NLB Stanovanjski kredit

Tukaj smo, ko kupujete, prenavljate ali gradite vaš dom.

Želim si izposoditi

EUR

Želim odplačevati

mesecev

Obrestna mera

 • Nespremenljiva
 • Spremenljiva

Mesečni obrok:

EUR /mesec

Izbrani znesek:

Odplačilna doba:

Obrestna mera:

Izračun je informativne narave

Prišlo je do napake

Vpisanim pogojem ne ustreza noben kredit. Prosimo spremenite znesek, dobo odplačila, ali način zavarovanja kredita.

Kombinacija ni možna

Najnižja možna mesečna obveznost je 30 EUR. Prosimo, vnesite krajšo dobo odplačila ali višji znesek kredita.

Kombinacija ni možna

Za kredit do 12 mesecev lahko vzamete le fiksno obrestno mero.

Poglejte podrobni izračun
pictogram
Doba odplačevanja
Do 30 let
Tudi z nespremenljivo obrestno mero.
pictogram
Zeleni stanovanjski kredit
Ugodnejši pogoji za zeleno financiranje
Za nakup ali gradnjo nizkoenergijske ali pasivne hiše ter za energetske prenove.
pictogram
Obrestna mera
Individualna ponudba pri strokovnjaku za kredite
pictogram
Novogradnje
Financiranje nakupa stanovanja v večstanovanjski stavbi še pred zaključkom gradnje. Financiranje gradnje hiše na ključ pri primernih izvajalcih.
pictogram
Stroški
Brez stroškov odobritve in vodenja kredita
Brezplačna cenitev in energetska izkaznica
Nagradna igra

100 mladim podarimo 3 mesečne obroke

Sklenite NLB Stanovanjski kredit do 30. novembra 2024 in sodelujte v nagradni igri za vračilo 3 mesečnih obrokov kredita. 

Alt text

Ste se odločili za novogradnjo?

Financiramo lahko tudi nakup novozgrajenih stanovanj naših partnerjev, še preden bo gradnja končana.

Naš strokovnjak za kredite vam bo pripravil individualno ponudbo stanovanjskega kredita z odplačilom do 30 let.

Alt text
Trajnostno financiranje

Ste se lotili energetske prenove?

Če gradite oz. kupujete pasivno hišo ali nizkoenergijsko hišo, učinovito energetsko prenavljate obstoječ objekt, nameščate sončne elektrarne, toplotne črpalke, električne polnilnice ali hranilnik elektrike za samooskrbo preverite NLB Zeleni stanovanjski kredit, s katerim lahko bolj ugodno financirate trajnostne projekte.

Kje in kako lahko sklenem stanovanjski kredit?
Odgovorili smo na nekaj pomembnih vprašanj, ki jih je dobro vedeti, preden se odločite za kredit.

Kdo lahko sklene NLB Stanovanjski kredit?
Kredit lahko sklenete stranke NLB ali stranke drugih bank.

Kje lahko sklenem NLB Stanovanjski kredit?

Kredit lahko sklenete v kateri koli NLB poslovalnici. Rezervirajte termin in obiščite eno izmed naših poslovalnic. Naročilo za kredit lahko oddate tudi preko video klica.

Koliko kredita lahko dobim?

Naš strokovnjak za kredite vam bo pripravil individualno ponudbo. Končni znesek kredita, ki vam ga lahko odobrimo, je odvisen od vaše kreditne sposobnosti, oblike zavarovanja kredita in odplačilne dobe.

Za kakšne namene lahko najamem stanovanjski kredit?

 Za nakup, gradnjo ali obnovo stanovanjskih nepremičnin; za izplačilo dednih deležev in deležev ob razvezi; za pridobivanje dokumentacije za gradnjo ali obnovo nepremičnin; za poplačilo manj ugodnih stanovanjskih kreditov drugih bank.

Koliko časa lahko odplačujem kredit?

Do 30 let. 

Katere dokumente potrebujem?

S seboj imejte veljaven osebni dokument, davčno številko in dokumentacijo za dokazovanje namena najema kredita oz. zavarovanja kredita. Vse ostale dokumente bomo pridobili iz naše evidence oziroma jih boste izpolnili v banki. Če ste na NLB Osebni račun prejeli manj kot 12 prilivov, bomo od vas potrebovali nekoliko več dokumentov - zaposleni prinesite dokument, ki izkazuje status vaše zaposlitve za (ne)določen čas; upokojenci pa izvirnik/kopijo obvestila, ki ga izda ZPIZ. Prinesite pa tudi:

 • kopije izpisa prometa na osebnem računu (za zadnjih 12 mesecev) ALI
 • izvirnik obrazca “Potrdilo o plači” (izpolnjen, potrjen z žigom in podpisom delodajalca, in mlajši od 30 dni); zadnje 3-mesečne izpiske prometa na osebnem računu pred odobritvijo kredita ALI
 • kopije plačilnih list (za zadnjih 12 mesecev) pred mesecem odobritva; zadnje 3-mesečne izpiske prometa na osebnem računu pred odobritvijo kredita.

Kaj pa zavarovanje?

Zavarovanje kredita je odvisno predvsem od zneska kredita, ki ga nameravate skleniti, pa tudi od želene odplačilne dobe. Stanovanjski kredit je lahko brez zavarovanja (s stroškom ocene tveganja) ali zavarovan s poroki ali z zastavo nepremičnine.

 • Zavarovanje z zastavo nepremičnine: za zavarovanje kredita lahko vi (ali tretja oseba) zastavite bremen prosto nepremičnino na ozemlju Republike Slovenije: hišo, stanovanje, počitniško hišo ali stavbno zemljišče. Višina kredita je odvisna tudi od ocenjene vrednosti nepremičnine. Lahko do 60 % vrednosti zastavljene nepremičnine, če zastavite novogradnjo, pa do 70 % vrednosti. Odplačilna doba kredita je do 30 let.

Katero dokumentacijo potrebujem v primeru zavarovanja kredita z zastavo nepremičnine?

 • cenitveno poročilo, ki ni starejše od enega leta (v kolikor z njim ne razpolagate, ga naroči banka),
 • energetska izkaznica nepremičnine,
 • zemljiškoknjižni izpisek,
 • pravnomočno gradbeno dovoljenje, razen v kolikor gre za stavbo zgrajeno pred letom 1967 ali v kolikor gre za stanovanje v večstanovanjskih objektih z več kot 20 stanovanji,
 • uporabno dovoljenje (za enostanovanjske hiše s pridobljenim gradbenim dovoljenjem po 1.6.2018 in za vse večstanovanjske objekte z manj kot 20 stanovanji),
 • lokacijska informacije (za stavbno zemljišče),
 • kupoprodajna pogodba ali druga listina, ki izkazuje namen porabe kredita (npr. sporazum o delitvi premoženja),
 • kopijo zavarovalne police premoženjskega zavarovanja nepremičnine in
 • originalno vinkulacijsko potrdilo v korist banke, ter potrdilo o plačani premiji.

Ponudba velja od 08.04.2024 do 08.04.2025

 

Obveščamo vas o uvedbi posebne ponudbe, namenjene socialno šibkejšim kreditojemalcem, ki pri NLB odplačujejo kredit v švicarskih frankih in ga želijo spremeniti v kredit v evrih. Gre za ponudbo najema novega kredita v evrih za namen poplačila obstoječega kredita v švicarskih frankih pod posebej ugodnimi pogoji:

 • Banka za preračun obveznosti kredita iz švicarskih frankov v evre upošteva ugodnejši tečaj od trenutno veljavnega in sicer referenčni tečaj Evropske centralne banke za švicarski frank na dan 31. 12. 2014, ki je znašal 1,2024 švicarskih frankov za 1 evro.  
 • Banka ob najemu kredita ne zaračuna stroškov odobritve.
 • V primeru zavarovanja kredita z zastavno pravico na nepremičnini banka stranki ne zaračuna stroška cenitve ter tudi poravna polovico notarskih stroškov ter sodnih taks za vpis hipoteke.    
 • Novo najeti kredit se obrestuje po fiksni obrestni meri, ki je ugodnejša od rednih ponudb banke.
 • Novo najeti kredit se zavaruje skladno z poslovno politiko banke.
 • Ponudba je namenjena le za poplačilo obstoječega, aktivnega CHF kredita v NLB.

Do ponudbe so upravičeni: 

 • Kreditojemalci, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v gospodinjstvu ne presega zgornje meje 7. dohodkovnega razreda za uveljavitev pravice do različnih oblik socialnih pomoči na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Za ta namen stranka banki dostavi odločbo Centra za socialno delo, s katero je bila osebi priznana pravica iz javnih sredstev. Kriterij velja tudi za morebitnega poroka, ki pristopa k novemu kreditu.
 • Kreditojemalci, ki prejemajo dohodek v evrih in imajo stalno prebivališče v državi z evrom
 • Kreditojemalci, ki izpolnjujejo vse ostale aktualne pogoje banke za odobritev novega kredita v EUR in banki dostavijo vso zahtevano kreditno dokumentacijo.

Veljavnost ponudbe:

 • Ponudba bo na voljo od 8.4.2024 dalje.
 • Stranka ima za oddajo popolne vloge na voljo 12 mesecev od objave ponudbe banke.
 • Banka ima za sprejem odločitve o vlogi na voljo 3 mesece od oddaje popolne vloge.
 • Novi pogoji se uporabljajo od dne sklenitve nove pogodbe dalje, ne za nazaj.

Za več informacij se obrnite na svojega svetovalca, oz. pokličite v kontaktni center.

Več o ponudbi lahko preverite tudi na strani Združenja bank Slovenije.

V banki preverite trenutno veljavne pogoje in lastnosti kredita in natančno preberete besedilo kreditne pogodbe pred podpisom, saj bo kreditna pogodba edina urejala razmerje med banko in vami. Banka bo pred odobritvijo kredita v sistemu SISBON preverila vašo kreditno sposobnost in korektnost poslovanja.

Več informacij o sistemu SISBON: https://sisbon.si.

Več informacij v zvezi z uresničevanjem pravic posameznika pa je na voljo tukaj

Sklenite NLB Stanovanjski kredit

<p>Obiščite poslovalnico</p>

Obiščite poslovalnico

Dogovorite se za dan in uro, ki vam ustrezata.

<p>Naročite klic</p>

Naročite klic

Vnesite telefonsko številko, na katero vas bomo poklicali.

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 477 2000 in odgovorili bomo na vaša vprašanja.

Vas zanima še kaj?
pdf
182 KB
Stroški in obrestne mere – krediti za fizične osebe
pdf
171 KB
Splošne informacije o kreditni pogodbi za nepremičnino
pdf
217 KB
Informacije o vračilu sorazmernega dela stroškov v primeru predčasnega odplačila
pdf
358 KB
Opozorilo o tveganjih pri najemu kredita s spremenljivo obrestno mero, vezano na referenčno obrestno mero EURIBOR
pdf
133 KB
Politika ravnanja banke za primer, ko potrošnik zamuja s plačili zapadlih obveznosti iz kreditne pogodbe za nepremičnino
pdf
191 KB
Splošni pogoji in pravila sodelovanja v nagradni igri NLB za mlade