Okvir pomoči    

Z letošnjim projektom Okvir pomoči dajemo priložnost podjetjem v regiji, ki delate za dobro ljudi. 

          

        

Prijavite se

       

Regija velikih src in idej

V NLB Skupini verjamemo, da lahko ključne izzive, s katerimi se spoprijemamo v družbi, naslovimo zgolj skupaj. Vsakdo od nas mora sodelovati in aktivno prispevati k njihovemu reševanju. Toda če želimo to doseči, moramo najprej ustvariti družbene pogoje, v katerih lahko vsakdo v popolnosti razvije svoj potencial. Zato letošnji projekt Okvir pomoči še posebej išče inovativna podjetja in projekte, ki izboljšujejo in bogatijo našo družbo ter rešujejo izzive, kot so denimo pretirana uporaba digitalnih tehnologij med mladimi, medvrstniško nasilje, kršenje človekovih pravic, enakost spolov, revščina, pa tudi izzive, ki jih povzročajo demenca in druge bolezni starajoče se družbe.

V današnjem času, ko sta se družba in gospodarstvo znašla sredi okoljskih problemov, pogosto pozabljamo na pomen družbene komponente trajnosti. Je pa enako pomembna, saj oba, okoljski in družbeni vidik, intenzivno sodelujeta ter sta hkrati vzrok in posledica drug drugega.


Priložnost za vse, ki delate za dobro ljudi

Ko opazujemo svet okoli sebe se zdi, da smo kot družba zašli. A mi verjamemo v to regijo. In v velika srca njenih ljudi. Dobro zmaga tam, kjer dobi roko pomoči. Zato z Okvirjem pomoči letos dajemo priložnost podjetjem v regiji, ki delate za dobro ljudi. Skupaj gradimo boljšo družbo. Za ljudi.

V okviru razpisa, ki bo potekal v času od 29. 1. do vključno 10. 3. 2024, bo prvostopenjska lokalna komisija na vsakem posameznem trgu, kjer posluje NLB Skupina, najprej izbrala 10 finalistov. Podjetniške ideje in projekti podjetij, ki delajo za dobro ljudi, bodo nagrajeni z bančnimi ugodnostmi in komunikacijsko podporo.

Drugostopenjska regijska komisija bo v nadaljevanju izmed 60 finalistov iz Slovenije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Kosova, Severne Makedonije in Srbije izbrala 3 regijske zmagovalce projekta, katerim bomo dodatno omogočili še, da z našo finančno pomočjo lažje uresničijo svojo vizijo ter začnejo spreminjati družbo in svet na bolje. Razglasitev zmagovalcev bo 9. 5. 2024 v Ljubljani.


Podpora prihodnosti

Kaj dobijo 3 regijski zmagovalci?

Tri ideje po izboru regijske strokovne žirije, ki najbolje odgovarjajo na izzive delovanja v dobro ljudi, bo NLB nagradila s finančnimi nagradami:

 1. mesto: nagrada 50.000,00 EUR
 2. mesto: nagrada 30.000,00 EUR
 3. mesto: nagrada 20.000,00 EUR

Kaj dobi 10 izbranih finalistov na slovenskem trgu?

 • možnost pridobitve ugodnega NLB Zelenega kredita in drugih oblik financiranja ob izpolnjevanju pogojev NLB d.d. za deset izbranih finalistov na slovenskem trgu*;
 • 6-mesečno brezplačno vodenje NLB Poslovnega paketa ali NLB Poslovnega računa za deset izbranih finalistov na slovenskem trgu (velja za nove stranke, ki še nimajo sklenjenega poslovnega paketa/računa v NLB d.d. na dan prijave na razpis in obstoječe stranke);
 • brezplačna namestitev enega klasičnega POS terminala za deset izbranih finalistov na slovenskem trgu (če še ne sprejemajo kartic na prodajnem mestu) ob sklenitvi Pogodbe o načinu plačila blaga in storitev s karticami;
 • 12-mesečna brezplačna najemnina za en klasični POS terminal za deset izbranih finalistov na slovenskem trgu (velja za nove in obstoječe stranke);
 • 12-mesečna brezplačna najemnina za en virtualni POS terminal za deset izbranih finalistov na slovenskem trgu (velja za nove in obstoječe stranke);
 • brezplačna uporaba NLB Smart POS prve 3 mesece od podpisa pogodbe za deset izbranih finalistov na slovenskem trgu (velja za nove stranke),
 • NLB Poslovna kartica Mastercard brez članarine za deset izbranih finalistov na slovenskem trgu (velja za nove in obstoječe imetnike kartice, če še nimajo sklenjenega poslovnega paketa v NLB d.d. in če pristopijo k njegovi sklenitvi);
 • komunikacijska podpora pri predstavitvi desetih izbranih finalistov na slovenskem trgu v lastnih medijih NLB d.d. in prek kanalov medijskih partnerjev projekta (Pro Plus d.o.o., Europlakat d.o.o.).

* NLB d.d. si pridržuje pravico, da končno odločitev o financiranju sprejme na podlagi ovrednotenja zadnjih znanih informacij o tekočem in pričakovanem poslovanju vašega podjetja.


Kako sodelujem?

Sodelovanje pri projektu Okvir pomoči je odprto za vsa podjetja, ki dajete priložnost trajnostnim idejam in projektom z družbeno noto, ne glede na velikost ali panogo, v kateri delujete. Za možnost pridobitve podpore izpolnite in oddajte prijavni obrazec prek spleta do vključno 10. 3. 2024. Več o postopku in merilih za izbor si lahko preberete v pravilih in pogojih sodelovanja.

Pravila in pogoji sodelovanja 

Prijavite se


Partnerja projekta:


Naša vizija prihodnosti

Trajnost za nas ni le črka na papirju, zato smo stopili na pot intenzivnega vključevanja trajnosti v svoje bančno delovanje. K temu spodbujamo tudi naše stranke in partnerje ter skladno s potrebami trga nenehno prilagajamo našo ponudbo trajnostnega financiranja. V NLB Skupini smo namreč zavezani ustvarjanju boljše kakovosti življenja za sedanje in prihodnje generacije. Saj tam, kjer drugi vidijo zgolj točko na zemljevidu, mi vidimo regijo, polno priložnosti. Vas zanimajo podrobnosti?

Odgovorno bančništvo In podnebna nevtralnost vodita našo delovanje

Smo prva slovenska podpisnica globalnih načel za odgovorno bančništvo, kar je za nas eden od pomembnih korakov na poti trajnostnega razvoja. Načela namreč določajo našo vlogo in odgovornost pri oblikovanju trajnostne prihodnosti, hkrati pa pomagajo pri usklajevanju naših ciljev s cilji OZN za trajnostni razvoj in Pariškim podnebnim sporazumom. Pridružili pa smo se tudi Zavezništvu za podnebno nevtralno bančništvo Združenih narodov (Net Zero Banking), katerega cilj je uskladitev kreditnih in naložbenih portfeljev z ničelno stopnjo neto emisij do leta 2050 ali prej.


Lanskoletni regijski zmagovalci so povedali...

Okvir pomoči je lani podprl podjetja v regiji, ki na trajnost gledajo izven okvirjev. Spoznajte inovativne vizije 3 regijskih zmagovalcev, ki soustvarjajo bolj zeleno prihodnost vseh nas.

Izkušnje sodelujočih iz predpreteklih sezon

Mali lokalni podjetniki so bili v epidemičnih valih COVID-a 19 nedolgo nazaj soočeni z velikimi izzivom. V NLB smo skupaj s partnerji dve leti zapored prepoznali njihovo stisko in jim priskočili na pomoč.


Pogosta vprašanja


Kakšni so kriteriji za izbor?

   

Kandidat, ki se prijavi na razpis:

 • je stranka NLB d.d. ali postane stranka NLB d.d. pred dodelitvijo podpore tako, da odpre v NLB d.d. poslovni transakcijski račun ali sklene pogodbo o odprtju kateregakoli paketa za poslovni namen;
 • je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, pri čemer njegova pravnoorganizacijska oblika ni opredeljena;
 • ima sedež podjetja oziroma stalno bivališče v Republiki Sloveniji;
 • posluje najmanj 24 mesecev;
 • se ne ukvarja z dejavnostjo, za katero obstaja sum, da vsebuje kršitve veljavnih  pravnih, davčnih ali drugih regulatornih pravil in okvirjev, ter financiranje katere je prepovedano z internimi pravili NLB d.d.;
 • podjetje oziroma projekt, s katerim poslovni subjekt kandidira na razpisu, je trajnostno naravnan, če:
  • prispeva k doseganju in podpira vsaj enega od sedemnajstih ciljev trajnostnega razvoja (Sustainable Development Goals – SDG), ki jih je oblikovala Organizacija združenih narodov,
  • sledi smernicam Okvirja trajnostnega razvoja NLB Skupine, v okviru katerega povečuje svoj pozitiven vpliv na družbo in okolje ter omejuje negativen vpliv;
  • ima lahko tudi zelo dobro razdelano trajnostno idejo, pri čemer ni nujno, da je že prisotno na trgu s konkretnim trajnostnim produktom/storitvijo,
  • pozitivno, razumljivo in merljivo vpliva na izboljšanje kakovosti življenja v Sloveniji ali na enem izmed lokalnih področij.

Katero dejavnost moram opravljati, da se lahko prijavim na razpis?

   

Podjetje ne omejujemo z dejavnostjo, ključno je, da je trajnostno naravnano oz. da daje priložnost trajnostnim idejam in projektom za lepši jutri ter pozitivno vpliva na družbo in okolje. Sicer pa v NLB ne podpiramo dejavnosti, za katere obstaja sum, da vsebuje kršitve veljavnih pravnih, davčnih ali drugih regulatornih pravil in okvirjev, ter financiranje katere je prepovedano z internimi pravili NLB d.d.


Poslovni račun imam odprt pri drugi banki, se lahko vseeno prijavim na razpis?

   

Seveda. Če boste izbrani na razpisu, boste pred dodelitvijo/pridobitvijo podpore v NLB d.d. odprli poslovni transakcijski račun ali sklenili pogodbo o odprtju kateregakoli od paketov za poslovni namen. V NLB d.d. boste morali imeti odprt poslovni transakcijski račun ali sklenjen katerikoli paket za poslovni namen, biti imetnik NLB d.d. Poslovne kartice Mastercard in sprejemati plačilne kartice na klasičnem ali virtualnem POS terminalu oz. na NLB Smart POS mobilnem POS terminalu še 24 mesecev po zaključku izbora. V primeru, da prej odpoveste pogodbo, ste dolžni povrniti stroške popusta, ki ste jih v okviru projekta prejeli za posamezne storitve.

Če boste postali regijski zmagovalec projekta, boste prenesli na NLB d.d. vsaj 50 % letnega plačilnega prometa.Spremljajte nas                 

O novicah, povezanih s projektom Okvir pomoči, vas bomo obveščali na naši spletni strani in prek naših družbenih omrežij – LinkedIn, Facebook in Instagram. Spremljajte tudi naša sporočila za javnost. Če pa želite novice prejemati na vaš e-poštni naslov, vas vabimo, da se naročite na e-sporočila.


Naročite se na e-sporočila

Naročite se na novice in nas spremljajte.


Imate dodatna vprašanja?

Dodatna vprašanja v zvezi z razpisom lahko zainteresirana podjetja najpozneje do zaključka razpisa pošljete na e-naslov okvir.pomoci@nlb.si