NLB Welcome

Prva bančna pomoč na vašem potovanju v državah, kjer poslujejo banke NLB Skupine.

Ob neljubih dogodkih na potovanju, kot sta kraja in izguba, v primeru kakršnihkoli težav, povezanih z bančnim poslovanjem, ali če potrebujete dodatno bančno storitev, ste dobrodošli v poslovalnicah NLB Skupine v Bosni in Hercegovini, Črni gori, na Kosovu, v Makedoniji in Srbiji.

Storitve NLB Welcome

  • telefonski klic za razrešitev trenutnega položaja,

  • povišanje limita na vaših plačilnih karticah,

  • povišanje osnovnega limita na vašem osebnem računu,

  • nakazilo sredstev z vašega osebnega računa na dogovorjeni račun banke gostiteljice,
  • nakazilo sredstev z vašega drugega transakcijskega računa na vaš osebni račun.

Vse storitve se izvajajo skladno s politiko NLB (nakazila le v okviru stanja na računih, ki take transakcije omogočajo, povišanje limitov na osebnem računu in/ali plačilnih karticah skladno s politiko NLB, storitve se zaračunavajo po NLB Tarifi).

Banke v NLB Skupini

Banke NLB Skupine, v katerih lahko uporabljate storitev NLB Welcome:

Stroški

Vse banke NLB Skupine v vlogi banke gostiteljice storitev opravijo brezplačno.
Storitve matične banke se zaračunavajo skladno s tarifo matične banke.

"Matična banka" predstavlja banko, v kateri ima stranka odprt transakcijski račun.
"Banka gostiteljica" je banka NLB Skupine v drugi državi, kjer stranka "matične banke" uporabi storitve NLB Welcome.
Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!