Sporočila za vlagatelje

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE

30.09.2018

NLB Skupina: 92,2 EUR

NLB d.d.: 76,8 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z investitorji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Teja Žerjal
Odnosi z investitorji

T: +386 1 476 2568
E: teja.zerjal@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: IR@nlb.si