#OkvirPomoči  

Podjetnice in podjetniki, kmetovalke in kmetovalci, mikro in mala podjetja –

za vas smo s partnerji stopili skupaj tudi letos in sestavili #OkvirPomoči,

znotraj katerega vam bomo odstopili oglasni prostor.

Ker smo tu doma.

Z vami, med vami.

Slovenija je dežela podjetnih ljudi. Skoraj polovica vseh delovno aktivnih je zaposlenih v mikro in malih podjetjih – pomembnem stebru gospodarstva, ki zaradi epidemije koronavirusa najbolj občuti negativen vpliv na poslovanje. Zato smo skupaj s partnerji POP TV, Europlakat in Mastercard® tudi letos sestavili #OkvirPomoči, s katerim bomo lokalnim malim podjetnicam in podjetnikom, kmetovalkam in kmetovalcem ter mikro in malim podjetjem ponovno priskočili na pomoč pri blažitvi posledic koronakrize.

Prisluhnili bomo njihovim zgodbam, izbranim podjetnikom pa odstopili oglasni prostor ter tako pripomogli, da bo njihov glas in delo opazil čim širši krog potencialnih kupcev. Na ta način bomo podprli njihov trud in s tem vsaj malo pripomogli k oživljanju slovenskega malega gospodarstva.


Komu bomo ponudili pomoč            

Izbrana mikro in mala podjetja prihajajo iz 52 krajev 8 slovenskih regij ter skupaj opravljajo kar 37 različnih dejavnosti. Največ med njimi jih deluje v storitvenih, turističnih in kmetijskih panogah. Spremljajte njihove zgodbe in jih podprite s svojimi nakupi. Saj s podporo malih podjetij lahko naredite veliko.

Osrednjeslovenska Ljubljanska Štajerska  Prekmurska Dolenjska BelokranjskaGorenjska  Primorska Koroška  


Kaj dobite izbrani podjetniki?      

 • Oglasni prostor na TV postajah hiše Pro plus (Pop TV, Kanal A), obcestnih plakatih po Sloveniji, spletnih straneh in družbenih medijih v obdobju med 21. 6. in 31. 8. 2021;
 • Oglase, ki jih lahko izbrani podjetnik uporabi tudi na svojih družbenih omrežjih in drugih komunikacijskih kanalih (npr. video oglas, spletna pasica);
 • Brezplačno namestitev 1x klasičnega POS-terminala (za nekomitente in komitente, ki še ne sprejemajo kartic na prodajnem mestu, ob sklenitvi Pogodbe o načinu plačila blaga in storitev s karticami);
 • 12-mesečno brezplačno najemnino za 1x klasični POS-terminal;
 • 12-mesečno brezplačno najemnino za 1x virtualni POS-terminal;
 • NLB Poslovno kartico Mastercard® brez članarine za prvo leto, ob odprtju NLB Poslovnega računa in ob izpolnjevanju ostalih pogojev;
 • Brezplačni webinar o spletni prodaji.

Ne zamudite najnovejših nasvetov

Tu nismo le za to, da skupaj z vami poiščemo za vas najustreznejše storitve, temveč tudi, da z vami delimo svoje znanje in izkušnje. Za vas pripravljamo uporabne nasvete, s katerimi želimo širiti znanje o podjetniških financah in vam tako pomagati pri poslovnih odločitvah.

Preberite več

»V NLB imamo zaradi svojega poslanstva odličen vpogled v makroekonomska gibanja in trende ter bistveno bolje kot druge panoge razumemo posledice koronakrize za družbo in gospodarstvo. Čeprav z optimizmom zremo v prihodnost, se zavedamo, da dodatne spodbude predvsem za mikro in mala podjetja, ki so steber slovenskega gospodarstva, ne bodo odveč. Zato smo sklenili, da podjetnike tudi letos povabimo k sodelovanju v projektu Okvir pomoči, družbeno-odgovornem projektu NLB Skupine z jasno definirano trajnostno komponento, ki smo ga na vseh trgih, kjer poslujemo, prvič izvedli lani. Tudi letos namreč ocenjujemo, da bo projekt podjetnikom ponudil točno tisto, kar potrebujejo – poleg brezplačnega oglasnega prostora, ki bi si ga v teh časih najverjetneje težje privoščili, še naše znanje in strokovno pomoč. Predvsem pa smo veseli, da bo tokrat v njem sodelovala tudi nova članica NLB Skupine – Komercijalna banka Beograd, kar pomeni, da bomo lahko priskočili na pomoč še večjemu številu strank.« 

Andrej Krajner, direktor Komuniciranja, NLB

    

   

»Glede na odličen odziv mikro in malih podjetnikov na akcijo Okvir pomoči v lanskem letu smo se v NLB skupaj s partnerji odločili, da tudi letos stopimo skupaj in ponovimo projekt. 
Znova bomo izbrali več deset podjetnikov (lani smo jih, denimo, več kot 80), komitentov in nekomitentov NLB iz cele Slovenije, in jim odstopili svoj oglasni prostor, da se bodo lahko predstavili tako na lokalnem kot širšem območju ter da jih bodo opazili tudi potencialni kupci njihovih izdelkov in storitev. S to gesto jih želimo podpreti in jim pomagati, da se lažje spoprimejo s trenutno krizo, ki je nekatere panoge, predvsem pa mikro in mala podjetja, močno prizadela. Letos bodo nekateri lanskoletni udeleženci kot ambasadorji projekta Okvir pomoči s svojo izkušnjo in znanjem novoizbranim podjetnikom pomagali pri prepoznavnosti, pa tudi z nasveti, kako voditi posel skozi krizo. Želimo, da podjetniki začutijo, da je banka njihov partner tako v težkih kot dobrih časih.

S podjetniki, izbranimi v projektu, želimo ustvariti dolgoročno partnersko sodelovanje. Lani smo jih, na primer, povabili tudi, da svoje izdelke predstavijo v muzeju bančništva Bankarium, ki svoja vrata odpira v poletnih mesecih; povabili pa smo jih tudi k sodelovanju pri pripravi promocijskih daril za naše zaposlene. 

Z vsem tem NLB spodbuja slovenske blagovne znamke in prepoznavnost v lokalnem in širšem okolju.« 

Bojana Lampret, direktorica Poslovanja z mikro podjetji, NLB

»Da je Slovenija dežela podjetnih ljudi, ki znajo prepoznati dobro priložnost, je v preteklem letu dokazal naš projekt Okvir pomoči, v katerem je lani sodelovalo več kot 80 podjetnic in podjetnikov, kmetovalk in kmetovalcev ter mikro in malih podjetij iz vse države. Letos upamo, da jih bomo podprli še več. V NLB je strnjenega največ znanja, strokovnosti in izkušenj, s katerimi lahko podjetnikom (in vsem ostalim) resnično pomagamo pri odpravi posledic krize ter jih pospremimo na poti k okrevanju in uspehu.« 

Dejan Pristovnik, vodja poslovanja z malimi podjetji in koordinator skupine specializiranih svetovalcev za podporo kmetovalcem, NLB
»Ob premagovanju izzivov, ki so jih prinesle posledice koronakrize, je zelo pomembno, da znamo držati skupaj. Naše poslanstvo je nuditi znanje in pomoč za boljši jutri in kot globalno podjetje, ki velik poudarek namenja lokalnim iniciativam, Mastercard v Sloveniji nenehno stremi k ustvarjanju novih možnosti za podjetja in posameznike. 
Še posebej v kriznih časih želimo z našimi inovacijami in rešitvami naslavljati specifične potrebe in pomagati vsem, da uresničijo svoj največji potencial. Ker gospodarske posledice koronakrize občutijo še posebej mikro in mala, lokalna podjetja, ki so hrbtenica slovenskega gospodarstva, jim bomo s skupnimi močmi pomagali tudi v prihodnje. Zavedamo se namreč, da s podporo malih lahko naredimo veliko. Zato bomo svoje poslanstvo kot ponosni partner projekta Okvir pomoči nadaljevali tudi letos in veseli nas, da bomo z dobrimi dejanji in sodelovanjem pomagali pisati številne pozitivne zgodbe.« 

Aleš Petejan, vodja marketinga, Mastercard Slovenija

   


Izkušnje sodelujočih iz letošnje in pretekle sezone

V prvem epidemičnem valu lani spomladi so bili mali lokalni podjetniki soočeni z velikimi izzivom. Prvemu valu sta sledila še drugi in tretji in negativne posledice koronakrize pri malih podjetnikih danes še zdaleč niso odpravljene. V NLB smo skupaj s partnerji prepoznali njihovo stisko in jim priskočili na pomoč.


Pogosta vprašanja


Kakšni so kriteriji za pridobitev oglaševalske podpore?

   

Kandidat, ki se prijavi na razpis:

 • je komitent NLB d.d. ali postane komitent NLB d.d. pred dodelitvijo/pridobitvijo oglaševalske podpore tako, da odpre v NLB poslovni transakcijski račun ali sklene pogodbo o odprtju kateregakoli paketa za poslovni namen;
 • je samostojni podjetnik, mikro podjetje, malo podjetje ali zadruga oz. je nosilec kmetijskega gospodarstva ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
 • ima sedež podjetja oz. stalno bivališče v RS;
 • trži oz. prideluje lokalne izdelke/storitve, ki so izdelani ali opravljeni pretežno na lokalnem območju;
 • trži izdelke/storitve končnim kupcem;
 • omogoča končnim kupcem sodobno negotovinsko poslovanje oz. je pripravljen na njegovo uvedbo;
 • ima projekt, ki je vsebinsko primeren za NLB d.d.:
  • s svojim izdelkom/storitvijo ima pozitiven vpliv na lokalno okolje,
  • išče rešitve, kako se prilagoditi aktualnim spremembam na trgu,
  • z nami in z našim medijskim partnerjem deli svojo podjetniško zgodbo,
 • se ne ukvarja z dejavnostjo, za katero obstaja sum, da vsebuje kršitve veljavnega pravnega, davčnega ali regulatornega okvira.

Katero dejavnost moram opravljati, da se lahko prijavim na razpis?

   

Kandidata ne omejujemo z dejavnostjo, ključno je, da tržite oziroma pridelujete lokalne izdelke/storitve, da ste se prilagodili aktualnim razmeram na trgu in na tak način še povečali oziroma ohranili svoje poslovanje ter s svojim izdelkom/storitvijo pozitivno vplivali na lokalno okolje. Sicer pa v NLB ne podpiramo dejavnosti, za katere obstaja sum, da vsebujejo kršitve veljavnega pravnega, davčnega ali regulatornega okvira.


Imam srednje veliko podjetje s 60 zaposlenimi, ki se ukvarja s turistično dejavnostjo – se lahko prijavim na razpis?

  

Razpis je namenjen samo mikro podjetjem, malim podjetjem, samostojnim podjetnikom in zadrugam ter nosilcem kmetijskega gospodarstva in nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji.


Se lahko prijavi na razpis moje podjetje, ki trži spletno piramidno igro?

  

V okviru projekta Okvir pomoči ne podpiramo dejavnosti, ko kdo organizira, sodeluje ali pomaga pri organiziranju ali izvajanju denarnih verig. Tudi sicer v NLB ne podpiramo dejavnosti, za katere obstaja sum, da vsebujejo kršitve veljavnega pravnega, davčnega ali regulatornega okvira.


Poslovni račun imam odprt pri drugi banki, se lahko vseeno prijavim na razpis?

   

Seveda. Če boste izbrani na razpisu, boste pred dodelitvijo/pridobitvijo oglaševalske podpore v NLB odprli poslovni transakcijski račun ali sklenili pogodbo o odprtjukateregakoli od paketov za poslovni namen. Zaželeno je tudi, da že omogočate sodobno negotovinsko poslovanje oziroma ste pripravljeni na njegovo uvedbo.


Kaj bom kot podjetnik prejel, če bom izbran na razpisu?

   

Če boste izbrani na razpisu, vam bomo zagotovili oglaševalsko podporo na način, da vam bomo odstopili naš oglaševalski prostor. To pomeni, da bomo na dogovorjenih oglasnih površinah partnerjev projekta znotraj naših znamčenih okvirjev oglaševali vaše izdelke/storitve. Oglasi bodo opremljeni v skladu z grafično podobo projekta Okvir pomoči. Hkrati smo za izbrane male podjetnike pripravili poseben paket ugodnosti s področja kartičnega poslovanja, ki vključuje ugodnosti za prodajna mesta in pri pridobitvi poslovne kartice Mastercard ter spletno izboraževalno delavnico. In nenazadnje, na individualnem nivoju se bomo pogovorili z vami o aktualnih finančnih izzivih, s katerimi se srečujete pri vašem poslu.


Če bom izbran na razpisu, kaj konkretno pomeni, da me boste oglaševalsko podprli?

   

Na voljo vam bomo dali naš oglaševalski prostor na TV postajah hiše Pro plus (Pop TV, Kanal A, Brio, Kino), obcestnih plakatih po Sloveniji, spletnih straneh ali družbenih medijih in sicer v obdobju med 21. 6. in 31. 8. 2021. To pomeni, da bomo za vsakega izbranega podjetnika pripravili optimalen medijski razrez, glede na razpoložljive medije, ki bo vključeval kombinacije različnih medijev: nekaj objav na komercialni televiziji (Pop TV ali Kanal A) ali zunanje oglaševanje na nekaterih obcestnih plakatih 4x3 m ali 5x2m ali okrog 50.000 prikazov oglasa v obliki digitalnega oglaševanja.


Spremljajte nas                 

O novicah, povezanih s projektom #OkvirPomoči, vas bomo obveščali na naši spletni strani in prek naših družbenih omrežij – LinkedIn, Facebook in Instagram. Če pa želite novice prejemati na vaš e-poštni naslov, vas vabimo, da se naročite na e-sporočila.


Naročite se na e-sporočila

Naročite se na novice in nas spremljajte.


Partnerji projekta


Imate dodatna vprašanja?

Dodatna vprašanja v zvezi z razpisom lahko zainteresirani podjetniki najpozneje do zaključka razpisa pošljete na e-naslov okvir.pomoci@nlb.si