NLB Privatno bančništvo

Ekskluzivna ponudba celovitega upravljanja finančnega premoženja, prilagojena najpremožnejšim posameznikom in družinam.

Kaj je NLB Privatno bančništvo?

NLB Privatno bančništvo je ekskluzivna ponudba bančnih in finančnih storitev, ki ustreza potrebam premožnih posameznikov in družin ter vključuje:

 • odgovorno in celostno upravljanje premoženja po najvišjih bančnih standardih;
 • celovito svetovanje za najboljše finančne rešitve v vseh pomembnejših življenjskih situacijah;
 • paket bančnih storitev, v katerega so vključena tudi finančno in davčno svetovanje ter osnovno svetovanje s področja nefinančnih trgov (umetnine, nepremičnine itd.);
 • redno spremljanje in poročanje o dogajanjih na finančnih trgih;
 • privatnega bančnika, ki vam bo na voljo 24/7, kjer koli boste želeli.

S ponudbo privatnega bančništva smo začeli prvi v Sloveniji že pred petnajstimi leti in zaupa nam vedno več strank. Našo strokovnost potrjujejo tudi prejete mednarodne nagrade.

Komu je namenjeno?

V NLB Privatno bančništvo povabimo predvsem tiste posameznike, katerih finančno premoženje presega 300.000 evrov in/ali imajo neto mesečne prihodke višje od 6.000 evrov.

Prednosti NLB Privatnega bančništva

Dnevno spremljanje, analiziranje in predlogi naložbenih možnosti, ki vodijo k optimalnejši strukturi premoženja, skladno z vašimi željami, cilji, finančnimi razmerami in odnosom do tveganja:

 • načrtovanje ustrezne naložbene strategije ter pomoč pri odločitvah o razpršitvi premoženja in izboru primernih finančnih instrumentov po meri stranke;
 • finančno svetovanje in
 • davčno svetovanje.

Popolno razpoložljivost obravnave 24/7 vam zagotavlja posebej usposobljen svetovalec za privatno bančništvo, ki skrbi za vaše premoženje, usklajuje posle ter je na voljo kadar koli in kjer koli boste želeli. Za vas bo redno pripravljal konsolidirana premoženjska poročila, ki vam bodo omogočila nadzor in spremljanje plemenitenja premoženja.

Ekskluzivni posrednik pri sklepanju individualnega upravljanja premoženja

NLB Privatno bančništvo kot ekskluzivni posrednik omogoča strankam banke, prebivalstvu in tudi podjetjem, možnost sklenitve individualnega upravljanja premoženja.

Kdo smo

Privatni bančniki NLB smo profesionalci, ki združujemo znanja z različnih finančnih področij in jih pretvarjamo v ohranjanje in plemenitenje premoženja. Vsak privatni bančnik prihaja z drugačnega finančnega oziroma bančnega področja in ima za sabo drugačno karierno zgodbo, vendar pa je vsak od nas v nekem trenutku poklicne poti začutil, da bi svoja znanja, izkušnje in osebno energijo rad uporabil pri svetovanju najzahtevnejšim strankam. V ekipi privatnih bančnikov NLB smo posamezniki z bogatimi strokovnimi izkušnjami – strokovnjaki za davke, borzni posredniki, izkušeni osebni bančniki, računovodje –, predvsem pa smo to ljudje z izrednim čutom za vsebino in dinamiko finančnih potreb premožnih posameznikov in družin.

Izkušnje

Kompleksnost trgov in instrumentov, nepredvidljivost gibanj in vplivov, nujnost celostnega poznavanja tematike in upoštevanja medsebojnih povezav ter odvisnosti posameznih delov – vse to zahteva izjemno strokovno znanje.

Privatni bančniki v NLB bomo vaši zanesljivi partnerji, saj smo bili za to nalogo posebej izšolani. Vrednote, ki nas vodijo, so strokovna odličnost, integriteta in zaupnost. Naš cilj je, da vam pomagamo ohraniti, oplemenititi in razviti vaše osebno in družinsko premoženje.

Zunanje licence

 • 10 dovoljenj za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja (Agencija za zavarovalni nadzor);
 • 11 potrdil o opravljenem preizkusu strokovnih znanj s področja trženja investicijskih skladov in prodaje investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov (Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov);
 • 13 preizkusov strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov izvrševanja naročil strank (A) (Agencija za trg vrednostnih papirjev);
 • 13 preizkusov strokovnih znanj, potrebnih za investicijsko svetovanje (B) (Agencija za trg vrednostnih papirjev);
 • 11 preizkusov strokovnih znanj, potrebnih za gospodarjenje s finančnimi instrumenti strank (C) (Agencija za trg vrednostnih papirjev);
 • 11 licenc Profesionalna in učinkovita prodaja za privatne bančnike (Mercury International);
 • 9 potrdil o izobraževanju v okviru specialističnega modula za privatne bančnike (DC Gardner Training);
 • 9 potrdil o opravljenem treningu »Z osebno odličnostjo do zadovoljnih strank« (Gustav Käser Training International);
 • 4 potrdila o obiskovanju izobraževalnega tečaja Uvod v umevanje likovne umetnosti (RS, Arthouse – College For Visual Arts).

Notranje licence in dodatna usposabljanja

 • 11 izobraževanj v sklopu Šole za finančno svetovanje – pridobljen naziv svetovalca za osebne finance (NLB);
 • 11 potrdil o trženju zavarovalniških storitev NLB Vita (NLB Vita);
 • 12 dovoljenj za opravljanje storitev trženja vzajemnih skladov in prodaje investicijskih kuponov skladov (NLB Skladi);
 • 12 dovoljenj za opravljanje storitev trženja garantiranih investicijskih skladov in prodaje delnic garantiranih investicijskih skladov (NLB Skladi);
 • 12 internih licenc za trgovanje z vrednostnimi papirji (NLB);
 • 12 internih licenc za individualno upravljanje finančnega premoženja (NLB);
 • 11 potrdil o opravljenem Coachingu kot orodju vodenja;
 • 3 potrdila o opravljenem izobraževanju v okviru Šole za poslovne skrbnike – modul za poslovanje s pravnimi osebami (NLB).

Predstavitev privatnih bančnikov

Alenka Vertovšek
Privatna bančnica

Do krajev, do katerih je vredno priti, ni bližnjic. Do njih se je treba potruditi.

Alenka Verstovšek je v svet bančništva vstopila kot vodja oddelka sredstev, plana in analiz v Posavski banki. Po preoblikovanju te v podružnico NLB se je vključila v projektno skupino za uvedbo nove storitve privatnega bančništva in postala ena od prvih privatnih bančnic v Sloveniji. K delu je pristopila proaktivno in z jasnim ciljem – doseči prepoznavnost privatnega bančništva v okolju. Takole se je predstavila sama:

Pet stvari, brez katerih ne morem opravljati svojega dela:
1. Tabličnega računalnika. Na terenu je neprecenljive vrednosti, ker je praktičen. Prek njega dostopam tudi
do koristnih informacij, ki jih lahko predstavim stranki. 

2. Telefona. Pametni telefoni imajo tisoč in eno funkcijo, zato jih je mogoče tudi uporabiti na tisoč in en način,
kar mi občutno olajša življenje. 

3. Pisala. Na sestankih ga uporabljam, ko stranki razlagam o investicijskih možnostih, si zapisujem vsebino pogovora in naloge. 

4. Časopisa Finance. Prava informacija na pravem mestu je pogosto odločilnega pomena. 

5. Interneta. Za odločanje med več možnostmi potrebujemo določene informacije, da presodimo, katera
odločitev je za nas najboljša.

Berta Zorc
Privatna bančnica
Imamo najboljše: medsebojno spoštovanje, sodelovanje, zaupanje, strokovnost …

Berta Zorc je izkušena bančnica z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami v finančnem sektorju. Svojo poklicno pot je začela kot kreditna referentka v nekdanji Ljubljanski banki. Na to, da je privatna bančnica, je ponosna, saj ima možnost spoznavati čudovite in zanimive stranke ter njihove želje in potrebe. Zaveda se, da je vsako stranko treba dobro spoznati, ji prisluhniti in se ji prilagoditi. Takole se je predstavila sama:

Pet stvari, brez katerih ne morem opravljati svojega dela:
1. Zraka, saj je kisik v njem prvi vir življenja in energije za vsakega od nas.

2. Vode. Ker se zavedam, da je za dosego najboljše možne koncentracije hidracija še kako pomembna.

3. Hrane. Telo brez nje ne bi bilo preskrbljeno z vsemi za življenje potrebnimi hranili, ob posebnih priložnostih
pa se z njo tudi razvajam.

4. Ljubezni do svojega dela, ki mi omogoči dosego ciljev, na katere si v preteklosti nisem upala niti pomisliti.

5. Vzajemnega spoštovanja do strank in sodelavcev, zaradi katerega na svoje delovno mesto vsak dan pridem polna zadovoljstva in taka tudi odidem. Brez vsega tega ne morem živeti in opravljati svojega dela. Brez vsega
tega mi tudi računalnik ali mobilnik ne moreta pomagati.

Maja Škrlep
Privatna bančnica
Če želite biti uspešni, je treba spoštovati samo eno pravilo – da nikdar ne lažete sebi.

Maja Škrlep v bančništvu dela že 28 let. Njena pot na tem področju se je začela za bančnim okencem, kjer je ugotovila, da ji je delo v banki in s strankami pisano na kožo, napredovala pa je vse do vodje poslovalnice. Med najbolj zanimivimi certifikati in licencami, ki si jih je pridobila, je licenca za opravljanje poslov zavarovalnega posrednika, zaradi katere zdaj na zavarovalne posle gleda drugače. Takole se je predstavila sama:

Pet stvari, brez katerih ne morem opravljati svojega dela:
1. Mobilnega telefona. Je register najpomembnejših telefonskih številk, to so številke mojih strank.

2. Tabličnega računalnika. Omogoča mi nemoteno delo tudi od doma.

3. Interneta. Je moje okno v svet. Prek njega so mi v vsakem trenutku dosegljive informacije, novice, časopis,
zabava …

4. Namiznega tedenskega koledarja v papirni obliki. Ne morem ga nadomestiti z modernejšimi oblikami.

5. Sodelavcev. Izmenjava mnenj, znanj in izkušenj. Drugačen pogled na stvari omogoča večjo učinkovitost in
uspešnost vseh udeležencev.

Marija Peteh
Privatna bančnica
Ni zmagovalec tisti, ki vedno zmaga in nikdar ne pade, zmagovalec je tisti,  ki nikdar ne odneha in zmeraj vstane.

Marijo Peteh od nekdaj veseli delo z ljudmi. Nanj se je osredotočala ves čas svoje karierne poti, ki jo je že od začetka gradila na različnih delovnih področjih znotraj posameznih poslovalnic NLB. Posebno potrditev ji pomeni priznanje, ki ga je leta 2003 prejela kot najuspešnejša komercialistka v prodaji zavarovalniških produktov zavarovalnice NLB Vita v NLB-jevi podružnici Moste. Takole se je predstavila sama:

Pet stvari, brez katerih ne morem opravljati svojega dela:
1. Jutranje telovadbe in obveznega zajtrka, ob katerem usmerim misli v delovni dan. 

2. Svojih vsega spoštovanja vrednih strank.

3. Podpore svoje družine in dobrih prijateljev, sodelovanja s kolegi v NLB. 

4. Veselja do dela in strank. Enostavno uživam v svojem delu.

5. Moderne tehnologije. Mobilnega telefona, tablice, interneta, avta.

Martin Nadoh
Privatni bančnik
Če bomo vsi naredili, kar smo sposobni, bomo presenetili sami sebe!

Martin Nadoh se je odločil postati privatni bančnik, ker se je želel vsak dan dodatno izobraževati ter biti v tesnem stiku s kapitalskim in denarnim trgom. Ključno pri opravljanju tega poklica se mu zdi tudi, da lahko svoje znanje predaja tistim, ki to znanje želijo izkoristiti pri poslovanju. Poleg rednih izobraževanj v sklopu NLB se je udeležil tudi treninga za vodje prodaje, kjer o svojih izkušnjah pripovedujejo predstavniki svetovno znanih podjetij. Takole se je predstavil sam:

Pet stvari, brez katerih ne morem opravljati svojega dela:
1. Mobilnega telefona. Brez njega imam občutek, kot bi sedel v avtu brez pogona. Z aplikacijami, ki jih ponuja,
dobim odgovor praktično na vse. Z njim se počutim prodornega, varnega in izobraženega. 

2. Računalnika. Brez zmogljivega tabličnega računalnika si poslovnega dne sploh ne predstavljam. 

3. Avtomobila. Polovico časa preživim v avtomobilu, brez katerega bi bili obiski pri strankah skoraj nemogoči.

4. Interneta. Akademsko, strokovno, raziskovalno in komercialno omrežje, s pomočjo katerega se lahko kakovostno pripravim na sestanek. Omogoča mi sprotno preverjanje informacij in stik s svetom.

5. Sodelavcev. Vesel sem vsake konstruktivne kritike.

Natalija Kovač
Privatna bančnica
Življenje je lepo.

Natalija Kovač, ena izmed prvih članic privatnega bančništva v NLB, je svojo kariero začela na borznem področju.
V NLB je sicer pred privatnim bančništvom delala tudi na področju mednarodnega poslovanja s finančnimi institucijami. Danes se v vlogi privatne bančnice odlično znajde zaradi dobrega poznavanja kapitalskih in
denarnih trgov ter uspešno zaključenega znanstvenega magistrskega študija na ljubljanski ekonomski fakulteti. Takole se je predstavila sama:

Pet stvari, brez katerih ne morem opravljati svojega dela:
1. Svojih cenjenih strank.

2. Podpore svojih najdražjih, vodij in tima sodelavcev NLB. 

3. Znanja in izkušenj. 

4. Sodobne tehnologije. 

5. Velike mere veselja do dela, ki ga opravljam.

Primož Jagarinec
Privatni bančnik
Informacije so poceni, njihovo razumevanje pa izjemno drago.

Primoža Jagarinca navdušuje vznemirljivost kapitalskih trgov, s tem pa je neločljivo povezano tudi »upravljanje osebnih financ«. Bil je upravljavec finančnih sredstev strank in kasneje upravljavec premoženja strank privatnega bančništva – torej tistih, ki želijo in pričakujejo ter si seveda zaslužijo najvišjo raven osebne obravnave. Ves čas se osebnostno in strokovno izpopolnjuje ter raste skupaj s strankami in banko. Takole se je predstavil sam:

Pet stvari, brez katerih ne morem opravljati svojega dela:
1. Finančnega portala Bloomberg, kjer so hitro na voljo vse relevantne informacije s kapitalskih trgov. 

2. Jutranje kave, ker me zbudi in zbistri misli.

3. Interneta. Poslovnega življenja brez interneta enostavno ni.

4. Mobilnega telefona. Morda kdo pozna koga, ki vse opravi zgolj prek stacionarnega telefona?

5. Strank, ker brez njih opravljanje našega dela nima smisla.

Slavko Flajs
Privatni bančnik
Pomembno je delati pravo stvar ob pravem času ter biti pošten do sebe in drugih.

Slavko Flajs je bil prvi privatni bančnik na Štajerskem. Z bančnimi posli in svetovanjem se ukvarja že 36 let. Na podlagi bogatih strokovnih izkušenj in znanj je leta 2002 pristopil k projektni skupini za vzpostavitev privatnega bančništva v NLB. Zanj sta najzanimivejši področji naložbeno in finančno načrtovanje. Stavi na obojestransko
zaupanje, ki odpira optimalno pot za uresničitev zastavljenih finančnonaložbenih ciljev. Rad se poglobi v finančne primere strank in išče prave rešitve. Redno spremlja dogajanja v poslovnem, finančnem in borznem svetu. Svoja spoznanja z veseljem deli s svojimi komitenti in sodelavci. Takole se je predstavil sam:

Pet stvari, brez katerih ne morem opravljati svojega dela:
1. Jutranjih poročil iz finančnih, gospodarskih in političnih krogov. Pri vsakodnevnih srečanjih s strankami so
te informacije nujno potrebne. 

2. Jutranje kratke komunikacije ob kavi s sodelavci o trenutnih oziroma dnevnih ciljih in pričakovanjih.

3. Prostega dostopa do vseh komunikacijskih kanalov. Tako se seznanim z vsemi potrebnimi informacijami.

4. Osebne tablice z dobrimi programskimi rešitvami, ki je osnovni pripomoček pri mojem delu.

5. Telefona. Za stalno dosegljivost je nepogrešljiv zanesljiv in zmogljiv telefon. Brez njega si težko predstavljam
redno komunikacijo.

Tanja Burkat
Privatna bančnica
Vsak dan je nov začetek, veselim se ga.

Tanja Burkat opravlja delo privatne bančnice že 10 let. Stik s strankami jo veseli in bogati. Verjame, da je izobrazba le temelj, na katerem je mogoče graditi vsa nadaljnja znanja in veščine. Svojo stroko pozna z različnih vidikov, saj je v bančništvu že tri desetletja. Izkušnje ji dajejo trdnost in samozavest, ves čas pa se tudi dodatno izobražuje, tako na osebnostnem kot strokovnem področju. Takole se je predstavila sama:

Pet stvari, brez katerih ne morem opravljati svojega dela:
1. Službenega mobilnega telefona. Je vez z mojimi strankami.

2. Računalnika. Je kot zrcalce, zrcalce na mizi povej, kako se danes vrti svet. Brez računalnika si ne predstavljam
dela v svetu financ.

3. Beležke. Kljub vsej mobilni podpori imam rada svojo beležko v žepni različici. Vedno jo imam pri roki in
nikoli me ne pusti na cedilu.

4. Avtomobila. Glede na to, da sem Dolenjka, mi omogoča dragocene osebne stike z mojimi cenjenimi strankami
iz drugih krajev.

5. Spleta. Dnevno spremljam časopis Finance, Google Finance, borzne strani …

Urška Zajec
Privatna bančnica
Privilegij v življenju je biti to, kar si.

Urška Zajec je najprej delala v zavarovalništvu, nato pa jo je poklicna pot zanesla v bančništvo, najprej kot kreditno in terensko komercialistko. Zanjo je vsak dan v privatnem bančništvu poln novih izzivov in raznovrstnih nalog, pridobljene licence pa ji ob izkušnjah omogočajo, da delo opravlja strokovno, zanesljivo, natančno in odgovorno. Vseskozi pa zbira tudi ideje in išče rešitve, kako bi lahko bančništvo še bolj prilagodili različnim segmentom strank. Takole se je predstavila sama:

Pet stvari, brez katerih ne morem opravljati svojega dela:
1. Tabličnega računalnika. Na delovnem mestu in vsakodnevno mi omogoča pridobitev informacij kjerkoli in kadarkoli.

2. Telefona. Za vas sem dosegljiva kjerkoli in kadarkoli. 

3. Pisala, barvnega svinčnika in praznega lista. Rišem miselne vzorce – sem vizualni tip.

4. Prebiranja finančnih novic ter sledenja dogajanju doma in po svetu na področju financ.

5. Dobrih odnosov s sodelavci in zasebno. Dobri odnosi z ljudmi me napolnijo z energijo in zadovoljstvom.

Lotti Natalija Zupančič
Direktorica privatnega bančništva
Izkoristi dan!

Več kot 20 let izkušenj na področju financ, upravljanja premoženja, projektnega dela ter upravljanja sprememb v zakladništvu in investicijskem bančništvu, v bančništvu na drobno in privatnem bančništvu. Z neprecenljivimi
izkušnjami tudi v nadzorovanju različnih družb, od bank do pokojninskih družb in družb za upravljanje premoženja. Takole se je predstavila sama:

Pet stvari, brez katerih ne morem opravljati svojega dela:
1. Različnih informacijskih portalov, ki mi potešijo radovednost. 

2. Poslovnih družbenih omrežij. Prek njih pogosto pridobim vse informacije o dogajanju v svetu in doma
najhitreje in v kateremkoli trenutku dneva.

3. Mobilnega telefona, ki mi pomeni okno v svet.

4. Tablice s povezavo do spleta in poslovnih aplikacij, ki mi omogočajo veliko svobode. 

5. Strank, sodelavcev in svojih najbližjih, brez katerih bi bilo moje početje brez smisla.

Najširši nabor finančnih instrumentov

Privatni bančnik

 • Je izkušen in posebej usposobljen finančni svetovalec;
 • dosegljiv je kjer koli in kadar koli;
 • skrbi za izvedbo strankinih vsakodnevnih finančnih transakcij;
 • svetuje pri finančnih vprašanjih in skupaj s timom strokovnjakov, ki so mu dostopni v strokovnem zaledju banke, ponudi kar najboljše rešitve;
 • celostno upravlja finančno premoženje stranke oziroma njene družine s ciljem njegovega plemenitenja in davčne optimizacije;
 • koordinira vse finančne posle v NLB d.d. in NLB Skupini.

Celostno upravljanje premoženja

Temelji na dobrem poznavanju stranke – njenih finančnih potreb in zmožnosti, odnosa do tveganja ter finančnih ciljev. Je več kot investicijsko svetovanje. Gre za gospodarjenje s finančnimi naložbami, izbranimi po meri stranke. Celostno upravljanje premoženja prinaša privlačno kombinacijo bančnih in finančnih produktov ter finančnega, investicijskega, davčnega in tudi s tem povezanega pravnega svetovanja.

Vključuje:

 1. oblikovanje naložbene strategije na podlagi strankinega odnosa do tveganja (naložbeni profil);
 2. razpršitev premoženja;
 3. spremljanje gibanja finančnega premoženja;
 4. spremljanje in poročanje o dogajanjih na finančnih trgih.

Zahtevnejša svetovanja

Zahtevnejša svetovanja vključujejo:

 • finančna svetovanja z vključevanjem strokovnjakov s področij financiranja (limiti, krediti), finančnih naložb (depoziti in bančna varčevanja, vzajemni skladi, indeksni in zaprti skladi, portfelji vrednostnih papirjev, naložbena življenjska in pokojninska zavarovanja, delnice in obveznice, izvedeni finančni instrumenti, strateški lastniški deleži v podjetjih) in nefinančnih trgov (nepremičnine, plemenite kovine, umetnine in druge vredne premičnine);
 • davčna svetovanja (davčna optimizacija premoženja, izpolnjevanje davčnih obveznosti stranke v Republiki Sloveniji, pomoč v davčnih postopkih, zastopanje pred davčnimi organi v Republiki Sloveniji ter obveščanje o spremembah in novostih na davčnem področju).

Revija Privatno

Če ste si v življenju ustvarili finančno bogastvo, se zavedate tudi, da je to bogastvo smiselno plemenititi. Ob tem je izjemno pomembna odločitev, komu boste zaupali upravljanje svojega premoženja. Vsem, ki te odločitve še niste sprejeli, kot tudi tistim, ki nam že zaupate, ponujamo v branje revijo Privatno.

V reviji so zbrane zanimive informacije in pogledi na vprašanja, s katerimi se na področju upravljanja premoženja srečujete v različnih življenjskih obdobjih - naj bo to dedovanje oziroma prenos premoženja, njegova davčna optimizacija, iskanje navdiha za nov podjetniški podvig ali vzgoja vrednot za uspeh.

Hkrati vam predstavljamo tudi privatno bančništvo in celotno ekipo naših najboljših finančnih strokovnjakov, ki delujejo na področju privatnega bančništva.

   


Kontakt

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2
1000 Ljubljana, Slovenija
SWIFT: LJBASIX2

telefon: 01 476 23 66

e-naslov: infopb@nlb.si


Pogosta vprašanja

Oblikovanje naložbene strategije je odvisno od:
• vaših finančnih razmer;
• vašega odnosa do tveganja;
• vaših investicijskih načrtov in ciljev, ki jih želite s plemenitenjem premoženja doseči, ter
• izkušenj in znanja iz preteklih naložbenih odločitev.
 
Odnos do tveganja opredeljuje vašo pripravljenost vložiti sredstva v bolj ali manj tvegane naložbe. Pri nizko tveganih naložbah je donosnost znana vnaprej. Take naložbe zagotavljajo stabilno rast vloženih denarnih sredstev in so sorazmerno varne. Visoko tvegane naložbe pa puščajo vlagatelja v dvomih glede dosežene prihodnje donosnosti. Njihova vrednost v izbranem časovnem obdobju potencialno močno niha.

Vaši načrti o prihodnjih investicijah so lahko različni. Investirate lahko v stanovanje ali hišo, v lastno podjetje, v prestižne dobrine ali razmišljate celo o določeni stopnji finančne neodvisnosti. Izbira vrste naložb je močno odvisna od vaših potreb po sredstvih v prihodnosti.

Vaše pretekle naložbe so lahko bogat vir izkušenj. Sami najbolje veste, katere naložbe so se vam najbolje obrestovale in kakšno donosnost zahtevate od izbrane naložbe.

Na podlagi vprašalnika (ki temelji na teoretičnih izhodiščih vzorcev naložbenega obnašanja in je preverjen tudi v praksi) in posveta s privatnim bančnikom oblikujemo ustrezno naložbeno strategijo premoženja, ki bo ustrezala vašim željam in ciljem.

Individualno upravljanje premoženja

Ugledna, visoko specializirana finančna storitev, v sklopu katere se sredstva vlagatelja razporejajo skladno z izbrano naložbeno politiko na individualni ravni.

NLB Skladi

Ključ do uspešnega varčevanja v vzajemnih skladih.

NLB Vita

Pestra izbira varčevalno-naložbenih zavarovanj.
Slika NLB Vita Privatno 115x200
NLB Vita PrivatnoEkskluzivno naložbeno življenjsko zavarovanje z aktivnim upravljanjem premoženja.
Skrita vsebina

Želim, da me pokličete

Prosimo, vpišite telefonsko številko, na katero želite, da vas pokličemo:

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko vas bomo kontaktirali.