Ustvarjamo boljše sledi

Za nas ta regija ni le točka na zemljevidu. Prizadevamo si k njenemu razvoju tako za sedanje kot prihodnje generacije. »Ustvarjamo boljše sledi« predstavlja našo skrb za družbo, posameznike in okolje, s katerimi NLB Skupina označuje vse bolj intenzivno vključevanje trajnosti v svoje delovanje. Je simbol naše zaveze, da bomo za seboj pustili le najlepše sledi.

Naša trajnostna poročila

V trajnostnih poročilih predstavljamo svojo zavezanost spodbujanju pozitivnih sprememb v vseh vidikih naših stebrov trajnostnega razvoja: trajnostno financiranje, trajnostno poslovanje in prispevek družbi. Poročilo dopolnjuje knjižnica podatkov, ki zajema podatke za tri pretekla leta (2021, 2022, 2023) o ključnih kazalnikih uspešnosti ter razkritja v skladu z EU Taksonomijo.

Poročilo NLB Skupine o trajnostnem razvoju za leto 2023

Knjižnica podatkov NLB Skupine o trajnosti

Trajnost za nas ni le črka na papirju

Pomemben del našega poslanstva – poleg tega, da s predanostjo, znanjem in našimi inovativnimi rešitvami skrbimo za svoje stranke – je tudi ustvarjanje boljšega življenja in boljše prihodnosti za celotno regijo. Saj tam, kjer drugi vidijo zgolj točko na zemljevidu, mi vidimo regijo, polno priložnosti. Zato smo stopili na pot intenzivnega vključevanja trajnosti v svoje delovanje. Predvsem prek financiranja želimo pospešiti prehod Jugovzhodne Evrope v nizkoogljično gospodarstvo. 

Vodita nas zavezi podnebni nevtralnosti in odgovornemu bančništvu

Smo prva slovenska podpisnica globalnih načel za odgovorno bančništvo, kar je za nas eden od pomembnih korakov na poti trajnostnega razvoja. Načela namreč določajo našo vlogo in odgovornost pri oblikovanju trajnostne prihodnosti, hkrati pa pomagajo pri usklajevanju naših ciljev s cilji OZN za trajnostni razvoj in Pariškim podnebnim sporazumom. Pridružili pa smo se tudi Zavezništvu za podnebno nevtralno bančništvo Združenih narodov (Net Zero Banking Alliance), katerega cilj je uskladitev kreditnih in naložbenih portfeljev z ničelno stopnjo neto emisij do leta 2050 ali prej.

Okvir našega trajnostnega razvoja 

Prizadevamo si za popolno vključitev elementov korporativne trajnosti, ki vodijo do dolgoročne vrednosti banke v finančnem, okoljskem, socialnem in etičnem smislu. K bolj uravnoteženemu in vključujočemu ekonomskemu in družbenemu sistemu aktivno prispevamo s tremi področji:

       

Trajnostno financiranje

Trajnostno financiranje v naše poslovne in naložbene odločitve vključuje trajnostna merila (okoljska, družbena in upravljalska), tako da bodo dolgoročno koristile našim strankam in celotni družbi. Vključevanje trajnostnih praks v naše kreditiranje, naložbe, bančne izdelke in storitve je najpomembnejši način, kako lahko podpremo nacionalne in globalne cilje trajnostnega razvoja. Poleg tega nam omogoča tudi obvladovati tveganja naše finančne uspešnosti in izkoriščanje poslovnih priložnosti, ki izhajajo iz prehoda v bolj zeleno in bolj vključujoče gospodarstvo.

Izvedite več o naših prvih ciljih, usklajenih z NZBA.

 Poročilo o razkritju prizadevanj k podnebni nevtralnosti NLB Skupine

Družbena odgovornost

S svojimi dejavnostmi družbene odgovornosti aktivno prispevamo k širšemu družbeno-ekonomskemu razvoju, s poudarkom na izobraževanju v skupnostih, v katerih delujemo. Poleg tega podpiramo tudi vrsto področji družbene odgovornosti kot so: humanitarnost, varovanje kulturne dediščine, šport, spodbujanje podjetništva, varovanje okolja ...

Več o družbeni odgovornosti

Trajnostno poslovanje

Trajnostno poslovanje se nanaša na obvladovanje neposrednih vplivov trajnosti ter zagotavljanje etičnega in učinkovitega poslovanja. Svoj cilj izboljšanja trajnostnega poslovanja dosegamo z merjenjem, upravljanjem in poročanjem uspešnosti v skladu z ustreznimi predpisi EU, okoljskim programom Združenih narodov (UNEP FI) in s svojimi cilji za izboljšanje okoljskega odtisa.

Vas zanimajo podrobnosti

Več o naši strategiji trajnostnega razvoja, viziji in poslanstvu, zavezanosti ciljem trajnostnega razvoja Združenih narodov, trajnostnim gospodarskim dejavnostim, obvladovanju tveganj ESG, strukturi trajnostnega upravljanja, odgovornemu bančništvu in poslovni etiki izveste v Politiki trajnostnega razvoja NLB Skupine.

Preberite Politiko trajnostnega razvoja NLB Skupine

  

Prejeli smo prvo trajnostno boniteno oceno      

#OkvirPomoči: za podjetja, ki dajete priložnost trajnostnim idejam 

Trajnostne zaveze NLB Skupine 2025

Svoje poslovanje bomo v celoti uskladili z načeli OZN za odgovorno bančništvo

Eden od pomembnih korakov na naši poti trajnostnega razvoja je prav podpis načel za odgovorno bančništvo, ki določajo našo vlogo in odgovornost pri oblikovanju trajnostne prihodnosti.

Donacije in sponzorstva bomo izvajali v skladu s cilji OZN za trajnostni razvoj

Večina naših družbeno odgovornih aktivnosti bo zasledovala vsaj enega izmed ciljev trajnostnega razvoja OZN.

Razvijali brezpapirno poslovanje, ki temelji na digitalnih rešitvah 

Digitalno bo nadomestilo sedanje papirno poslovanje. Tako bomo lahko neposredno prispevali k zmanjševanju našega ogljičnega odtisa.

Zmanjševali ogljični odtis z delom od doma

Zaradi dela od doma se bomo manj vozili v službo in zmanjšali število poslovnih prostorov ter tudi tako neposredno zmanjšali naš ogljični odtis.

Omejevali poslovanje s premogom in financirali nizkoogljično gospodarstvo

Ogljični odtis bomo posredno zmanjševali s financiranjem: omejitvijo poslovanja povezanega s premogom in financiranjem projektov, povezanih z nizkoogljičnim gospodarstvom.

O trajnosti bomo ozaveščali celotno regijo NLB Skupine

Po svojih najboljših močeh bomo o trajnosti ozaveščali zaposlene in stranke v celotni regiji NLB Skupine.

Dodatno bomo izboljšali splošni okvir upravljanja tveganj

Splošni okvir upravljanja tveganj bomo dodatno izboljšali z vključevanjem ocene, spremljanja in upravljanja tveganj ESG.

Poročali bomo o okoljskih ter družbenih tveganjih in priložnostih

Poročali bomo o merjenju in uspešnosti doseganja ciljev, ki se uporabljajo za oceno in upravljanje ustreznih okoljskih ter družbenih tveganj in priložnosti, kadar so take informacije pomembne.

IMATE VPRAŠANJA O NAŠEM TRAJNOSTNEM DELOVANJU?
KONTAKT

         Že 9. leto zapored.

       Podpisnica načel za odgovorno bančništvo
Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!