Pridobitev dovoljenja ECB za vključitev izdanih podrejenih obveznic v izračun dodatnega kapitala

31. januar 2024

V skladu s Pravili Ljubljanske borze in 158. členom Zakona o trgu finančnih instrumenov (ZTFI-1) v povezavi s 17. členom Uredbe EU 596/2014 NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana objavlja:

NLB d.d. je pridobila dovoljenje Evropske centralne banke (ECB) za vključitev dne 24. 1. 2024 izdanih podrejenih obveznic v skupnem nominalnem znesku 300.000.000 EUR (ISIN koda XS2750306511) v izračun njenega dodatnega (Tier 2) kapitala na solo in konsolidirani osnovi z dnem njihove izdaje.

Odnosi z vlagatelji

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!