IBAN - mednarodna številka bančnega računa

IBAN je mednarodna številka bančnega računa v ISO standardu, ki omogoča enolično identifikacijo na podlagi katere lahko ponudnik plačilnih storitev izvede domača in čezmejna plačila.  

Od 1. februarja 2014 bo zaradi prilagoditve evropski zakonodaji z Uredbo (EU) št. 260/2012  IBAN prejemnika plačila predpisan kot obvezen podatek na plačilnih nalogih za plačila v valuti EUR v območju EGP držav. Plačniki bodo morali tako pri izpolnitvi plačilnega naloga (UPN nalog, VP70, nalog za prenos sredstev med računi) obvezno navesti tudi številko transakcijskega računa prejemnika plačila v strukturi IBAN.

Struktura zapisa TRR v obliki IBAN-a

Struktura zapisa transakcijskega računa v obliki IBAN-a za stranke NLB je:
SI56 in številka TRR (19 mest z upoštevanimi presledki), odprtega pri naši banki, pri čemer pomeni:
SI - oznako Republike Slovenije po ISO standardu,
56 - kontrolno številko za Slovenijo,
na mestih od 5 do 19 pa je navedena številka računa.
Primer pravilne strukture IBAN za račun v SLO: SI56 xxxx xxxx xxxx xxx.

Od pravilne uporabe IBAN-a je odvisna hitrost in pravilnost izvršitve plačila. Z uporabo IBAN-a se boste izognili morebitnim naknadnim stroškom tujih bank.

Prejeto plačilo

Na fakturo ali drug dokument, ki ga pošiljate svojim poslovnim partnerjem v tujino, natančno navedite naslednje obvezne podatke:

  • številko TRR v obliki IBAN-a,
  • vaš naziv in naslov,
  • naziv in naslov naše banke: Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana,
  • kodo SWIFT oz. BIC naše banke: LJBASI2X.

Poslano plačilo

Priporočamo vam, da svojim poslovnim partnerjem posredujete zahtevo po natančni izpolnitvi fakture oz. drugega dokumenta, ki vam ga pošljejo, z naslednjimi podatki:

  • številka partnerjevega računa v obliki IBAN-a,
  • naziv in naslov vašega partnerja v tujini,
  • naziv in naslov partnerjeve banke ter njeno kodo SWIFT oz. BIC.

Ob predložitvi naloga v NLB d.d., pa morate omenjene podatke obvezno vpisati v plačilni nalog (UPN nalog, nalog za prenos sredstev med računi, VP70). Banka potrebuje te podatke, da lahko pravilno in hitro izvrši plačilo.
V izogib dodatnim stroškom, ki jih zaračunavajo tuje banke zaradi nepravilnih podatkov vas prosimo, da upoštevate pravilnost strukture računa, predvsem pa dvomestno oznako države in število znakov v posamezni državi, kar lahko preverite tudi na spletni povezavi: http://www.ecbs.org/iban-checker.htm ali http://www.ibancalculator.com.