Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

NLB Osebni kredit

Za financiranje večjih nakupov danes, z odplačevanjem v prihodnosti.

Namen in lastnosti

 • Nenamenski kredit: znesek kredita nakažemo na vaš račun (kredit lahko porabite za karkoli, tudi za poplačilo manj ugodnega kredita).
 • Namenski kredit: znesek kredita nakažemo na račun prodajalca oziroma izvajalca storitve na podlagi računa, predračuna ali kupoprodajne pogodbe, ki jo predložite (kredit lahko porabite za nakup avtomobila, pohištva, plačilo počitnic  ipd. ali za poplačilo manj ugodnega namenskega kredita).
 • Stroškov za vodenje kredita ne zaračunavamo. 
 • Za naše stranke in stranke drugih bank (kreditno sposobne zaposlene in upokojence).

Kreditno sposobnost oceni strokovnjak za kredite v poslovalnici na podlagi razpoložljivih podatkov, skladno s poslovno politiko banke. Pred odobritvijo kredita bo banka v sistemu SISBON preverila vašo korektnost poslovanja. Več informacij: www.sisbon.si.

        

Odplačilna doba

 • Odvisna je od oblike zavarovanja in kreditne sposobnosti kreditojemalca.
 • Do 7 let (pri kreditu z nespremenljivo obrestno mero).
 • Od 13 mesecev do 10 let (pri kreditu s spremenljivo obrestno mero).

Zavarovanje kredita

 • Če ste stranka NLB lahko dobite osebni kredit tudi brez zavarovanja. O možnosti za pridobitev takega kredita se pozanimajte pri kreditnem svetovalcu v naših poslovalnicah.
 • Osebni kredit lahko zavarujete pri zavarovalnici, s poroki ali z drugimi vrstami zavarovanj. 
 • Zavarovanje s plačilom zavarovalne premije pri zavarovalnici:  če kredit zavarujete s plačilom zavarovalne premije pri zavarovalnici, zavarovalnica ob neodplačevanju kredita dolg kreditojemalca do banke poravna banki, terjatev banke do kreditojemalca pa se prenese na zavarovalnico. Kar pomeni, da bo vračilo preostanka dolga od kreditojemalca terjala zavarovalnica. Zavarovalna premija je nižja, če ob odobritvi kredita predložite račun ali predračun nakupa, za katerega potrebujete kredit in ki ni starejši od 30 dni.
 • Poroštvo dveh porokov:  vsak porok mora biti kreditno sposoben za celotni znesek kredita.
 • Zavarovanje z zastavo nepremičnine:  za zavarovanje kredita lahko vi (ali tretja oseba) zastavite bremen prosto nepremičnino na ozemlju Republike Slovenije: hišo, stanovanje, počitniško hišo ali stavbno zemljišče. Višina kredita je lahko do 60 % vrednosti zastavljene nepremičnine, če zastavite novogradnjo, pa do 70 % vrednosti.
 • Zastava denarnih sredstev:  za zavarovanje kredita lahko zastavite depozit oziroma varčevanje, sklenjeno v NLB (izjema so varčevanja v Nacionalni stanovanjski varčevalni shemi). Znesek depozita oziroma varčevanja mora biti najmanj enak znesku kredita, doba depozita oziroma varčevanja pa najmanj enaka odplačilni dobi kredita.
 • Zastava vrednostnih papirjev:  za zavarovanje kredita je mogoče zastaviti določene vrednostne papirje, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Odplačilna doba kredita je odvisna od vrste vrednostnega papirja, ki se zastavlja. Informacije o tem, kateri vrednostni papirji so za zavarovanje kredita primerni in kakšna je lahko odplačilna doba kredita, lahko pridobite v eni od naših poslovalnic.
 • Zastava investicijskih kuponov vzajemnih skladov:  kredit lahko zavarujete z zastavo točk investicijskih kuponov vzajemnih skladov. Odplačilna doba kredita je odvisna tudi od tega, kateri investicijski kuponi in od katerega sklada so dani v zavarovanje. Informacije o tem, kateri investicijski kuponi so primerni za zavarovanje kredita in kakšna je lahko odplačilna doba kredita, lahko pridobite v naših poslovalnicah.
 • Zastava police življenjskega zavarovanja NLB Vita:  če imate sklenjeno polico življenjskega zavarovanja z naložbeno ali varčevalno komponento pri NLB Viti, lahko kredit zavarujete z njeno zastavo. Polica življenjskega zavarovanja NLB Vite je primerna za zavarovanje kredita, če je njena odkupna vrednost dovolj visoka. Za zavarovanje kredita, kljub morebitno ustrezni odkupni vrednosti, niso primerne police, pri katerih je upravičenec mladoletna oseba. Za več informacij se oglasite v eni od naših poslovalnic.
Več

Ko potrebujete denar takoj

Osebni hitri kredit

 • Če ste stranka NLB, se lahko odločite za NLB Osebni hitri kredit. Odobrimo in izplačamo ga v 1 uri, brez dodatne dokumentacije*. Potrebujete le veljaven osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje, izdano po 13. 6. 2009).

      * Ob ustrezni kreditni sposobnosti in izpolnjevanju drugih pogojev za najem NLB Osebnega hitrega kredita, če se v poslovalnici oglasite več kot 1 uro pred zaprtjem poslovalnice.

Pogoji in lastnosti:

 • Kredit lahko najamejo zaposleni ali upokojenci, ki plačo ali pokojnino prejemajo na NLB Osebni račun najmanj en mesec, za preostalih pet pa lahko prinesejo potrdilo od druge banke.
 • Tudi za zaposlene za določen čas.
 • Obrestna mera je enaka najugodnejši obrestni meri za gotovinski osebni kredit (za isto dobo odplačevanja).
 • Odplačilna doba kredita je do 60 mesecev.
 • Najvišji znesek kredita je do 15.000 EUR (odvisen je od zneska osnove za izračun kreditne sposobnosti kreditojemalca).
 • Stroški odobritve so enaki kot za osebni kredit.
 • Stroškov za vodenje kredita ne zaračunavamo.
 • Odplačevanje kredita s trajnim nalogom z osebnega računa.
 • Za določitev osnove za izračun kreditne sposobnosti upoštevamo vsa nakazila delodajalca, ki jih kreditojemalec dobi na osebni račun: neto plača, prehrana, prevoz, potni stroški, če so izkazana redno mesečno v obdobju zadnjih šestih mesecev.
 • Vlogo za Osebni hitri kredit lahko oddate tudi prek NLB Klika. Naročilo bo prejela izbrana poslovalnica, iz katere vas bodo poklicali in se z vami dogovorili za sklenitev kredita.

Pred odobritvijo kredita bo banka v sistemu SISBON preverila vašo korektnost poslovanja. Več informacij: www.sisbon.si.

Več

Kako do kredita?

1

Koliko kredita?

Razmislite, koliko denarja potrebujete in koliko se je pametno zadolžiti, da vaš življenjski standard ne bo ogrožen.

Za lažjo predstavo o višini kredita in mesečnih obveznostih ter ostalih pogojih, si naredite informativni izračun kredita.  

Informativni izračun

če vas zanima več, si preberite nasvet o razumnem zadolževanju.

2

Individualna ponudba

Ker informativni izračun kredita na spletu temelji na splošni ponudbi, ga uporabite le, ko razmišljate, koliko se lahko zadolžite. Potem pa pridobite individualno ponudbo.

Naročite individualno ponudbo

Če se želite hkrati pogovoriti s strokovnjakom za kredite, se oglasite v naših poslovalnicah

Lahko se tudi vnaprej naročite na telefonski številki 01 477 20 00 ali s spodnjim obrazcem.

Izberite termin za sestanek 

3

Sklenitev

Oglasite se v eni od naših poslovalnic z izpolnjeno vlogo in vsemi potrebnimi dokumenti (glede na zavarovanje).

Za Osebni hitri kredit potrebujete le veljaven osebni dokument. Vlogo boste izpolnili v poslovalnici, lahko pa jo oddate tudi prek NLB Klika.

Vstop v NLB Klik - certifikat (KDP)

Vstop v NLB Klik - (OTP)

Stroški in obrestne mere

Pri najemanju kredita s spremenljivo obrestno mero vas opozarjamo na dodatna tveganja

Vas skrbijo spremembe obrestne mere? Pri kreditu z nespremenljivo obrestno mero bo vaša mesečna obveznost nespremenjena celotno dobo odplačevanja kredita. 

Dokumenti za pridobitev kredita

Za osebni hitri kredit:

Le veljaven osebni dokument kreditojemalca: osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje (izdano po 13. 6. 2009).

Za osebni kredit:

 • Veljaven osebni dokument kreditojemalca: osebna izkaznica ali potni list ali vozniško dovoljenje (izdano po 13. 6. 2009);
 • davčna številka;
 • zaposleni: zadnje tri plačilne liste in vloga za odobritev kredita, ki jo je potrdil delodajalec, ter upravno-izplačilna prepoved;

Vloga za odobritev kredita

Odstopna izjava in upravno-izplačilna prepoved*

 • upokojenci: zadnje obvestilo ZPIZ-a, ki ste ga prejeli;
 • če imate račun v drugi banki ali če na NLB Osebni račun še niste prejeli šest prilivov: potrdilo o prejemkih in odtegljajih zadnjih šestih mesecev.

* Datum izdaje obrazca, ki ga izpolni in potrdi delodajalec, ne sme biti starejši več kot 15 dni od vložitve vloge za odobritev kredita in 30 dni od sklenitve kreditne pogodbe.

Kdo bo odplačeval kredit, če se vam zgodi najhujše?

Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev

obroki

Nakupi na obroke

Izberite zanesljiv in ugoden način – NLB Plačilne kartice


Pozivamo vas, da pred sklenitvijo pogodbe, v banki preverite trenutno veljavne pogoje in lastnosti kredita in natančno preberete besedilo kreditne pogodbe pred podpisom, saj bo kreditna pogodba edina urejala razmerje med banko in vami.

Banka bo pred odobritvijo kredita v sistemu SISBON preverila vašo kreditno sposobnost in korektnost poslovanja. Več informacij: www.sisbon.si

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek

Izpolnite obrazec in se dogovorite za sestanek.

* Podatki so obvezni.

Ime: *
Podatek je obvezen.
Priimek: *
Podatek je obvezen.
Poslovalnica : *
Podatek je obvezen.
Datum : *
Ura: *
Podatek je obvezen.
** - vnesite enega od spodnjih kontaktnih podatkov
E-naslov : **
Podatek je obvezen.
Telefon: **

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Email *
Komentar : *
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Naročite individualno kreditno ponudbo

Informativni izračuni kredita na spletnih straneh temeljijo na splošni ponudbi, ponudba za vsakega posameznika pa je odvisna od več dejavnikov. Izpolnite spodnji obrazec in poslali vam bomo informativni izračun kredita, narejen posebej za vas.

* Podatki so obvezni.

Znesek kredita: *
Podatek je obvezen.
Doba odplačila: *
Podatek je obvezen.
Ime in priimek: *
Podatek je obvezen.
Davčna številka: *
Podatek je obvezen.
** - vnesite enega od spodnjih kontaktnih podatkov
E-naslov : **
Podatek je obvezen.
Telefon: **

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Email *
Soglašam z obdelavo mojih osebnih podatkov v skladu z Izjavo o varstvu osebnih podatkov in za potrebe ugotavljanja moje kreditne sposobnosti pri pripravi ponudbe dovoljujem banki vpogled v zbirko bonitetnih podatkov SISBON.
Podatek je obvezen.

Hvala za vaš interes.

Na oddani e-naslov vam bomo poslali kreditno ponudbo.