EUR, oddana na obrazcu UPN/SEPA*

Čezmejna plačila v EUR, oddana na obrazcu VP70

Ostala plačila v EUR (oddana na VP70) ter plačila v SEK, RON in USD

Plačila v drugih valutah

12. 4. 2017

12. 4. 2017

13. 4. 2017

13. 4. 2017

18. 4. 2017

13. 4. 2017

13. 4. 2017

18. 4. 2017

18. 4. 2017

18. 4. 2017

  14. 4. 2017**

18. 4. 2017

19. 4. 2017

18. 4. 2017

19. 4. 2017

 *  V skladu z urnikom za izvajanje plačilnih transakcij se za plačila, oddana na obrazcu UPN/SEPA  izvršena na SEPA nedosegljive banke, določa enak datum poravnave kot za čezmejna plačila, oddana na obrazcu VP70.

 ** Čezmejna plačila v EUR v dobro bank v območju EGP bodo obdelana prvi naslednji delovni dan, tj. 18. aprila 2017.

D odatne informacije so vam na voljo v vseh NLB Poslovalnicah in na telefonski številki 01 477 20 00 .