Zakaj bi se pridružili NLB?

Ker nismo samo banka. V banki smo tudi ljudje, ki ustvarjamo inovativne produkte in storitve. Banka je okolje, v katerem veliko načrtujemo in razvijamo. Okolje, kjer vzpostavljamo odlične odnose in sklepamo prijateljstva. In ponosni smo, da sooblikujemo kulturo, v kateri se spodbuja skrb za druge, dobrodelnost, športni duh in še veliko več.

Ker smo uspešna banka, ki svojo poslovno strategijo gradi na znanju in izkušnjah. 

Smo pomemben gradnik finančnega okolja v Sloveniji in v tujini. Če želimo biti uspešni, moramo vseskozi razvijati nove produkte in storitve, kot tudi ponujati celovit in najboljši finančni nasvet. Danes se lahko pohvalimo, da smo v inovativnosti najboljši na trgu, za kar potrebujemo izkušene strokovnjake z bogatim znanjem z bančnega in finančnega področja. In ponosni smo, da jih imamo. Obenem v svojo sredino vabimo tudi mlade, saj se zavedamo, da je ustrezna kombinacija modrosti in izkušenj ter mladostne odprtosti in inovativnosti pravi recept za uspeh.

Ker spodbujamo razvoj kariere doma in v mednarodnem okolju. 

Z zaposlenimi se pogovarjamo o karieri in jih spodbujamo k pridobivanju izkušenj tudi v drugih bankah NLB Skupine. Poleg daljših napotitev podpiramo tudi krajšo rotacijo v drugih oddelkih in bankah, z namenom prenosa specifičnih znanj ter izkušenj. Na ta način krepimo medsebojno sodelovanje in bogatimo interno znanje v celotni NLB Skupini. S tem v prvi vrsti poskrbimo za sistematičen razvoj vodij in ključnih strokovnjakov ter njihovih naslednikov. Poleg vertikalnega spodbujamo tudi horizontalno napredovanje, sodelovanje v projektih in delovnih skupinah. Možnosti, ki so na voljo vsakemu posamezniku, je zares veliko.


Ker nagrajujemo dosežke zaposlenih.

V NLB imamo utečen sistem ocenjevanja in nagrajevanja delovne uspešnosti. Z jasnimi, konkretnimi in ambicioznimi cilji, ki jih ima vsak zaposleni, skrbimo, da je vsak posameznik seznanjen s poslovnimi cilji banke ter s svojo vlogo in odgovornostjo, kako lahko prispeva k uresničevanju vizije in strategije banke. Zaposlenim, ki zastavljene cilje presegajo, omogočamo dodatno variabilno nagrajevanje, kar vpliva na njihovo motivacijo in zavzetost pri soočanju z delovnimi izzivi.


Ker vlagamo v razvoj vseh zaposlenih.

Natančno vemo, kam želimo. In natančno vemo, katera znanja in veščine za to potrebujemo. Zavedamo se, da bo prihodnost bančništva precej drugačna, zato zaposlene pripravljamo na prihodnost že danes. Vsak zaposleni v banki ima svoj razvojni načrt, v katerem opredeli svojo razvojno pot in razvojne aktivnosti, ki jih usmerjamo z izkušenimi strokovnjaki v Izobraževalnem centru. Še posebej pozorno poiščemo talente, ki jih s ciljem priprave na prevzem odgovornejših vlog razvijamo z najboljšimi izobraževalnimi programi in predavatelji.


Ker dajemo velik pomen zdravju in zadovoljstvu zaposlenih.

Samo zdravi in zadovoljni zaposleni smo lahko ustvarjalni in uspešni. Današnji življenjski slog nas vse prepogosto potisne v preobremenjenost, zato se zavedamo, da je nujno zaposlene ozaveščati in jim ponuditi dejavnosti za ohranjanje dobrega fizičnega in psihičnega počutja. V ta namen z vso skrbnostjo izvajamo program Zdrava banka, s katerim skušamo pokriti vse ključne nivoje za dobro počutje: telesni, čustveni, umski in duhovni. Tako vse zaposlene spodbujamo, da se redno udeležujejo programov in dejavnosti v okviru Zdrave banke.


Ker smo družbeno odgovorno podjetje. 

Ponosni smo, da spadamo med največja podjetja v Sloveniji, pri tem pa se zavedamo tudi svoje odgovornosti do domačega okolja. Družbena in okoljska problematika sta nam še kako pomembni, zato vse zaposlene spodbujamo, da so dejavni na tem področju. Naše motivacijske treninge združujemo z družbeno odgovornimi dejavnostmi in prostovoljstvom. Vsakoletne športne igre vsakokrat zaključimo z zbiranjem donacij za ranljivejše skupine ljudi, zdravstvene ustanove, itd. Organiziramo krvodajalske akcije, zaposlenim v stiski nudimo solidarnostno pomoč in ob večjih naravnih nesrečah zbiramo prispevke za prizadete posameznike. Že dolga leta sodelujemo z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje, tudi v projektu Botrstvo. Še posebej pomembni so nam mladi, zato sistematično skrbimo za njihovo finančno opismenjevanje. In še bi lahko naštevali.

Ker smo družini prijazno podjetje.

Možnost usklajevanja delovnih in družinskih obveznosti pomembno vpliva na učinkovitost in zavzetost zaposlenih, zato smo že v letu 2011 pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. V okviru omenjenega ukrepa zaposlenim nudimo vrsto dodatnih ugodnosti, ki jim pridejo prav  v različnih življenjskih obdobjih: npr. koriščenje prostega delovnega dne za prvi šolski dan otroka, koriščenje plačanih ur zaradi odsotnosti pri uvajanju otroka v vrtec, plačana odsotnost z dela zaradi izrednih družinskih razmer, preventivni zdravniški pregledi, subvencioniranje aktivnosti za otroke zaposlenih med počitnicami in še veliko drugih. Ponosni smo, da večina zaposlenih izkoristi omenjene ugodnosti. 


Ker spadamo med najboljše delodajalce.

Odličnost naših pristopov dela z zaposlenimi potrjuje mednarodni certifikat TOP EMPLOYER (najboljši delodajalec), ki ga je banka v letu 2018 prejela že tretje leto zapored (2016–2018). Certifikat potrjuje našo odličnost v kadrovskih praksah in pri ustvarjanju raznolikih delovnih možnostih za zaposlene po mednarodnih standardih.  

KONTAKT

NLB d.d.

Sektor za upravljanje s kadri
in razvoj organizacije

Trg republike 2
SI - 1520 Ljubljana

T : (01) 476 35 44
F
: (01) 251 03 60

E : kadrovska@nlb.si