Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

Identiteta AC NLB

AC NLB je oblikovala svoje lastno potrdilo, ki je namenjeno:

  • podpisovanju veljavnosti kvalificiranih digitalnih potrdil za druge uporabnike ter
  • preverjanju podpisa oz. veljavnosti kvalificiranih digitalnih potrdil.

Digitalno potrdilo AC NLB vsebuje naslednje podatke:

Serijska številka: 3EC3 868E
Overitelj potrdila: ACNLB
Šmartinska cesta 132
SI - 1520 Ljubljana
Slovenija
Imetnik potrdila: ACNLB
Šmartinska cesta 132
SI - 1520 Ljubljana
Slovenija
Veljavnost potrdila: 20 let
Dolžina ključa: 2048 bitov
prstni odtis (SHA1): 0456 F23D 1E9C 43AE CB0D 807F 1C06 4755 1A05 F456
prstni odtis (MD5): BA926442 161FCBA1 16481AF6 405C5987

AC NLB Identity

AC NLB has created its own certificate, which can be used to:

  • Sign the validity of qualified digital certificates for other users and
  • Verify the signature or validity of qualified digital certificates.

AC NLB Digital Certificate contains the following details:

Serial Number: 3EC3 868E
Certification Authority: ACNLB
Šmartinska cesta 132
SI - 1520 Ljubljana
Slovenia
Owner: ACNLB
Šmartinska cesta 132
SI - 1520 Ljubljana
Slovenija
Validity: 20 years
Key Length: 2048 bits
Fingerprint (SHA1): 0456 F23D 1E9C 43AE CB0D 807F 1C06 4755 1A05 F456
Fingerprint (MD5): BA926442 161FCBA1 16481AF6 405C5987