Uvodni nagovor00 01

LETNO POROČILO O DRUŽBENI IN OKOLJSKI POLITIKI 2015

Leto v luči družbene odgovornosti.

Odgovornost do naših strank, zaposlenih in širše družbe razumemo kot poslanstvo.
S poslovanjem si prizadevamo čim manj obremeniti okolje.

Uvodni nagovor

V NLB Skupini odgovornosti do družbe in okolja ne razumemo le kot temelj trajnostnega razvoja, temveč tudi kot osnovo dolgoročnega poslovnega uspeha skupine. Ostajamo zvesti družbeni odgovornosti, h kateri smo se zavezali s podpisom Politike o družbeni in okoljski odgovornosti leta 2010.

Vpliv na okolje širimo in utrjujemo na vseh ključnih trgih. NLB ima v skupini šest bank in 42 družb, poleg Slovenije delujemo še v Bosni in Hercegovini, Črni gori, na Kosovu, v Makedoniji in Srbiji.

Odgovornost do strank, sodelavcev in širše družbe razumemo kot poslanstvo. Naši ključni deležniki so partnerji iz našega poslovanja, sobivanja in ustvarjanja vrednosti. S plodnim sodelovanjem prepoznavamo potrebe, ki določajo skupne cilje. Pot je določena z močno voljo in trdim delom.

Za vzdržno rast razmišljamo zunaj okvirov in ustvarjamo »nove razsežnosti« zunaj klasičnih modelov bančništva. Ustvarjamo okolje, ki je prijaznejše do mladih in malih podjetnikov. Podpiramo mlade pri zaposlovanju in skrbimo za zadovoljstvo zaposlenih. Smo prijatelji organizatorjev kulturnih prireditev in športnih organizacij s poudarkom na podpori športnemu udejstvovanju mladih. In ne nazadnje – s poslovanjem si prizadevamo čim manj obremenjevati naravno okolje.

Trend, ki nam ga narekuje hitri razvoj tehnologije, je digitalizacija. Ker je letošnje Letno poročilo o družbeni in okoljski politiki 2015 izključno v digitalni obliki, z njim ne obremenjujemo okolja, stroške tiska pa raje namenjamo v družbenorazvojne projekte. Dolgoletne okoljevarstvene pobude, kot sta ločevanje odpadkov in varčevanje z energenti, so postale že del vsakodnevne rutine. S sodelavci in širšim okoljem si bomo še dodatno prizadevali ohraniti naravno okolje, kakršnega privoščimo svojim otrokom.

Dobra dejanja in dolgoročni projekti, ki jih ustvarjamo v sodelovanju z vami, so nam v ponos in spodbudo.

Blaž Brodnjak
namestnik predsednika uprave NLBBlaž Brodnjak
namestnik predsednika uprave

Področja družbene odgovornosti

V letu 2015 smo prejeli priznanje Horus za uvrstitev med finaliste med velikimi podjetji na področju družbene odgovornosti v Sloveniji.

Skrita vsebina


Ustvarili smo prostor za povezovanje, v nadaljevanju pa bomo ustvarili še navidezno skupnost, v kateri bomo povezovali podjetnike, investitorje, dobavitelje in kupce, skratka ljudi, ki imajo ideje in ki razmišljajo o socialnih komponentah. Tudi tako bomo skušali vplivati na večje blagostanje v celotni družbi.


Z razumevanjem potreb zaposlenih krepimo njihovo strokovnost in njihovo zadovoljstvo. Spodbujamo zdrav način življenja ter primerno usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti.


Odgovorno skrbimo za spodbujanje in širjenje zavedanja o pomembnosti umetnosti in kulture.

Podpiramo športne in vzgojne vsebine, s katerimi mlade osveščamo o vrednotah in pravičnosti. Spodbujamo zdrav duh v zdravem telesu. Pomagamo jim razviti se v celovito in odgovorno osebnost.


Izobraženim, toda poklicno ali poslovno neizkušenim mladostnikom omogočamo usposabljanja, zaradi katerih bodo hitreje našli zaposlitev.