Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

NLB je prva slovenska institucija, ki je prejela certifikat Top Employer

NLB je prva slovenska institucija, ki je prejela mednarodno priznan certifikat Top Employer in s tem dokazala, da je eden izmed najboljših zaposlovalcev v Sloveniji in v tujini. Kaj vključuje certifikacijski postopek?

NLB je prvo slovensko podjetje, ki je ta certifikat pridobilo, drži. Certifikat podeljuje neodvisna inštitucija Top Employers Institute, ki z zahtevnim certifikacijskim postopkom ugotavlja, kako dobra so podjetja v različnih pristopih dela z zaposlenim. Sam proces certificiranja je bilo obsežno delo, potrebno je bilo dokazati po posameznih sklopih, kaj banka v resnici dela na področju ravnanja z zaposlenimi. S sodelavci smo pripravili vse potrebne dokumente, prakse, dokazila o svojem delu na tem področju, sledilo je preverjanje in poglobljeni intervjuji in nato čakanje s stisnjenimi pestmi na prvo informacijo, da smo uspeli.

Certifikat Top Employer pa ni dosežek v tem postopku oziroma procesu, je dosežek večletnega dela in spreminjanja banke. Banka si je že pred več leti zadala cilj postati najboljši zaposlovalec v širšem okolju in z vlaganjem v zaposlene in izjemnim posluhom poslovodstva ter ostalih deležnikov nam je tudi uspelo. Priznava nam odličnost v pristopih obravnave zaposlenih ter pri uporabi kadrovskih metodologij in praks, ki jih bomo še izboljševali, za to smo se zavezali, in jih prenesli tudi med članice NLB Skupine.

Certifikat nas tako uvršča v družbo prepoznavnih mednarodnih podjetij in uglednih finančnih institucij,kot so BNP Paribas, ING, UniCredit, Danone, DHL, Heineken, McDonalds, Roche, SAP, itd., in ponovno smo dokazali, da sledimo trendom tudi na področju upravljanja s kadri. 

S pridobitvijo naziva Top Employer smo dokazali, da je tudi kadrovsko področje uspešno prestalo pot preobrazbe, ki si jo je zadala NLB.

Zaradi tržnih razmer je NLB v letu 2013 začela z reorganizacijo poslovne mreže in zapiranjem nedonosnih poslovalnic. Glavni cilj je bil znižati število zaposlenih za 20% do leta 2015. Ali je ta celostna prenova vplivala na plače, nagrajevanje in motivacijo zaposlenih?

Banka se je preobrazbe lotila zaradi več razlogov, seveda tudi zaradi razlogov, kot jih vi omenjate. Glavni cilj ni bil znižanje števila zaposlenih, temveč znižanje stroškov, kar je seveda povezano s številom zaposlenih. Banka se je tega lotila odgovorno, z mislijo na zaposlene, njihove družine in posledično na zavzetost in motivacijo. Proces je bil daljši ravno zaradi omenjenega razloga, saj smo želeli negativne posledice, kar se da omiliti. Posluževali smo se t.i. »mehkih odhodov« in kar v dveh tretjinah preprečili odprto brezposelnost. Pri teh naporih nam je pomagal tudi Sindikat NLB.

V banki pa nismo želeli poslabšati motivacije zaposlenih, čeprav se temu v celoti ni mogoče izogniti. Do zmanjševanja plač ni prišlo, obratno, vzpostavili smo bolj transparenten način nagrajevanja in napredovanja, banka prav tako ni zmanjšala sredstev namenjenih izobraževanju in razvoju. V istem času smo vzpostavili tudi Talent management, projekt Zdrava banka itd, ter tudi na tak način poskušali uravnovesiti situacijo.

Čeprav so spremembe in inovacije neizbežne, saj digitalizacija odpira povsem nove dimenzije poslovanja in življenja nasploh, pa bo naše poslovanje tudi v prihodnje temeljilo na razumevanju strank, tehnologije ter človeških odnosih v in izven banke. Optimizacija poslovanja se v NLB nadaljuje tudi letos in v prihodnjih letih, s tem je povezano tudi zmanjševanje števila zaposlenih. Se bo pa banka, tako kot vsa pretekla leta, trudila omiliti posledice le-tega.

Po uvedbi sedmih dodatnih ukrepov, ki so pozitivno vplivali na dobro počutje in zadovoljstvo zaposlenih, je NLB v celoti pridobila certifikat družini prijaznega podjetja v decembru 2014. Podelila sta ji ga Ekvilib inštitut in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Kakšna je tista dodana vrednost, ki je na voljo vašim zaposlenim?

Tudi ta proces je potekal več let. Zadovoljni zaposleni so temelj poslovne uspešnosti, ki ga med drugim krepimo tudi z zagotavljanjem družini prijazne politike.

Od pridobitve osnovnega certifikata do polnega, ki smo ga pridobili konec leta 2014, je bilo potrebno opraviti vrsto nalog in uvesti veliko ukrepov. S tem se je ukvarjala posebna delovna skupina, sestavljena s predstavniki iz različnih delov banke, starosti in vključitvijo Sindikata NLB.

Ukrepi, ki smo jih uvedli in jih letno dopolnjujejo se dotikajo vseh zaposlenih, mladih družin in starejših sodelavcev z jasnim ciljem, razumeti različne potrebe in jim prisluhniti. Med dvanajstimi sprejetimi ukrepi so štirje podporni s področja komuniciranja z interno in zunanjo javnostjo, ki so nujni za učinkovito uvedbo vseh ostalih ukrepov. Preostalih osem ukrepov pa s področij: delovni čas, organizacija dela, struktura plačila in nagrajevani dosežki ter storitve za družine. Med dodatnimi ukrepi so trije s področja delovnega časa, dva s področja varovanja zdravja in po en ukrep s področja programa raznolikosti in  ocenjevanje vodij in direktorjev s strani podrejenih. Sprejem novih ukrepov in ohranitev certifikata ima na zaposlene dolgoročne pozitivne učinke, saj jim omogoča lažje usklajevanje družinskih obveznosti in dela.

Kateri je največji izziv za funkcijo upravljanja s kadri danes? Ali so pričakovanja glede prihodnosti podobna ali pričakujete nove trende?

Vloga HR se danes krepi, vedno več je razumevanja o njeni pomembnosti, včasih so pričakovanja celo previsoka. Čarobne paličice HR (še vedno) nima. Po mojem mnenju izzivi ostajajo enaki, kar se tiče vsebin, izziv pa bo, kako sodelovati pri udejanjanju strategije podjetja in doseganju poslovnih ciljev. Do danes je HR velikokrat uvajal nove prakse brez razumevanja strategij, ciljev. HR-ja v prihodnosti ne bo, v kolikor poslovnih KPI-jev ne bo znal pretopiti v delo z zaposlenimi, v uvajanje novih metodologij in razumevanja ROI.

Tako prestižna nagrada predstavlja veliko potrditev vaših dosedanjih prizadevanj. Ali so ostali še kakšni izzivi za v prihodnje? Ali vam ta certifikat nalaga še kakšne dodatne naloge v prihodnje?

V prvi vrsti je to nagrada celotni ekipi, predanim delavcem ki so soustvarjali pozitivno zgodbo. Veliko idej so prispevali neposredno sami zaposleni, pa tudi preko Sindikata NLB in Sveta delavcev NLB. Taka nagrada, oziroma certifikat nalaga veliko zavezo ekipi v kadrovski službi in seveda banki, da ne bo zaspala na lovoriki, temveč nas tudi zavezuje, da moramo pri obravnavi zaposlenih postati še boljši, saj nam nalaga nenehno izboljševanje kadrovskih praks in sledenje svetovnim trendom na različnih področjih upravljanja s kadri.

avtor: Medeja Kenda, Slovenian Times

______________________________________________

Intervju je bil objavljen v pomladni številki revije The Slovenian Times 2016

Vesna Vodopivec, direktorica Sektorja za upravljanje s kadri in razvoj organizacije

Najboljša banka v Sloveniji
Že 11. leto zapored
Najbolj zaupanja vredni
Že 17. leto zapored.