#OkvirPomoči    

Letošnji razpis je zaključen, iskrene čestitke regijskim zmagovalcem in finalistom. Prav vsem udeležencem projekta pa želimo veliko uspehov pri uresničevanju trajnostne vizije.

       

Regija velikih ljudi in idej

V regiji, kjer smo doma, smo med prvimi pogledali v zvezde, načrtovali prodor v vesolje in postavili osnove sodobne električne energije. Tu so doma izjemni posamezniki, ki so s svojim delovanjem spreminjali svet na bolje. Tokratni #OkvirPomoči smo namenili njihovim potomcem in njihovim sanjam o boljši prihodnosti.


Podpora velikanom prihodnosti

#OkvirPomoči je letos podprl velikane prihodnosti, ki na trajnost gledaj izven okvirjev. Spoznajte njihove inovativne vizije, ki soustvarjajo bolj zeleno prihodnost vseh nas.


Spoznajte regijske zmagovalce

Oglejte si predstavitve podjetij, ki so se na razpisu s svojimi unikatnimi idejami uvrstila na tri najvišja mesta.

1. mesto: ANTEJA ECG svetovanje d.o.o. iz Slovenije;

2. mesto: Smart Watering Solutions d.o.o. iz Srbije in

3. mesto: Montex Elektronika iz Črne Gore.

... in slovenske finaliste

V Sloveniji se je v finale uvrstilo kar devet podjetij, ki s svojo vizijo prihodnosti podpirajo trajnostno prihodnost.

  

  


ANTEJA ECG svetovanje s projektom Value Chain Generator (VCG.AI)

Slovensko podjetje ANTEJA ECG je s projektom Value Chain Generator (VCG.AI) razvilo orodje za generiranje trajnostnih verig vrednosti, ki za ustvarjanje novih verig in povezovanje deležnikov v regiji in širše uporablja umetno inteligenco in velepodatke. VCG.AI se uvršča neposredno na področje krožnega gospodarstva, saj med deležniki v različnih panogah povezuje materialne tokove, surovine, pol-izdelke in odpadke na vhodu in izhodu in na ta način gradi trajnostne vrednostne verige.

Velike besede, ki jih je najlažje razložiti na primeru uporabe odpadkov iz lesne industrije za vir energije v drugih industrijah.

Podjetje v lesnopredelovalni industriji letno proizvede 20 ton odpadnega lesa. Odpadni les podjetje sežge. Pri tem se v ozračje sprosti okoli 30 ton CO2.

Na drugi geografski lokaciji pa išče proizvodno podjetje nov vir energije za svojo proizvodnjo. Ker lokalnih dobaviteljev lesnih sekancev ni, tuji pa so zaradi logistike ekonomsko neustrezni, uporabljajo za proizvodne procese plin.

VCG.AI takšna podjetja poveže in omogoči bolj učinkovito uporabo odpadnega lesa in zmanjšanje količine odpada, s tem pa tudi znižunje emisije toplogrednih plinov.

Cilj projekta je zaključiti razvoj največje in najobsežnejše digitalne mreže ‘Bio-linkov’, ki bo omogočala generiranje trajnostnih vrednostnih verig in vzpostavljanje direktne kupno-prodajne povezave med podjetji na različnih delih verige vrednosti. Na tak način želijo v 5 letih prispevati k 30.000 ton manj emisij CO2 in 100.000+ ton manj odpadkov.

Več 


RAST z blagovno znamko Janov vrt in rastlinjaki, namenjenimi vzgoji zelenjave na povsem naraven način

Janov vrt je blagovna znamka, kjer se zanimajo predvsem za nove, modernejše in ročne metode vrtnarjenja, pri katerih se uporabljajo inovativna orodja in bolj enostavni rastlinjaki. Na vrtu uporabljajo sonaravne metode in tal ne prekopavajo. S tem poskrbijo za dobro mikrobiološko aktivnost tal. Zelenjavo s svojega vrta prodajajo preko tedenskih gajbic zelenjave, ki jih dostavljajo redno naročenim strankam v okolici Novega mesta. Pri tem gre pravzaprav za novo obliko vrtnarjenja, ki je tržno naravnana. Od tu tudi ime tržno vrtnarjenje. In prav ta oblika se po tujini vse hitreje širi in uveljavlja. Trdno verjamejo, da bo tudi pri nas tržnih vrtnarjev vedno več. Večino znanja o tržnem vrtnarjenju so pridobili preko tujih tržnih vrtnarjev in po njihovem zgledu tudi sami delijo napotke za vrtnarjenje svojim sledilcem. Le-ti so tako tržni vrtnarji, kot ljudje, ki imajo vrtnarjenje za svoj hobi. Pri vzpostavitvi svojega vrta so naleteli tudi na težavo – tuji vrtnarji namreč uporabljajo rastlinjake, ki jih pri nas ni moč dobiti, bi jih pa tudi sami potrebovali za svoj način dela in koncept vrta, zato so jih razvili sami. V prodajo so šli z idejo, da bo še kdo od tržnih vrtnarjev želel takšen rastlinjak. Poslovanje so iz prodaje zelenjave razširili na prodajo rastlinjakov in v ponudbo ves čas dodajajo nove vrtnarske izdelke, ki so inovativni in olajšajo vrtnarjenje.

Namen blagovne znamke Janov vrt je ponudba kakovostnih in v Sloveniji izdelanih rastlinjakov, izobraževanje vrtnarjev o sonaravnem vrtnarjenju, pomoč bodočim tržnim vrtnarjem, ki bi želeli pridelovati zelenjavo za prodajo, oskrba lokalnih gospodinjstev z naravno zelenjavo in ustvarjanje skupnosti isto mislečih ljudi.

Več


Zavod za razvijanje in izvajanje podpornih storitev za samostojno življenje - ZRIPS s projektom, katerega glavna cilja sta razbijanje stereotipov in predsodkov ter destigmatizacija

ZRIPS je ustanovila Zveza Sožitje z namenom, da izvaja nudenje osebne asistence in pomoči na domu ljudem ter dolgotrajno nego in razvoj tovrstnih socialnih programov, da organizira in izvaja prostočasne aktivnosti za otroke, invalide in starejše osebe ter da nudi pomoči ranljivim skupinam. V šolskem letu 2021/2022 so v Zavodu ZRIPS pričeli z izvajanjem projekta z imenom 'Igrajmo se, spoznajmo se', v sklopu katerega so sodelovali z osnovnimi šolami in vrtci po Sloveniji ter z različnimi invalidskimi organizacijami (Zveza Sožitje, Invalidsko podjetje Želva, Skupnost Barka, OŠ s posebnim programom ...). Glavni cilj projekta je razbijanje stereotipov in predsodkov, ki jih ima družba do oseb z motnjo v duševnem razvoju (OMDR) ter destigmatizacija invalidov. Otrokom v rednih OŠ namreč želijo približati svoje varovance, jim dati varno okolje in priložnost, da se z njimi družijo in jih spoznajo.

Projekt v praksi poteka tako, da najprej strokovni delavci Zavoda z otroci/učenci izvedejo uvodno delavnico, kjer se otrokom predstavijo, jih spoznajo z OMDR ter jim s pomočjo različnih terapevtskih pravljic in pogovora približajo invalide, drugačnost ter sprejemanje le-teh. Spoznavno delavnico vedno naredijo tudi z osebami z motnjo v duševnem razvoju, da jih tako pripravijo na dan z otroki. Nato povabijo invalide v vrtec ali šolo, kjer skupaj z otroki izvedejo igralno dopoldne, kjer si vsak od udeležencev izbere tisto igro, ki mu najbolj ustreza. Tako na nevsiljiv način dobijo pozitiven stik drug z drugim, kar pripomore k razumevanju invalidnosti. Te izkušnje pripomorejo k sprejemanju drugačnosti, kar močno pripomore tudi k boljši klimi v razredih, zmanjša se medvrstniško nasilje in poveča sprejemanje znotraj razrednih skupnosti.

Strokovni delavci Zavoda projekt izvajajo s pomočjo prostovoljcev in učiteljev ter mentorjev vključenih skupin. V projekt je bilo v obdobju 2021/2022 vključenih 666 otrok in invalidov, v prihodnje načrtujejo vključitev vsaj 25 skupin otrok, kar je skupno preko 750 otrok in vsaj 120 invalidov oz. OMDR. S projektom nadaljujejo tudi v letu 2023.

Več


OPTIFARM s projektom Optifarm Smart spletne tržnice, na kateri lahko naročite domačo pridelano hrano različnih lokalnih ponudnikov

Podjetje Optifarm je specializirano na digitalizacijo kratkih prehrambenih verig, ki povezujejo vse ključne deležnike na trgu lokalne preskrbe: kupce, ponudnike izdelkov, ponudnike prevozov in druge. Z delovanjem podpirajo ponudnike lokalnih prehrambenih pridelkov in izdelkov in njihove znamke, lokalno pridelavo in strategijo "Od vil do vilic".

Optifarm Smart je digitalna platforma za optimizacijo kratkih prehranskih verig, ki povezuje vse deležnike na tem trgu, in sicer združuje ponudbo kmetij, čebelarjev, vinarjev in drugih ponudnikov lokalnih izdelkov in pridelkov. Aplikacija Optifarm Smart kupcem na enostaven način omogoča pregled, izbiro, naročilo, plačilo in dostavo svežih lokalnih izdelkov s potrjenim izvorom.

Cilj podjetja Optifarm je tudi osveščanje lokalnega prebivalstva o pomenu lokalne samooskrbe.

Naročilo oddate preko mobilne aplikacije Optifarm Smart, ki je na voljo za pametne naprave z operacijskim sistemom IOS in Android, ali preko spletne tržnice.

Več


Center za razvoj trajnostne družbe, z.o.o. s projektom Naša Bauta, prvo trgovino brez plastične embalaže v Pomurju

V tej regiji trgovine s takšnim konceptom še ni bilo in aprila 2021 so odprli prvo trgovino brez plastične embalaže v Pomurju. Pri njih lahko nakupujejo trajnostno naravnani kupci, saj jim nudijo lokalno pridelano hrano in izdelke, ki niso pakirani v plastično embalažo in izdelke v rinfuzi ter zero waste izdelke. Izdelki so lokalni, ekološki in proizvedeni v skladu z etičnimi načeli. Trgovina deluje brez plastične embalaže, omogoča nakup lokalnih, ekoloških, kvalitetnih živil z lastno embalažo, oziroma embalažo, ki ne vsebuje plastike in se zato lažje reciklira, oziroma ponovno uporabi.

Sodelujejo tudi v različnih projektih, kjer ljudi ozaveščajo in seznanjajo o pomemnosti trajnostnega načina življanja. Od kar so odprli trgovino so sodelovali na različnih predavanjih in okroglih mizah, kjer so predstavljali svoj koncept trgovine ter tudi poslanstvo podjetja, ki želi v pomursko regijo vnesti spremembe in ljudi seznaniti s trajnostnim načinom življenja. Njihov cilj je postati osrednja institucija, ki nudi informacije o trajnostnem načinu življenja v pomurski regiji.

Več


GRASHKA d.o.o. s projektom lastnega prehranskega modela

Grashka ustvarja lasten prehranski model, ki sloni na razvoju 100-odstotno naravnih in rastlinskih hranil ter gradnji odpornih kratkih dobavnih verig med pridelovalci, predelovalno industrijo in distribucijsko infrastrukturo. Podjetje razvija vse ključne rastlinske delikatese za enostaven prehod na naravno rastlinsko prehrano iz regionalnih sestavin. Razvojni oddelek uporablja starodavne tehnike fermentacije, dehidracije in dimljenja v kombinaciji z modernimi tehnologijami.

Podjetje je uspešno lansiralo zamrzjeno linijo jedi (burek s fermentirano čičerikino kremo, ajdovi štruklji z lešnikovo kremo) v sodelovanju s Pekarno Pečjak. V septembru napovedujejo odprtje fizične delikatese Grashka Deli Ljubljana v prenovljenem Centru Rog. Prav tako so v koncu leta 2022 lansirali spletno trgovino s hlajenimi delikatesami: www.grashka.co


Inštitut za celulozo in papir s projektom za ovrednotenje potenciala uporabe različnih invazivnih tujerodnih rastlin

Inštitut za celulozo in papir je v več kot 70 letih obstoja postal sodoben razvojno-raziskovalni center, ki svoje partnerje podpira s posredovanjem tržno zanimivih znanj in storitev za razvoj produktov iz naravnih vlaken in papirja. Inštitut deluje kot napredna in odprta organizacija, s fokusom na tri ključna področja: raziskave in razvoj, laboratorijska in polindustrijska testiranja in izobraževanje.

Z neposrednim povezovanjem specialističnega znanja in industrijskih kompetenc svojim partnerjem omogoča dostop do najnaprednejših znanj in celovitih, visoko-kakovostnih celostnih storitev za razvoj papirne in povezanih industrij.

Z laboratoriji za mehanska, kemijska in biološka preskušanja ter pilotnim papirnim in premaznim strojem za industrijsko testiranje je še danes edini infrastrukturni center in registrirana raziskovalna inštitucija za papirništvo v širšem regionalnem prostoru.

Prepoznavni so kot kompetentna in uspešna organizacija, ki se s celostno oblikovanim naborom storitev agilno odziva na potrebe in priložnosti v regiji. Postaja pomemben partner v vrednostnih verigah krožnega gospodarstva za napredno izkoriščanje biomase in razvoj konkurenčnih produktov v celotnem krogotoku pridobivanja, uporabe in  ponovne uporabe naravnih materialov.

Invazivne tujerodne rastline, kot sta na primer japonski dresnik ali kanadska zlata rogza, v današnjem času obravnavamo kot eno največjih groženj biotski raznovrstnosti. Povzročajo okoljsko škodo in so eden od razlogov za upadanje biotske pestrosti. Največkrat se ustalijo na ruderalnih rastiščih, ob cestah, v mestih in na gradbiščih, najdemo pa jih tudi vzdolž rek in železnic. Večina raziskav o njih je usmerjena predvsem v njihovo odstranjevanje in preprečevanje širjenja.

Zaradi svoje kemijske sestave – celuloza, hemiceluloza, lignin, ekstraktivi in anorganske komponente, ki je podobna kemijski sestavi lesa, invazivne tujerodne rastline predstavljajo tudi primer neizkoriščene lignocelulozne biomase. Le-ta ima velik potencial za pridobivanje osnovnih gradnikov (ekstraktivi, celulozna vlakna in lignin) za izdelke z visoko dodano vrednostjo in možnostjo uporabe v različnih industrijah: papirni in papirno-predelovalni industriji, farmaciji, kemijski industriji, tekstilni industriji, proizvodnji biokompozitov.

Trenutno se večino invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst odstrani z uničenjem njihove biomase (sekanje, sežig biomase), čeprav bi bilo to biomaso možno koristno uporabiti kot vir surovin. Predstavljen projekt bo ovrednotil potencial uporabe različnih invazivnih tujerodnih rastlin, optimiziral postopke za njihovo predelavo v celulozno vlaknino, lignin in ekstraktive ter prikazal različne možnosti uporabe pridobljenih materialov za proizvodnjo končnih izdelkov.

Več


VIRTUA IT d.o.o. s projektom JustCHARGE platforme

Projekt je svojo razvojno pot začel pod okriljem podjetja Virtua IT d.o.o. novembra 2021, avgusta 2022 pa so imeli že popolnoma delujočo storitev, ki jo že promovirajo in vzpostavljajo po vsej Sloveniji.

JustCHARGE platforma deluje na področju e-mobilnosti, na katerem si prizadevajo pospešiti razvoj polnilne infrastrukture in prispevati k prehodu v brezogljično družbo.

Ker je pri prehodu na električna vozila eden izmed večjih problemov pomanjkanje polnilne infrastrukture, so se odločili prispevati svojo rešitev. Veliko vlogo pri postavljanju polnilnih postaj imajo turistični in gostinski objekti, ki bodo v bodoče zagotavljali vsaj 25 % javnih polnilnih postaj. Lastniki teh objektov pa v tem primeru potrebujejo primerno spodbudo in podporo, predvsem pa rešitev, kjer jim lastništvo polnilne postaje ne bo predstavljalo stroška, temveč dodano vrednost njihovega posla in možnost pasivnega zaslužka.

Zato so razvili software, ki se namesti na polnilnico, na kateri spremlja porabo in uporabnikom izdaja račune za storitev polnjenja. Ker lastniki polnilnih postaj s tem nimajo nobenega stroška in dodatnega dela, temveč s tem tudi nekaj zaslužijo, so tako precej bolj motivirani za postavitev polnilne postaje pri svojem objektu.

Njihov namen je pomagati občinam in poslovnim subjektom vzpostaviti polnilno infrastrukturo, kar bo opazno prispevalo k nakupu e-vozil in prehodu v brezogljično družbo.

Več


Vizije mobilnosti d.o.o. s projektom ViziDrive platforme

Ekipa združuje 8 posameznikov z dolgoletnimi izkušnjami na področju organizacije in vodenja energetskih projektov, razvoja in uporabe naprednih rešitev na področju trajnostne mobilnosti, poslovnih modelov, pravne regulative, ekonomsko-finančnega področja ter upravljanja in vzdrževanja izvedenih investicij.

V projektih Vizij mobilnosti nadomeščajo prevožene kilometre s termičnimi vozili s kilometri, prevoženimi z e-vozili. Elektriko proizvajajo v obnovljivih virih, skupaj z baterijskimi hranilniki in pametnim upravljanjem dosegajo največji izkoristek. Uporabniku zagotovijo, da ima na voljo tako vozilo, kot ga za svoj namen potrebuje (osebno ali tovorno), takrat, ko ga potrebuje. Z optimizacijo voznega parka in uvajanjem souporabe službenih vozil tudi v privatne namene znižujejo število vozil in zmanjšujejo negativne vplive na okolje. Z upravljanjem pametnih polnilnic preko platforme ViziDrive (rezultat lastnega razvoja) poskrbijo, da je polnjenje e-vozil kar najmanj obremenjujoče za distribucijsko omrežje, z vidika stroškov in prihodkov pa optimalno za uporabnika in lastnika polnilnic.

Po zgledu izvedenega projekta »E-mobilnost v MO Kranj« želijo razširiti dejavnost na področja izven Slovenije, po podobnem poslovnem modelu pa tudi v podjetja storitvenih dejavnosti.

V naslednjih petih letih načrtujejo upravljanje s 125 vozili (nadomestitev 150 termičnih vozil), cca. 150 polnilnicami (javnimi in domačimi) ter proizvodnjo električne energije iz sončnih elektrarn s skupno močjo 1 MW.

VečPriložnost za vse ustvarjalce lepše prihodnosti 

V okviru projekta smo v vsaki državi, kjer posluje NLB Skupina, z bančnimi ugodnostmi in komunikacijsko podporo nagradili 10 najboljših podjetniških idej in projektov, ki zagotavljajo boljšo in lepšo prihodnost za vse nas. 3 regijskim zmagovalcem pa smo dodatno omogočili še, da z našo finančno pomočjo in trajnostnim svetovanjem lažje uresničijo svojo vizijo ter začnejo spreminjati svet na bolje.

Kaj so dobili 3 regijski zmagovalci?

Tri ideje po izboru regijske strokovne žirije, ki so najbolje odgovarjale na izzive trajnosti, krožnosti in prihodnosti, je NLB nagradila s finančnimi nagradami:

 1. mesto: nagrada 50.000,00 EUR
 2. mesto: nagrada 30.000,00 EUR
 3. mesto: nagrada 20.000,00 EUR

Poleg finančne nagrade pa so prejela tudi do 8-urno brezplačno strokovno svetovanje glede uspešne vpeljave trajnostnega poslovanja v strateške in operativne procese podjetja. Svetovalni proces bo potekal pod vodstvom zunanjega izvajalca - podjetja Deloitte.

Kaj je dobilo 10 izbranih finalistov na slovenskem trgu?

 • možnost pridobitve ugodnega NLB Zelenega kredita in drugih oblik financiranja ob izpolnjevanju pogojev NLB d.d.*;
 • 6-mesečno brezplačno vodenje NLB d.d. Poslovnega paketa (velja za nove stranke, ki še nimajo sklenjenega poslovnega računa/paketa v NLB d.d. na dan prijave na razpis);
 • brezplačna namestitev enega klasičnega POS terminala (če še ne sprejemajo kartic na prodajnem mestu) ob sklenitvi Pogodbe o načinu plačila blaga in storitev s karticami;
 • 12-mesečna brezplačna najemnina za en klasični POS terminal (velja za nove in obstoječe stranke);
 • 12-mesečna brezplačna najemnina za en virtualni POS terminal (velja za nove in obstoječe stranke);
 • NLB Poslovna kartica Mastercard z nižjo članarino (velja za nove in obstoječe imetnike kartice, če še nimajo sklenjenega poslovnega paketa v NLB d.d. in če pristopijo k njegovi sklenitvi);
 • komunikacijska podpora pri predstavitvi v lastnih medijih NLB d.d. in prek kanalov medijskih partnerjev projekta (Bloomberg Adria, Pro Plus d.o.o, Europlakat d.o.o.).

* NLB d.d. si pridržuje pravico, da končno odločitev o financiranju sprejme na podlagi ovrednotenja zadnjih znanih informacij o tekočem in pričakovanem poslovanju vašega podjetja.

 


Velikani sedanjosti za velikane prihodnosti           

Navdihnjeni z velikani preteklosti smo iskali velikane prihodnosti te regije.

V okviru razpisa, ki je potekal v času od 22. 9. do vključno 22. 10. 2022, je prvostopenjska lokalna komisija na vsakem posameznem trgu najprej izbrala 10 finalistov. Zbiranje prijav je zaključeno, finalisti in zmagovalci so znani.

Drugostopenjska regijska komisija je izmed 60 finalistov iz Slovenije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Kosova, Severne Makedonije in Srbije izbrala 3 regijske zmagovalce projekta. Razglasitev zmagovalcev je bila 24. 11. 2022, finalisti in zmagovalci pa so bili obveščeni tudi po elektronski pošti.


V dobrih rokah petčlanske regijske komisije

Spoznajte skrbno izbrano petčlansko komisijo, ki jo oblikujejo vidni posamezniki in strokovnjaki iz širše regije. Drugostopenjsko komisijo, ki bo izbrala finaliste projekta, odlikujejo bogate izkušnje in presežki na področju poslovanja ter trajnosti.

Nina Angelovska

Dr. Nina Angelovska je podjetnica katere strast do e-poslovanja in digitalne transformacije žene želja po spremembah. Trenutno svojo vizijo uresničuje kot direktorica mednarodnega poslovnega razvoja v podjetju Ananas E-commerce. Njeno delo je splošno priznano, njena uspešna kariera pa zajema vse od Ministrice za finance Republike Severne Makedonije do zavidljivega naziva »Forbes 30 Under 30«.

Edin Mehič

Edin je svojo več kot 15 let dolgo kariero zgradil na stičišču tehnologije, potrošniškega interneta in sektorja zabave. Je serijski podjetnik, preizkušen poslovni direktor, angelski investitor in svetovalec, pa tudi motivacijski govornik in gostujoči predavatelj na več mednarodnih univerzah. Navdušujejo ga rastoče ideje, ki se oblikujejo v inovativne projekte in podjetja.

Andrej Knez

Andrej Knez je glavni tržni analitik pri Bloomberg Adria, prvi regionalni poslovni multimedijski platformi v JVE. Vodi mednarodno ekipo analitičnih strokovnjakov, ki pokrivajo ekonomijo, finančne trge in korporativne finančne analize za regijo. Andrejeve izkušnje vključujejo različne vodstvene položaje v finančnem sektorju, na področjih upravljanja tveganj in analitike.

Mojca Markizeti

Mojca Markizeti je direktorica za ESG & Climate, v oddelku Audit & Assurance za Srednjo Evropo v podjetju Deloitte. Mojca je priznana strokovnjakinja na področju trajnosti v regiji, saj ima več kot 20 let izkušenj z uveljavljanjem načel trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva v podjetjih in skupnostih, z razvojem poslovnih strategij, upravljanjem sprememb ter z inovacijami.

Davor Sakač

V svoji 22-letni poslovni karieri, ki jo je gradil v različnih podjetjih, je bil Davor večinoma na vodstvenih položajih na različnih področjih poslovanja – predvsem v sektorju telekomunikacij, FMCG in financ. Zadnji dve leti se je posvetil in oblikovanju prvega in edinega uradnega sklada Corporate Venture Capital v tem delu Evrope, ki ga je ustanovil Telekom Srbije.


Kako sodelujem?

Zbiranje prijav je zaključeno. Sodelovanje pri projektu #OkvirPomoči je bilo odprto za vsa podjetja, ki dajete priložnost trajnostnim idejam in projektom, ne glede na velikost ali panogo, v kateri delujete. Za možnost pridobitve podpore je bilo potrebno izpolniti in oddati prijavni obrazec prek spleta do vključno 22. 10. 2022. Več o postopku in merilih za izbor si lahko preberete v pravilih in pogojih sodelovanja.

Pravila in pogoji sodelovanja 


Naša vizija prihodnosti

Trajnost za nas ni le črka na papirju, zato smo stopili na pot intenzivnega vključevanja trajnosti v svoje bančno delovanje. K temu spodbujamo tudi naše stranke in partnerje ter skladno s potrebami trga nenehno prilagajamo našo ponudbo trajnostnega financiranja. V NLB Skupini smo namreč zavezani ustvarjanju boljše kakovosti življenja za sedanje in prihodnje generacije. Saj tam, kjer drugi vidijo zgolj točko na zemljevidu, mi vidimo regijo, polno priložnosti. Vas zanimajo podrobnosti?

Odgovorno bančništvo In podnebna nevtralnost vodita našo delovanje

Smo prva slovenska podpisnica globalnih načel za odgovorno bančništvo, kar je za nas eden od pomembnih korakov na poti trajnostnega razvoja. Načela namreč določajo našo vlogo in odgovornost pri oblikovanju trajnostne prihodnosti, hkrati pa pomagajo pri usklajevanju naših ciljev s cilji OZN za trajnostni razvoj in Pariškim podnebnim sporazumom. Pridružili pa smo se tudi Zavezništvu za podnebno nevtralno bančništvo Združenih narodov (Net Zero Banking), katerega cilj je uskladitev kreditnih in naložbenih portfeljev z ničelno stopnjo neto emisij do leta 2050 ali prej.


» Naša pozornost je osredotočena na prihodnost te regije, na priložnosti, ki se ji odpirajo in ki jih lahko v NLB Skupini podpremo s svojimi odločitvami in storitvami, torej s svojim delovanjem. Da se s projektom Okvir pomoči tokrat usmerimo v trajnost, je za nas nekaj povsem naravnega. Trajnost v najširšem pomenu besede, torej ne le okoljski vidik, ampak tudi družbeni in upravljavski, smo namreč postavili v središče svojega delovanja. Izjemno ponosni smo na to našo regijo priložnosti, na Jugovzhodno Evropo, in vemo, da ima ogromno ponuditi – od kakovosti življenja, do znanja in inovativnih idej. Poglejte samo, kako drzni in daljnovidni so bili misleci, kot sta na primer Tesla in Noordung. Da bo tako tudi v prihodnje, bomo s projektom Okvir pomoči tokrat iskali trajnostne rešitve za boljši jutri. Ta regija namreč za nas ni le točka na zemljevidu. Tu je naš dom, kjer gradimo svojo prihodnost.«

Blaž Brodnjak, predsednik uprave, NLB

   

»POP TV ima moč prebujati in ustvarjati navdušenje širom Slovenije, iz svojih programskih aktivnosti pa ga želimo prenesti med svoje zaposlene, širšo družbo in na okolje. In z mislijo na to smo osnovali tudi svoj trajnostni program. Kot prva medijska hiša v Sloveniji smo postali del programa Albert, ki spodbuja okoljsko trajnost v filmski in televizijski industriji, gledalcem smo ponudili čisto novo, zeleno oddajo Zelena dežela, preko portala Čas za zemljo pa osveščamo o pomembnih trajnostnih vsebinah. 
Med svoje trajnostne zaveze smo zapisali tudi spodbujanje podjetniškega duha, ki je pomemben del razvoja slovenskega gospodarstva. Zato z veseljem stopamo v partnerska sodelovanja in podpiramo projekte, ki podjetnikom ustvarjajo nove priložnosti. Med te zagotovo sodi projekt Okvir pomoči, ki spodbuja podjetnike na njihovi poti, hkrati pa osvetljuje pomen oglaševalske industrije, ki jo ima le-ta na razvoj in rast podjetništva v Sloveniji.«

Aleš Muhič, direktor trženja, Pro Plus

   

“Veseli me, da sem del drugostopenjske žirije prenovljenega projekta #OkvirPomoči, ki naslavlja izzive trajnosti v regiji.  Še bolj pa me navdušuje dejstvo, da bom dobila vpogled v regijske trajnostno naravnane podjetniške zgodbe in jim pomagala s svojimi izkušnjami. Današnje inovacije rešujejo največje izzive človeštva, zato si želim večjega nabora inovativnih zelenih idej, ki bodo nato tudi uspešno zaživele v praksi. Srečno vsem na tej poti!"  

Mojca Markizeti, direktorica za ESG&Climate na Deloitte Slovenija         

   

Trajnost je skupaj z inovacijami tema, ki nam je blizu in predstavlja tudi gonilo našega podjetja. Še posebej lep primer našega prispevka za lepši jutri sta sistema Bicikelj in Mbajk, ki s souporabo koles spodbujata trajnostno mobilnost. Svoj prispevek k spoštovanju trajnostnih oglaševalskih standardov dajemo tudi z zavezami, ki smo jih pred kratkim sprejeli in objavili v etičnem kodeksu skupine JCDecaux. Zato smo z veseljem podprli projekt Okvir pomoči tudi v prenovljeni različici. Tako bomo z našimi mediji še dodatno pomagali širiti dobro prakso pri reševanju izzivov na področju trajnosti." 

Urban Korenjak, direktor trženja Europlakat d.o.o.         

   


Partnerji projekta


Izkušnje sodelujočih iz preteklih sezon

Mali lokalni podjetniki so bili v epidemičnih valih lani in predlani soočeni z velikimi izzivom. V NLB smo skupaj s partnerji prepoznali njihovo stisko in jim priskočili na pomoč.


Pogosta vprašanja


Kakšni so kriteriji za izbor?

   

Kandidat, ki se prijavi na razpis:

 • je stranka NLB d.d. ali postane stranka NLB d.d. pred dodelitvijo podpore tako, da odpre v NLB d.d. poslovni transakcijski račun ali sklene pogodbo o odprtju kateregakoli paketa za poslovni namen;
 • je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, pri čemer njegova pravnoorganizacijska oblika ni opredeljena;
 • ima sedež podjetja oziroma stalno bivališče v Republiki Sloveniji;
 • posluje najmanj 24 mesecev;
 • se ne ukvarja z dejavnostjo, za katero obstaja sum, da vsebuje kršitve veljavnih  pravnih, davčnih ali drugih regulatornih pravil in okvirjev, ter financiranje katere je prepovedano z internimi pravili NLB d.d.;
 • podjetje oziroma projekt, s katerim poslovni subjekt kandidira na razpisu, je trajnostno naravnan, če:
  • prispeva k doseganju in podpira vsaj enega od sedemnajstih ciljev trajnostnega razvoja (Sustainable Development Goals – SDG), ki jih je oblikovala Organizacija združenih narodov,
  • sledi smernicam Okvirja trajnostnega razvoja NLB Skupine,
  • ima lahko tudi zelo dobro razdelano trajnostno idejo, pri čemer ni nujno, da je že prisotno na trgu s konkretnim trajnostnim produktom/storitvijo),
  • pozitivno, razumljivo in merljivo vpliva na izboljšanje kakovosti življenja v Sloveniji ali na enem izmed lokalnih področij.

Katero dejavnost moram opravljati, da se lahko prijavim na razpis?

   

Podjetje ne omejujemo z dejavnostjo, ključno je, da je trajnostno naravnano oz. da daje priložnost trajnostnim idejam in projektom za lepši jutri ter pozitivno vpliva na lokalno okolje. Sicer pa v NLB ne podpiramo dejavnosti, za katere obstaja sum, da vsebuje kršitve veljavnih pravnih, davčnih ali drugih regulatornih pravil in okvirjev, ter financiranje katere je prepovedano z internimi pravili NLB d.d.


Poslovni račun imam odprt pri drugi banki, se lahko vseeno prijavim na razpis?

   

Seveda. Če boste izbrani na razpisu, boste pred dodelitvijo/pridobitvijo podpore v NLB odprli poslovni transakcijski račun ali sklenili pogodbo o odprtju kateregakoli od paketov za poslovni namen, biti imetnik NLB d.d. Poslovne kartice Mastercard in sprejemati plačilne kartice na klasičnem ali virtualnem POS terminalu še 24 mesecev po zaključku izbora. V primeru, da prej odpoveste pogodbo, ste dolžni povrniti stroške popusta, ki ste jih v okviru projekta prejeli za posamezne storitve.

Če boste postali regijski zmagovalec projekta, boste prenesli na NLB d.d. vsaj 50 % letnega plačilnega prometa (velja za nove stranke, ki še nimate sklenjenega poslovnega računa/paketa v NLB d.d. na dan prijave na razpis).Spremljajte nas                 

O novicah, povezanih s projektom #OkvirPomoči, vas bomo obveščali na naši spletni strani in prek naših družbenih omrežij – LinkedIn, Facebook in Instagram. Če pa želite novice prejemati na vaš e-poštni naslov, vas vabimo, da se naročite na e-sporočila.


Naročite se na e-sporočila

Naročite se na novice in nas spremljajte.


Imate dodatna vprašanja?

Dodatna vprašanja v zvezi z razpisom lahko zainteresirana podjetja najpozneje do zaključka razpisa pošljete na e-naslov okvir.pomoci@nlb.si