Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?
NLB is a different bank today

Useful links

Winner of the Trusted Brand Award
For 10 consecutive years. 
The best bank in Slovenia
For 16 consecutive years.