Letna poročila trajnostnega delovanja in družbene odgovornosti

NLB Skupina že nekaj let intenzivno vključuje trajnost v svoje delovanje. V letu 2020 smo pripravili obsežen trajnosti program. Od takrat dalje izdajamo tudi poročilo o trajnostnem poslovanju, predhodnja leta pa smo izdajali letna poročila družbene odgovornosti.

NLB d.d. je v letu 2010 sprejela interni akt Družbena in okoljska politika NLB, v katerem je opredeljena njena družbena vloga. S tem se je pridružila krogu javnih in zasebnih finančnih institucij, ki se zavedajo pomena aktivne vpetosti v lokalno in širše družbeno okolje. V odnosu do strank, poslovnih partnerjev, kot tudi do zaposlenih in drugih družb v njeni skupini želimo v NLB z načeli družbene okoljske politike prispevati k večji kakovosti življenja zaposlenih in širšega družbenega okolja ter k zagotavljanju trajnostnega razvoja. Trajnostni razvoj pojmujemo kot blaginjo, ki vključuje poleg uravnoteženega gospodarskega in finančnega razvoja banke tudi povečanje družbene, socialne in okoljske blaginje s poudarkom na ohranjanju enakih možnostih za prihodnje generacije.

Formalni okvir za načela in zaveze predstavljata pravna reda Republike Slovenije in Evropske unije. Razumemo ju kot podlago za svoje usmeritve, pri realizaciji pa želimo doseči več kot zgolj izpolnjevanje zakonskih določil. Prav zato smo oblikovali družbeno in okoljsko politiko, ki služi kot smerokaz našega delovanja na tem področju. V letu 2011 so vse banke NLB Skupine potrdile dokument Družbena in okoljska politika.

Družbena in okoljska politika NLB

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!