Sporočila za vlagatelje

01.07.2021

Javne objave, vključno z datumom in uro objave, se nahajajo na spletni strani SEOnet in RNS

Sporočila za javnost

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE

30. 6. 2021

NLB Skupina: 104,6 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z investitorji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: IR@nlb.si

Peter Jenčič
Odnosi z investitorji

T: +386 1 476 2620
E: peter.jencic@nlb.si