O banki

Družbena vloga

Novinarsko središče

Za vlagatelje

Hitre povezave

Publikacije

NLB Spletna mesta

Delniški kapital

Lastniška struktura

Največji delničarji NLB na dan 31. 12. 2013

 NazivŠtevilo delnicDelež v %
1Republika Slovenija20.000.000100,00
 Skupaj vsi delničarji20.000.000
100,00