NLB Stanovanjski kredit

Za vse, ki si želite ustvariti nov dom, prenoviti starega ali si privoščiti počitniško hišico.

Ne spreglejte!

Znižali smo fiksne obrestne mere kreditov. Priložnost za vse, ki želite enako mesečno obveznost celotno dobo odplačevanja kredita in se želite zaščititi pred spreminjanjem obrestne mere. 

Namen 

 • za nakup, gradnjo ali obnovo stanovanjskih nepremičnin;
 • za izplačilo dednih deležev in deležev ob razvezi;
 • za pridobivanje dokumentacije za gradnjo ali obnovo nepremičnin;
 • za poplačilo drugih manj ugodnih stanovanjskih kreditov.

Prednosti

 • Če nimate privarčevanega denarja lahko kredit pokrije celotno vrednost investicije, vključno s stroški kredita, ob ustrezni kreditni sposobnosti ter vrsti in vrednosti zavarovanja.
 • Če boste račune za gradnjo ali obnovo plačevali postopno, lahko na vaš osebni račun nakažemo do 100 % zneska kredita, zavarovanega z zastavo nepremičnine.
 • Da boste zmogli vse stroške ob vselitvi, lahko pri kreditu, zavarovanem z zastavo nepremičnine, odložite začetek odplačevanja kredita do 12 mesecev.

 • Tudi za zaposlene za določen čas.

Če imate pogodbo o zaposlitvi za določen čas, lahko najamete kredit, zavarovan z zastavo nepremičnine, če ste bili pred tem zaposleni vsaj šest mesecev. Za vse kreditojemalce velja, da morajo imeti status rezidenta, zaposlitev v Republiki Sloveniji in da so stari najmanj 18 let. 

Več

Odplačilna doba

 • Odvisna je predvsem od vrste obrestne mere, vrste zavarovanja in starosti kreditojemalca.
 • Najdaljša možna odplačilna doba je 30 let.
 • Zgornja meja starosti kreditojemalca ob izteku kredita je 80 let oziroma 75 let ob zavarovanju kredita pri zavarovalnici.

Zavarovanje kredita

Stanovanjski kredit lahko zavarujete z zastavo nepremičnine, pri zavarovalnici ali z drugimi vrstami zavarovanj.

 • Zavarovanje z zastavo nepremičnine: za zavarovanje kredita lahko vi (ali tretja oseba) zastavite bremen prosto nepremičnino na ozemlju Republike Slovenije: hišo, stanovanje, počitniško hišo ali stavbno zemljišče. Višina kredita je lahko do 60 % vrednosti zastavljene nepremičnine, če zastavite novogradnjo, pa do 70 % vrednosti. Odplačilna doba kredita je do 30 let.
 • Zavarovanje s plačilom zavarovalne premije pri zavarovalnici: če kredit zavarujete s plačilom zavarovalne premije pri zavarovalnici, zavarovalnica ob neodplačevanju kredita dolg kreditojemalca do banke poravna banki, terjatev banke do kreditojemalca pa se prenese na zavarovalnico. Kar pomeni, da bo vračilo preostanka dolga od kreditojemalca terjala zavarovalnica. Odplačilna doba kredita je do 15 let.
 • Poroštvo dveh porokov: vsak porok mora biti kreditno sposoben za celotni znesek kredita. Odplačilna doba kredita je do 5 let.
 • Zastava denarnih sredstev: za zavarovanje kredita lahko zastavite depozit oziroma varčevanje, sklenjeno v NLB (izjema so varčevanja v Nacionalni stanovanjski varčevalni shemi). Znesek depozita oziroma varčevanja mora biti najmanj enak znesku kredita, doba depozita oziroma varčevanja pa najmanj enaka odplačilni dobi kredita.
 • Zastava vrednostnih papirjev: za zavarovanje kredita je mogoče zastaviti določene vrednostne papirje, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Odplačilna doba kredita je do 10 let in je odvisna od vrste vrednostnega papirja, ki se zastavlja. Informacije o tem, kateri vrednostni papirji so za zavarovanje kredita primerni in kakšna je lahko odplačilna doba kredita, lahko pridobite v NLB Poslovalnicah.
 • Zastava investicijskih kuponov vzajemnih skladov: kredit lahko zavarujete z zastavo točk investicijskih kuponov vzajemnih skladov. Odplačilna doba kredita je do 10 let in je odvisna od tega, kateri investicijski kuponi in od katerega sklada so dani v zavarovanje. Informacije o tem, kateri investicijski kuponi so primerni za zavarovanje kredita in kakšna je lahko odplačilna doba kredita, lahko pridobite v NLB Poslovalnicah.
 • Zastava police življenjskega zavarovanja NLB Vita: če imate sklenjeno polico življenjskega zavarovanja z naložbeno ali varčevalno komponento pri NLB Viti, lahko kredit zavarujete z njeno zastavo. Polica življenjskega zavarovanja NLB Vite je primerna za zavarovanje kredita, če je njena odkupna vrednost dovolj visoka. Za zavarovanje kredita, kljub morebitno ustrezni odkupni vrednosti, niso primerne police, pri katerih je upravičenec mladoletna oseba. Za več informacij se oglasite v NLB Poslovalnici.
Več

Kako do  kredita

1

Koliko kredita

 • Razmislite, koliko denarja potrebujete in koliko se je pametno zadolžiti, da vaš življenjski standard ne bo ogrožen.
 • Preverite, koliko imate prostih sredstev in kolikšno mesečno obveznost lahko plačujete. Uporabite kalkulator in simulator ocene zadolženosti.
 • Preberite nasvet o razumnem zadolževanju.
2

Informativni izračun

Naredite si informativni izračun kredita.

Informativni izračun

Kako do ugodnejše ponudbe?

Informativni izračun temelji na splošni ponudbi, ponudba za vsakega posameznika pa je odvisna od več dejavnikov. Zato ne odlašajte z obiskom naše poslovalnice in se pogovorite s kreditnimi svetovalci.

3

Sklenitev

Oglasite se v eni od naših poslovalnic z izpolnjeno vlogo in vsemi potrebnimi dokumenti (glede na zavarovanje).

Na posvet se lahko tudi naročite na telefonski številki 01 477 20 00 ali s spodnjim obrazcem.

Naročite se na sestanek

Stroški in obrestne mere

Kredit lahko najamete s spremenljivo, nespremenljivo in kombinirano obrestno mero.

Krediti - Redna ponudba

Pri najemanju kredita s spremenljivo obrestno mero vas opozarjamo na dodatna tveganja


Dokumenti za odobritev kredita

 • Veljaven osebni dokument kreditojemalca: osebna izkaznica ali potni list ali vozniško dovoljenje (izdano po 13. 6. 2009);
 • davčna številka;
 • zaposleni: zadnje tri plačilne liste in vloga za odobritev kredita, ki jo je potrdil delodajalec, ter upravno-izplačilna prepoved;

Vloga za odobritev kredita

Vloga za odobritev kredita, zavarovanega z zastavo nepremičnine

Odstopna izjava in upravno-izplačilna prepoved*

 • upokojenci: zadnje obvestilo ZPIZ-a, ki ste ga prejeli;
 • če imate račun v drugi banki ali če na NLB Osebni račun še niste prejeli šest prilivov: potrdilo o prejemkih in odtegljajih zadnjih šestih mesecev.

* Datum izdaje obrazca, ki ga izpolni in potrdi delodajalec, ne sme biti starejši več kot 15 dni od vložitve vloge za odobritev kredita in 30 dni od sklenitve kreditne pogodbe.

Zavarovanje kreditojemalca za primer brezposelnosti

Kako bom odplačeval kredit, če izgubim zaposlitev?

Kdo bo odplačeval kredit, če se vam zgodi najhujše?

Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev

Ste poskrbeli za zavarovanje doma?

Premoženjska zavarovanja

Stanovanjski kredit NSVS

Za vse, ki ste uspešno zaključili varčevanje v NSVS


Pozivamo vas, da pred sklenitvijo pogodbe, v banki preverite trenutno veljavne pogoje in lastnosti kredita in natančno preberete besedilo kreditne pogodbe pred podpisom, saj bo kreditna pogodba edina urejala razmerje med banko in vami.
Skrita vsebina

Naročite se na sestanek

Izpolnite obrazec in se dogovorite za sestanek s svetovalcem.

* Podatki so obvezni.

Ime: *
Podatek je obvezen.
Priimek: *
Podatek je obvezen.
Poslovalnica : *
Podatek je obvezen.
Datum : *
Ura: *
Podatek je obvezen.
E-naslov ali telefon : *
Podatek je obvezen.
Email *
Komentar : *
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Kombinirana obrestna mera je za dobo prvih pet let od sklenitve pogodbe nespremenljiva, kar vam omogoča, da v tem obdobju lažje načrtujete mesečne izdatke. Po poteku petih let od sklenitve pogodbe pa je obrestna mera sestavljena iz referenčne obrestne mere 6-mesečni Euribor in nespremenljivega pribitka.

Odplačilna doba kredita s spremenljivo obrestno mero je nad 5 let.